Gənc Ədiblər Məktəbi”nin müdavimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Gənclər Şurasının və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Prezident təqaüdçüsü, “İlin gənci” müfakatçısı, Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktoru

Baxışına qəmi yığıb
Bayram payı göndərmisən…
Hardan biləsən axı,
Məni məndən döndərmisən…

Bu quruca şəkil deyil,
Mənsizliyin portretidi…
“Gəlləm” -deyib əl eyləyir,
Ümid də müvəqqətidi…

Bəs mən sənə nə göndərim?
Nə ağırdı qəm payından?
Qorxuram, vüsal vədindən,
Hər şey tez çıxır yadımdan…

Kəniziyəm ayrılığın…
Nə bilim…
Bəxtə nə deyim…
Sənin xoş gün axtardığın
Bu ömür
O ömür deyil…