* * *

Həyat bir dənizdi üzəsən gərək,
Dayansan sən boğularsan, batarsan.

Həyat bir ağacdi kölgəsində ol,
Getsən kənara istidən yanarsan.

Həyat bir oyundu sınağnan dolu,
Çaliş diqqətli ol yoxsa azarsan.

Həyat bir imtahan əgər ki bezsən,
Açıb sən Quranı varaqlayarsan.

Həyat bir sevgidi, sevgidə həyat,
Yadına salıb məni ağlayarsan.

Həyat bir həyatdı yaradıb Allah,
Düşünməki dünya malı udarsan.

Həyat bir nərdivan üstündə Nemət,
Üzülmə gah enib, gah da qalxarsan .