XATİRƏ DƏFTƏRİ

Ürəyimdə tutmuşam,
Bir xatirə dəftəri.
Sevgimizdən bəhs edir,
Yazdığım hər sətiri.

Yadıma düşdükcə sən,
Min bir düşüncələri.
Varaqlayıram hərdən,
Şirin xatirələri.

Kədər dolu anlarla,
Şipşirin yalanlarla,
Eşqə aldannalarla,
Doludur bu dəftərim.

Doludur, gülüm!
Qəlbimdəki sirləri,
Bir kərəm sən də oxu.
Mənim tək qoy səni də,
Yaralasın eşq oxu.

SƏNSİZ ÖMÜR

Yenə xəyallar oyandı birdən,
Sənə doğru bir cığır açıldı.
Ürək telləri səsləndi bərkdən,
Hər bir naləsindən od saçıldı.

Bu soyuq, bu qaranlıq otaqda,
Gözüm önünnə gəldi varlığın.
Həsrət içində od oldu gözlərin,
Qara bulud tək yağdı gözlərin.

Kölgən ilə danışmaq istədim,
Kölgən də yox oldu özün tək,
Yoxluğunla barışmaq istədim,
Səni yox yerdən var etdi ürək.

Üçündə yandı bir ümid şamı,
Təsəlli, təbəssüm qondu üzə.
Sevincdən yatmaram bu axşamı,
Hardasan?! Ey yar!rəhm et çıx üzə.

İnan ki, hədərdi sənsiz ömür,
Varlığım varlığınla öyünür.
Hər anı kədərdi sənsiz ömür,
Ürəyim sənin üçün döyünür.