Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Qazax Bölməsinin sədri, Əməkdar incəsənət xadimi şair Barat Vüsalın “Ayrılmaz yollar” (məqalələr, xatirələr, açıq məktublar, ön sözlər) adlı yeni kitabı işıq üzü görüb. Müəllif, həm də kitabın redaktorudur. Kitabın üz qabığının rəssamı Qafar Sarıvəllidir.

Bu kitab Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Qazax Bölməsinin sədri, Əməkdar incəsənət xadimi şair Barat Vüsalın yaradıcılığının daha bir istiqamətindən xəbər verir. Müəllifin gərgin əməyinin bəhrəsi olan bu kitabını ədəbiyyatşünaslımıza töhfəsi də hesab etmək olar.

Şairin “Ayrılmaz yollar” adlandırdığı bu kitabında müxtəlif ədəbi nəsillərə aid məqalələr, açıq məktublar, bir sıra xatirələr, bir çox kitablara yazdığı ön sözlər toplanmışdır.

Kitabda haqlarında söhbət açılanların hər biri ayrılmaz yolun yolçularıdırlar, bir Ocağın övladlarıdırlar, bir qom bənövşədirlər, bir Şamın kölgəsində yaşayıb, yazıb yaratmışdırlar.

Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Mətbuat xidməti 
və İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi.