Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini

Deyirdin HƏR ZAMAN YANINDAYAM, MƏN
Nə oldu? Sözlərdə qaldımı sevgin?
Sən hansı hisslərə sevgi deyirsən?
Hansı ki, uzağı çəkəcək 5 gün?!

Belə sevgi olmur, olmur vəfasız
Əhdini-andını verdin yellərə,
O hansı sualdı qalıb qərarsız,
Ucuz sözlər kimi, saldın dillərə?!

Bir gün peşman olub qayıdacaqsan,
Eşqi tərk eyləyib atdığın yerə,
Gördüyün səhnəyə çox yanacaqsan,
Gəlmərəm sən məni satdığın yerə.

Susub baxacaqsan gözümə mənim,
İçin öz içindən yeyəcək səni.
Parça-parça olar sənin ürəyin,
Bu da öz-özündən soyudar səni….

İstər gözlərimə daha baxma sən…
İstər də ovcunun içində saxla…
Səndən elə qəlbən incimişəm mən,
Sən daha bu eşqin kitabın bağla…