YURDSEVƏR BİR KƏS ÜÇÜN

Elimizin-obamızın ləyaqətli oğlu,
vətənpərvər, yurd sevər insan
hörmətli Musa Nəbioğluna

Səhər tezdən oyadıb, ilhamım söyləyir yaz,
Yurdsevər bir kəs üçün, el canlı insan üçün.
Ruhumun istəyinə qəlb edərmi etiraz,
Necə ki, hüceyrələr dodaq açar qan üçün.

Sönməz odu-alovu, əridər sal buzları,
Səsləyər vətəninə, qürbətdən yurdsuzları.
Gündüzdən rüsxət alıb, yaşadar ulduzları,
Çün gecələr can verər üfüqlərdə dan üçün.

Ağlın, zəkan, idrakın dərinlərdən-dərindir,
Ey hörmətin sahibi, qəlblərimiz yerindir.
Vətən necə əzizdir, necə də şipşirindir,
Vətən böyüklüyünü düşünüb duyan üçün.

Günəş şəfəq saçarsa, çayları sal bürüməz,
Ürəkdə yer eşqinsə, ürəyi xal bürüməz.
Yurdu tikan bürüməz, yurdu qanqal bürüməz,
Yurdunda ocaq olub, yanan, parlayan üçün.

Darvazlı balasıyam, Darvazdan başlar izim,
O, möhkəm qayalarda sıyrılıb əlim-dizim.
Qəhrəmanlıq odur ki, mənim dostum, əzizim,
Yanır, əriyir şam tək, bir can, milyon can üçün.

BU YERDƏ

Bir yz günü kənddə təbiətin qoynunda idim. Cib telefonuma zəng gəldi. Bakıdan Musa Nəbioğlu idi. məndən bir dəstə bənövşə istədi.

Gözün aydın olsun, ay Musa müəllim,
Açıb bənövşələr, tərdi bu yerdə.
Yamaclar bürünüb gözəlliklərə,
Zirvələr hələ ki, qardı bu yerdə.

Darvazın meşəsi dərdlərə dəva,
Sularından içən tez tapar şəfa.
Qara-çisək tökür, açılmır hava,
Daşıb, Gəda çayı Kürdü bu yerdə.

Nərgizlər özünə gəlməmiş, ey dost,
Arceylə torpağı dəlməmiş, ey dost,
Mən necə ayrılım ölməmiş, ey dost,
Qəlbim hər gözəllik gördü bu yerdə.

Bənövşə istədin, bənövşə dərdim,
Açdı, çiçəklədi bənövşə dərdim.
İmkanım olsaydı özüm gələrdim,
Tənhalıq nə qəddər zordu bu yerdə.

Tək qoya bilmirəm ata-anamı,
Tale sovuşdurur başdan xatamı.
Lap görpə vaxtımnan verdi butamı,
Ərənlər yuxuma girdi bu yerdə.

Təbiət dilində olmaz yalanlar,
Böyükdür Tanrıya səcdə qılanlar.
Bu varlığı sevməz, duymaz olanlar,
Vallah, laldı, kardı, kordu bu yerdə.

Təbriz, sev vətəni, lap doyunca sev,
Ruhun yaylaqlarda qoy eyləsin kef.
Hər qaya dibinin ovucu bir ev,
Hər kaha ocaqdı, pirdi bu yerdə.

5 aprel 2011