Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü, “İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru, Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Qarabağ Bürosunun RəhbəriAzərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Səninn gözlərindən gözəli yoxdu,
Ona aşiq olub bu dünya, aləm,
Sənin sözlərindən gözəli yoxdur,
O səsdən, avazdan doya bilmirəm.

Qönçə dodağının bənzəri hanı,
Belə gül görmədim, çiçək görmədim,
Lalə yanağının bənzəri yoxdu,
Sənin tək sevimli göyçək görmədim.

O qələm qaşların canımı aldı,
Qara zülfün kimi ipək tapılmaz,
Dodağın şəkərdi, sözlərin baldı,
Şirin gülüşündən dünyada olmaz,

Doymaram baxmaqdan o boy, buxuna,
Məni heyran edir o gül camalın,
Necə də yaraşır güllər yaxana,
Gülüm tamaşadı üzündə xalın.

Yerişin, duruşun tərifə sığmaz,
Səni görən gündən sehirlənmişəm,
Sevgidi, istəkdi bu işvə, bu naz,
Sənə nəğmə qoşmaq olubdu peşəm.