Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş məsləhətçisi

Mənim gözəl donum var,
Üstündə çiçəkləri
Hərəsi başqa cürə
Fərqli idi rəngləri
İndi donum bulaşıb
Toz olub, torpaq olub
İndi donum bulaşıb
Qan olub, çirkab olub.
O əmi bulaştırdı
Məni əlimdən tutdu
Uzaqlara apardı
Hər gizləndiyim zaman
Məni anam tapardı
Bu dəfə tapammadı
Dadıma çatammadı
Orda heç kəs yox idi
Bir mən bir əmi idi
Dedi ki gəl oynayaq
Oynamaq istəmədim,
O əmi pis əmidir
Məni döydü ,ay ana
Ağzım da tutmuşdu
Qoymadı ki çığıram
Mən anamı çağıram.
Donum bütün qan olub
Məni bağışla ana
Allah baba yorulub
Çatammadı dadıma
Yolma o saçlarını,
Yolma ay mənim anam,
Söz verirəm sənə mən
Daha pis əmilərlə
Oynamaram, ay ana.
Allah baba dedi ki
Qorxma daha sən burda
Pis əmilər qaldı anan olan dünyada.