Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini 

Ürəyim od, canımdadır yanğısı,
dərd gələndən bu dünyanın ağrısı.
İmansızın bağrımdakı sancısın..
çəkəmmədim, çəkəmmədim niyəsə..

Bir bəndədə tək xislətə vuruldum.
Saat kimi hər gün ona quruldum..
Qanad çaldım,sərhəddində yoruldum,
Keçəmmədim, keçəmmədim niyəsə..

Tilsimlənib itirirdim qayəmi,
Ondan aldım hər zəhərli mayemi.
Süzüb- süzüb uzatdığı badəmi
içəmmədim, içəmmədim niyəsə..

Don dəyişib hər cür rəngə büründü,
Mən görmədim, göy üzündən göründü,
Göz dağımın yamacından süründü.
Seçəmmədim, seçəmmədim niyəsə..