Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini

Dünya boyda bir tənhalıq yaşayıram,
Ovuc qədər xoşbəxtliyi görəmmədim…
Ayrılıqdan ağır yük daşıyıram,
Məni məhv eyləyir bir dünya dərdim…

Ürəyim dinməyir, dil danışmayın,
Çəkir həsrətini-intizarını,
Sanki döyünməyir, o yaşamayıb,
Boğulur, bağırmır ahu-zarını.

Daha bu cahana sığmaz ki, ahım
O qədər nifrət var, inan, ürəkdə.
Səni nişan alan sevgi silahım,
Qayıdıb özümü vurub hədəfdə.

Eşqdən elə bezgin, elə küsgünəm,
Sevən ürəyimi qırdı bu həyat.
Sən səfil, mən isə sənə sürgünəm,
Dön bir geriyə bax, bir addım sən at.