Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Qaradağ Bürosunun Rəhbəri

Böyük şairimiz Məmməd Arazın  90 illik yubileyi münüsibəti ilə

Şeiriyyət dünyasında
Tükənməyən sözün vardır.
Keçdiyin çətin yollarda
Pozulmayan izin vardır. 

Xalqa sevgi səadətdir,
Xalqımıza sədaqətdir,
Hər addımın ləyaqətdir,
Hər addımda “özün” vardır. 

Sevdan ilahi sevdadır,
Səsin əbədi sədadır
Azərbaycan bir dünyadır,
Çiçək açan arzun vardır. 

Xalqımın iftixarısan,
Şeirimizin baharısan,
Sönməz işıq, ziya, nursan,
Gur çalınan sazın vardır. 

Çox sevirdin bu torpağı,
Vəsf etdin qayanı, dağı,
Naxçıvanı, Qarabağı –
Hər evdə avazın vardır.

Kür, Araz kimi çağladın,
Uluları soraqladın,
Yaxşılara bel bağladın
Hər ocaqda “közün” vardır. 

Mənəviyyat zirvəsisən,
İlahinin töhfəsisən,
Ədalətin gur səsisən,
Nur tökülən üzün vardır.