AYPARA MEHMAN.”HOŞÇA KAL”

Madem bu aşkı burda bitirelim diyorsun
Bağrıma taş basıp ta giderim ben hoşçakal.
Bana ceza olarak kestiğin ayrılığın
Faturası ne ise öderim ben, hoşçakal.

Demek taşıyamadın ağır geldim soluna
Tak hadi öyle ise başkasını koluna
Nasıl olsa bu ömrü hasretinin yoluna
Sineyi gere gere adarım ben, hoşçakal.

Sen de gururlusun ya asla dönme sözünden
Düşürüver bir zaman sakındığın gözünden.
Korkma beddua etmem git ellerin izinden
Şu kalbimi teselli ederim ben hoşça kal

Duyduğum her türküde kokun burnumda tüter
O an kim bilir özlem beni nelere iter
Can özüm, sen rahat ol, sen rahat uyu yeter
Acının en hasını tadarım ben, hoşçakal.

Ahmet YALÇINKAYA.”Tuş üstünde savrulan”

öyle aç şaşkın akıl, öyle aç şu meçhule
ince turuncu şafak sanır elvan sarayı
varlık listede bir ad mesaj kanatlı sayı
dijital kancalarda ışık gelince dile

tuş üstünde parmağın açtığı gizli geçit
Cehennem’den çukur mu, Cennet’ten bir bahçe mi?
Kâinatı gezmeyi hayal ettiğim gemi
bakarım loş ekranda beni çevreleyen çit

dünya küçülmüş artık uzaklar yakın olmuş
ataların töresi kodlamada bîçare
dünde mi yarında mı sorsaydım yeni yâre
bunca vurgun köleyi nereden nasıl bulmuş

meğer altın saçıyla ahu bildiğimiz yar
foton huzmelerinde seyreden cadı imiş
bizi bu hale koyan sanal yaftalı yemiş
bir de pikselli zindan gizemli siber diyar

ninemin masalları gitti ah, modern masal
ne kadar da çetrefil, ne kadar korkutucu
katili kral yapar işte mızrağın ucu
gerçek kaçmış dağlara… aklım sen de hoşça kal

Murat YARAMAZ.”İnternet hayatımız, hayatımız internet”

İnternet olgusunun hayatımıza girmesiyle, gerçek dünya ile bağlantılı ancak bir o kadar da gerçek dünyadan bağımsız bir dünyanın içinde yaşamaya başlamış olduk. Kendine ait kuralları, psikolojisi ve coğrafyası olan bir dünyanın içinde… İnternetin dünyaya gelme süreci ve ülkemizde kullanılmaya başlandığı tarihe bir göz atıp, ardından istatistiksel bilgileri inceleyerek devam edelim.

●1960 yılında Amerika Birleşik Devletleri hükümeti sağlam ve özel bir bilgisayar ağı kurmak için çalışmalara başladı.

●1969’da ABD Savunma Bakanlığı ARPANET askeri ağını kurdu.

●1971’de Roy Tomlinson ilk maili attı.

●1980’lerde Ulusal Bilim Vakfı yeni bir ABD omurgasının finansmanı için toplandı

●1985 yılında internet kullanılmaya başlandı.

●1990’da Sir Tim-Berners Lee tarafından ilk web sitesi hazırlandı.

●1991 World wide web kullanıma sunuldu.

●30 Nisan 1993’te CERN tarafından WWW ön eki ile İnternet kamunun ulaşabileceği şekle getirildi.

