Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini


Tükləri ipəkdi, quyruğu ipək,
Məstan pişiyimin hər işi kələk,
Hər yana dırmaşır, ev ələk-vələk,
Məstamın oyunu bitmir ki, bitmir.


Bığları uzundur, quyruğu uzun,
Yerişi oyundur, yatmağı xumar.
Gəlib yaslanacaq qolunun üstə,
İstəyər eləcə çəkəsən tumar.


Yeməyi verirsən mırıldanır o,
Bığların yalayır, əlin yalayır,
Başına əlinlə sığal çəkirsən,
Məst olur əlində, o tumarlanır.


Məstan pişiyimiz yenə yatıbdır,
Səs olsun, küy olsun vecinə deyil
Yeyib, yatır, sonra durub oynayır,
Yorulub oturur, eyləyir seyr