This image has an empty alt attribute; its file name is sona-intizar.jpg

Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini
*
Xətt çəkib həyatın hər bir anına,
Unudub hər şeyi silə bilərmiş…
Dəfələrlə YAZIQ deyib halına,
İnsan illər sonra sevə bilərmiş…
*
Nə var ki, kənardan baxıb gülməyə,
Nə var ki, sözlərlə qəlb incitməyə,
Bir zaman qərarı verib ölməyə,
İnsan illər sonra sevə bilərmiş…
*
Soyuq bir yataqda sabaha kimi,
Tavana dikərsən oyaq gözünü,
Fikirlər də deyir mən dediyimi,
İnsan illər sonra sevə bilərmiş…
*
Öz canından çox sevməyə nə var ki,
Bezib candan, vaz keçməyə nə var ki,
“YARIM, GETMƏ” söyləməyə nə var ki,
İllərlə sevdiyin gedə bilərmiş…
Sən də bu həyatdan üz çevirəndə,
Ürək illər sonra sevə bilərmiş…