Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Prezident təqaüdçüsü, Əməkdar müəllim.

Ümid olma

Ümid olma naxələfə,

Qərar verər gizlin, xəfə.

Keçməz sən olan tərəfə,

Atar,  anda şəksiz əlbət.

Öz xeyrini güdər müdam,

Seçməz heç düz, əyri adam.

Qardaşa da deyər yadam,

Satar, anda şəksiz əlbət.

Fürsət arar hər bir işdə,

Olar dörd göz böl-bölüşdə.

Bəd zirvəyə dirənişdə,

Çatar, anda şəksiz əlbət.

Bilməz günah nə,savab nə,

Uduzar keçən girinə.

Haram, halal bir- birinə

Qatar, anda şəksiz, əlbət.

Qənim olar düzə, mərdə,

Gendə durar xeyir-şərdə.

Yaxınları qəmə, dərdə

Batar,  anda şəksiz əlbət.

Xeyir görməz ondan qəti

Qohum, əqrəba külfəti.

Görən, tuş gələnin bəxti

Yatar, anda şəksiz əlbət.