Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Gənclər üçün Prezident mükafatçısı,

Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Muğan Bölməsninin Rəhbəri

Bir azca gec gəldin bu yerlərə sən,
Dağlar al yaşıla bürünəndə gəl.
Göyləri ulduzlar bəzəyən zaman,
Ay ondörd gecəlik görünəndə gəl.

Səhərlər yüngül meh əsən zamanda,
ətirdən canlılar bihuş olanda,
quşları göylərdə cəh-cəh vuranda,
duman dağ döşüylə sürünəndə gəl.

Kim qıyar, bu gözəl cənnəti atsın,
Cənnəti dövlətə, şöhrətə satsın?!
Atanlar kaş bir gün geri qayıtsın,
Qayıtsın el-oba,
onda sən də gəl.

Gəl elə, obaya, gəl ulu yurda
Ellər toparlansın, bir olsun burda.
Segah da burdadı, kaman da, tar da
Tütək çalınanda, tar dinəndə gəl.

Siz ey özlərini Kolanı sayan,
Gəl uca Girdədə səcdəyə dayan.
Tanrıya yaxındı burda yaşayan,
Istəsən olasan gözəl bəndə, gəl!