Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini

Ya ola, ya olmaya..
Naməlum gələcəyin keçmişini keçmişəm
Qismətimin süd kimi zəhərini içmişəm,
Öz-özünə yol açan,öz-özümə k’öçmüşəm.
Ağlım ömrümə əngəl, gümanım gələn yaya.

Çarə çıxar ortaya!
Hər gün şükür edirəm,dörd divar bir döşəmə
Qəlb qırmamaq adıyla çəkilmişəm köşəmə.
Göz yaşımı içirəm, ağrım dolur şüşəmə.
Üzərimə dağılır dağ şəklində hər qaya..

Bu zəlzələ olmaya….
Qəlbim qeyrətə gəlib,sevgilərə qol çəkir..
Daxilimə yolçuluq daha uzun yol çəkir..
Ruhum Allah deyəndə,dilim altdan qol çəkir..
Ələnir xəmirimə kömək istəyən maya-
Ömrüm dünyaya doya.

Min bir qayğı içində parçalanarkən ətim
Arzularım kənd yeri, ümidim yesir, yetim,
Nə bədəllər ödədi özgədən, saf niyyətim.
İnsanlığım damladı, dəryaya axan çaya!
Günümü saya- saya…