Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini

* * *

Dünyaya doymayan qullar nə tapdılar..Nə tapdılar?!
Allahını sevən kəslər nurlu xəzinə tapdılar.

Göyün günəşi dönəndə qafil sahibsizdir sanar
Aşiqlər Rəbbin ananda ruhu divanə tapdılar.

Gizlicə bir haldır kədər..ürəkdə ibadət edər.
Dərviş nəfsini güdəndə halı viranə tapdılar.

Dumanlı köşklərdə ömrün! Vaxtı bitəndə hər ömrün
Könlü yanğın-kül içində seyrə bəhanə tapdılar

* * *

Bir çimdik yeyəndə bədən öyrətdi-
“Ağrı bu dünyanın dirilişidir.”
Gedimli dünyaya dözüb yaşamaq.
Hünər sahibinin kişi işidir.

Necə incidildin,nə cür incitdin
Düşün bircə-bircə meyillərini
Yenilə özünü yazdıqlarında.
Axtar sualların feillərini.

Sevgilər,dostluqlar,güvən bağları
Ara ciblərində.. hanı daa,hanı?!
Verdiyin borcun da alana kimi
İtir məsumluğu.. Tanı da.. tanı!

Mövsümün sonunda əskik qalacaq
Doğma axşamların dost qırıqları
Boynunu soracaq gözəlçələrin
Fransızsayağı ayrılıqları..