Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü


(Şəhid Əşrəf Məmmədliyə həsr)

Rahat uyu, igid əsgər,
Vətəninin torpağında.
Adın daim ucalacaq,
Büküldüyün bayrağında.

Rahat uyu, igid əsgər,
Qanın yerdə qalmadı, bil.
Sənin şücaətin varkən,
Bu vətən əzilən deyil!

Rahat uyu, igid əsgər,
Şəhidliyin məqamında.
Alnımızı ağ etdin sən!
Hər addım, intizamında.

Rahat uyu, igid əsgər,
Doğma vətən, bil, azaddır!
Düşmənlərdən pak etdiyin,
Hər qarışı bil, abaddır!

Rahat uyu, igid əsgər,
Bu xalq səni unutmazdır.
Öpüb sənin ayağından,
Təşəkkür etsək də azdır!
Rahat uyu, igid Əşrəf!…