Gənc Ədiblər Məktəbi”nin müdavimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Gənclər Şurasının və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Prezident təqaüdçüsü, “İlin gənci” müfakatçısı, Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktoru

Sonra baxdım, pəncərəmə qar düşür,
Dam altında iki pişik bürüşür,
Armud ağacında “mak-mak” oynayan
Sərçəcik hamıdan betər üşüyür…
…mən demədim dərdimi təbiətə…

Sonra baxdım, qarda xatirə qalıb,
Üzülən də, sevinən də tapılıb…
Oxuduğum son xəbər məhz beləydi:
“asfalt üstə çılpaq körpə atılıb…”
…mən demədim dərdimi təbiətə…

Sonra baxdım, yollarda sürüşən çox,
Ürəkdən qovulan, gözdən düşən çox…
Getdilər… Getməyə yeri olanlar…
Qaldı dərdəcərlər… Dərddə bişən çox…
…mən demədim dərdimi təbiətə…

Sonra baxdım…
Sonraya saxladığım
Bütün “əlvidalar” ömür sandığım,
Ağzının kilidi həyam, abırım…
… Əvvəldə ölmüşdü “bəxtdən” umduğum…
…məni dinləməyə üzü gəlmədi
Təbiət Ananın, Tanrı Atanın…