Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Prezident təqaüdçüsü, Əməkdar müəllim.

Düşünürəm axı nədən,

Boşa gedə vaxtın, vədən.

Sil qəlbindən, ürəyindən,

At, biryolluq, unut məni.

Gətirərlər səni “zara”,

Məğmun, küskün, günüqara.

Düşünmədən qoş onlara,

Qat, biryolluq, unut məni.

“Uzaq dur”u ən sərt, qısa

De, lal ola dilim, susa.

Demirəm ki, bundan yasa

Bat, biryolluq unut məni.

Eləsini axtar, ara,

İstəyincə gələ kara.

Sevəninəm, o əğyara

Sat, biryolluq unut məni.

Bu halıma gülə-gülə,

Qıy ki, yanam, dönəm külə.

Tək özünə xoş gün dilə,

Çat, biryolluq unut məni.