This image has an empty alt attribute; its file name is mirvarid-dilbazi.jpg

Məni fikirli görsən,
Demə ki, bir qəmim var.
Mən vəcd aləmindəyəm,
Əlimdə qəlımim var.

Məni fikirli görsən,
Demə ki, möhnətdəyəm.
Sükutuma toxunma!
Xalqımla söhbətdəyəm.

Əynimi sadə görsən,
Demə kasaddır əlim.
Mənim başqa geyimim,
Bəzəyim var, gözəlim!

Süfrəmi sadə görsən,
Utanma nemətlərin.
Orda az-çoxluöundan.
Sənin nə xəbərin var:
Qələm sahiblərinin,
Mənəvi toxluğundan.