Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini

Bəsdi daha qəm, ağlama
Gülər gözüm, gülər gözüm
Yetər artıq, yas saxlama
Gülər gözüm, gülər gözüm
*
Həyatın mənası səndə olubdur,
Gülə bənzədib şeh, sənə qonubdur
Sən baxan hər tərəf nurla dolubdur
Gülər gözüm, gülər gözüm…
*
İntizar çəkməyə alışmışam mən,
Qəmdən közərmişəm, alışmışam mən,
Bəlkə ağlamaqçun darıxmışam mən…
Gülər gözüm, gülər gözüm.
*
Çoxdandır gülmürsən, şənlik etmirsən,
Elə boylanırsan, elə baxırsan,
ŞAD XƏBƏR, DOĞMA KƏS gözləyirsən…
Gülər gözüm, gülər gözüm
Sənin üçün ağladım mən,
Sənin hələ gülər gözün…