Gənc Ədiblər Məktəbi”nin müdavimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Gənclər Şurasının və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Prezident təqaüdçüsü, “İlin gənci” müfakatçısı, Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktoru

Bir yaşıl salmışam ovcumdan, demə,
Bir sarı ilişib yanaqlarıma…
Bir əlçim təbəssüm sərmişəm yenə
Həyatın “piyada zolaqlarına…”

Sənə bir çəhrayı çiçək almışam…
Atmışam özümü günah eşqinə,
Parlayan həyatın zər-xarasına…
Asmışam özümü günah eşqimdən,
Demə, oynamışam dərd havasına…

Mavilər bəzənir qara naxışla,
Bozları sevməyi hünər sanmışam…
Səni boyamışam rəng-rəng…
Bağışla…
… Bilmişəm…
…görmüşəm…
Və utanmışam…
Sənə bir çəhrayı çiçək almışam…