Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portal Naxçıvan Bölməsinin Rəhbəri, Naxçıvan Dövlət Universitetinin”Jurnalistika” ixtisası üzrə IV kurs tələbəsi gənc xanım yazar İlahə ALLAHVERDİYEVAnın ”Əsərləri ilə fikir dünyamızı aydınladan sənətkar“ adlı məqaləsi “Türkay” aylıq ədəbiyyat dərgisinin yeni sayında işıq üzü görüb.

http://hecetaslari.com/turkayder…/turkay1sayi3mart2023.pdf

Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Mətbuat xidməti və İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi.