Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini
Yurdumun hər daşı, qayası əziz
Doğma diyarımdı, doğma elimdi
Yolunda can verib, can alsaq da biz,
HAQQI ÖDƏNİLMƏZ, bu bir deyimdi

Uğrunda oğullar ŞƏHİD oldular,
Neçə körpə bala atasız qaldı
Analar balasız , gəlinlər başsız,
Neçə min ailələr çıraqsız qaldı.

Hamsı yaddaşlarda iz qoydu getdi,
Hər oğul bir tarix, hər oğul dastan.
Bu harda başladı, bu harda bitdi?!
Bu haqda nə qoyub, nəyi yazasan?!