Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini

Dözdük bu həsrətə, bu iztiraba
Batdı qəlb naləyə, bu ahu-zara
Geyindi sevgimiz əyninə qara
Sevib-sevilərək ayrıldıq, gülüm…

Nə bilə bilərdik bir gün gələcək
O gülən gözlər də qəlb inlədəcək
Bilməzdik ömrümüz hədər gedəcək,
Sevib-sevilərək ayrıldıq, gülüm…

Dözdük soyuq qışa, isti bahara,
Heç önəm vermədik danışanlara,
Kaş dönə biləydik yaşananlara…
Sevib-sevilərək ayrıldıq, gülüm…

Hicran ayrı salsa da, bax səni məndən,
Qopara bilmədi, səni sevgimdən.
Ayırmasa da, inan, səni qəlbimdən,
Sevib-sevilərək ayrıldıq, gülüm…

Sənə arzum çoxdu, dedim, bitmədi,
Arzum puça döndü, kama yetmədi,
Adımız dillərdən heç silinmədi,
Sevib-sevilərək ayrıldıq, gülüm…