Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini

Boyanıb şəhidin qanına bayraq,
Al qırmızı olub ağ ayparası.
Alıb ağuşuna şəhidi torpaq,
O da Vətənimin bir can yarası.

Sarılıb əlində silaha əsgər,
Yüksəkdə sancılıb üçrəngli bayraq.
Əynində forması, soyuqdu səngər,
O isə keşikdə durur dağsayaq.

Dalğalan, bayrağım, necə gözəlsən,
Sənə bu zirvələr necə yaraşır.
Səni yüksəltdikcə, kaş ki, biləsən,
Gözlərim sevincdən necə yaşarır.

Adımın önündə AZƏRİ sözü,
Sinəmdə ölkəmin bayrağı vardır.
Bütün ölkələrin bizdədi gözü,
AZƏRİ olanlar çox bəxtiyardır!