NAMAZ HAQQINDA MƏSNƏVİ

İmana gəl, qıl namazı,
Gözləmə sən gələn yazı!

O dünyanı düşün, inasan,
İbadət et, vardır imkan!

Düşünmə dünya malını,
Saflaşdır sən xəyalını!

Xasiyyətin, mərifətin,
Düzgünlüyün, ədalətin,-

Verilib hədiyyə sənə,
Tanrı bəxş edibdi sənə.

Şeytan azdırsa, yolunu,-
Tövbə et, düzəlt yolunu!

Unutma sən sağ, solunu,
Həm acı, həm yoxsulunu!

Hər işini düz eləsən,
Şeytanı sən ram eləsən.

Namaza oyadar səni,
Uzaq qaçar görsə, səni!

İbadət eyləsən, insan,-
Ürək rahatlaşar hər an.

Səcdəyə gedib qalxanda,-
Düzgün dövran edər qan da.

Oruc tutub sən ac qalsan,-
Acları sən anlayarsan.

Yazdım sözüm yatanlara,
Öz yolunu azanlara.

Bu həyat sınaqdı bizə,
Allah kömək olsun bizə!

Saf ürəkdən dua edin,
Əyri yolda da düz gedin.