(Ustadıma əbədi olaraq Necibe Ilkin )

Sanki qanadlanır güləndə üzün,
Elimin,obamın fəxri adısan.
Bir yükdən ağırdır sənin hər sözün,
Sən şeir dünyamın şirin dadısan.

Gözlərin bənzəyir ümidli yola,
İsmətlə bəzənmiş qara tellərin.
İçində möhkəmdir sevgidən qala,
Dərirsən ömrünə sevgi güllərin.

Səndə bir dil açır həsrətsiz baxış,
Xəyalın oxşayır gerçək nağıla.
Sənə yetişdirən anaya alqış,
Çox diqqət edirsən bizdə ağıla.

Qayğını çəkərəm istəsən əgər,
Səni əziz bilən övladın kimi.
Görüm ki ömrünü bəzəsin zəfər,
Yaşasın sənət də qoy adın kimi.

                   17.04.2021.@

Azərbaycan ədəbiyyatını öz yaradıcılığı ilə zənginləşdirmiş görkəmli sənətkarlardan biri də Nəcibə İlkindir.Nəcibə İlkin poeziyası başdan-başa poeziya çələngi ilə hörülmüşdür.Yaratdığı lirik və epik əsərlərdə istər vətən mövzsu istərsə də digər mövzular poeziyamız üçün çox əhəmiyyətli yol almışdır.Nəcibə İlkin şeirlərində haqqın bərpasını arzulayan,vətənini daha mükəmməl təsvir edən sənətkarlardan biridir.Şeir dünyası şeirlərlə coşub daşan bu sənətkarın şeirlərində və nəsr nümunələrində bədii təsvir və ifadə vasitələrinə geniş yer verilmişdir.Nəcibə xanım həm də ədəbi mühitdə tədbirlərin təşklində müstəsna rol oynamışdır.Bir çox gənclərin irəli getməsində danılmaz rolu vardır.Nəcibə İlkinə həyat və yaradıcılıq uğurları arzulayıram!