Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Prezident təqaüdçüsü, Əməkdar müəllim.

Ruhumuzda doğmalıq var,
Sanma yox, yox sənə yadam.
Bax, birgədir hər an onlar,
Görmədən sevdiyim adam.

Məndən ötrü əvəzin yox,
İş görürəm xoşun gələ.
Onda olur istəyim çox,
Kaş ki onu görə bilə

Gözləyirəm bir əlamət,
Diqqətindən bir işartı.
Sevindirir olsa əlbət,
Bəxş edir mənə həyatı.

Qanad verir ilhamıma,
Dediyin söz, bircə kəlmə.
Yazmaq arzum çatır kama,
Möhtacammış ona demə.

Nə olsun ki uzaqdasan,
Varlığından məmnun, şadam.
Ruhlar üçün bu yol asan,
Görmədən sevdiyim adam.
24.03.2021