Bu günlərdə Nazlı Çələbinin yeni romanı işıq üzü görüb. “Şeytan özü şahiddir” adlı romanda müəllifin əvvəlki kitabları ilə paralellik, eyni zamanda da, kəskin fərq özünü göstərməkdədir. Belə ki, xanım yazar yenə öz ənənəsinə sadiq qalıb: yazıçı həmrəyliyi nümayiş etdirərək, digər bir müəllifin hekayəsinin motivlərinə əsaslanıb, insan psixologiyası və mənəviyyatı haqqında informasiya verib. Əsərin xüsusiliyi isə insanın öz missiyasının axtarışına çıxmasının ön plana çəkilməsidir. İnsan-yaradılış-var oluş-son/sonsuzluq ardıcıllığı barədə müxtəlif yönlü düşüncələrə işıq tutulan romanda oxucular keçmiş-gələcək əlaqəsinin sarsılmazlığını bir daha görəcəklər.
Qeyd edək ki, kitab ….. tarixində, …. məkanda təqdim ediləcəkdir. Kitabın redaktoru Şəfa Vəli, naşiri Müşfiq Xandır.