●12 Nisan 1993 tarihinde ODTÜ’den Ankara-Washington arasında kiralık hat ile Türkiye’de ilk İnternet bağlantısı gerçekleşti

Əhməd CAVAD

Əhməd Cavad (tam adı: Cavad Məhəmmədəli oğlu Axundzadə) — Azərbaycanlı şair, tərcüməçi, AYB-nin üzvü (1934), professor (1933).[1]

Həyatı

İlk illəri və təhsili

Cavad Axundzadə uşaqlıq illərində
Əhməd Cavad Məhəmmədəli oğlu Axundzadə 1892-ci il may ayının 5-də Gəncə qəzasının Şəmkir rayonunun Seyfəli kəndində anadan olmuşdur. Bir çox müəlliflər şairin doğum yerini əsərlərində fərqli şəkildə göstərirlər. Yazıçı Rəhman Həsənov “Əhməd Cavad yanğısı” adlı məqaləsində şairin Seyfəli sovetliyinə daxil olan Mehrili kəndində anadan olduğunu göstərir. Babaları Cənubi Azərbaycandandır.[2]

Atası Molla Məhəmmədəli o zamanın zəngin bilikli ziyalılarından biri idi. Zehinli, tez öyrənən uşaq kimi hər kəsin rəğbətini qazanan Əhməd məktəb yaşına çatmamış Quran oxumağı öyrənmiş və bir sıra surələri əzbərləmişdir. Atası 1898-ci ildə vəfat etmişdir. Əhməd Cavad ilk təhsilini kəndindəki mollaxanada almışdır. Ailənin qarşılaşdığı maddi və mənəvi çətinliklərlə əlaqədar olaraq anası Yaxşı xanım Gəncəyə köçərək xalça karxanasında işləməyə başlayır və Əhmədi təhsilini davam etdirmək üçün Şah Abbas məscidi nəzdində fəaliyyət göstərən ruhani seminariyasına yerləşdirir. Bu müsəlman seminariyasında uşaqlara orta təhsil verilirdi. Filologiya elmləri namizədi N.Qəhrəmanov 20 sentyabr 1985-ci il tarixli “Şair və tərcüməçi”, “Ədəbiyyat və incəsənət” əsərlərində qeyd edir ki, Əhməd Cavad İranda təhsil alıb. Lakin digər mənbələrdə bunu təsdiq edən sənədlər yoxdur.[3]

Sovet ittifaqı qurulduqdan sonra həyatı, həbsləri və repressiyaya uğraması
Şair, tərcüməçi, AYB-nin Cavad Azərbaycan himninin sözlərinin

müəllifidir. Sovet hökuməti qurulduqdan sonra Quba Xalq Maarif şöbəsinin müdiri (1920-1922), Gəncədə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda Azərbaycan və rus dilləri kafedrasında müəllim, dosent, kafedra müdiri (1930-1933), Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatının tərcümə şöbəsində redaktor (1934), “Azərbaycanfilm” studiyasında sənədli filmlər şöbəsinin müdiri (1935-1936) kimi fərqli yerlərdə işləmişdir. Lakin bu illər ərzində ona qarşı yazılan məqalələr və donoslar onun dəfələrlə həbsinə səbəb olmuşdur.

Bir müddət o Müsavat partiyasının üzvü olmuşdur və hətta 1923-cü ildə onu dövlətə qarşı gizli fəaliyyətdə və “Müsavat” partiyasının rəhbərlərindən olan Mirzəbala Məmmədzadənin хaricə qaçırılmasında хüsusi rolunun olmasında ittiham edərək həbs etmişdilər. Sonradan elə həmin ildə deklorasiya altında azad edilmişdir.

1925-ci ildə Ə.Cavad qələmə aldığı “Göy-göl” şeirinə bir qrup həmkarı tərəfindən əksinqilabi şeir damğası vurulur və bununla da şair həbsхanaya salınır. Damğaya səbəb şairin yazdığı bu misralardır:

Əhməd Cavadın son şəkli

Həyat yoldaşı Şükriyyə xanım
” Sənin gözəlliyin gəlməz ki saya,
Qoynunda yer vardır yıldıza, aya!

Oldun sən onlara mehriban daya,

Fələk büsatını quralı, Göy göl![4]


Şairi bu bənddə ulduzdan aydan danışıb müsavatçılara ismarıc göndərməkdə ittiham edib şeirin tərcüməsini Moskvaya göndərirlər. Şeirdə heç bir siyasi səhvin tapılmadığı barədə Bakı məlumatlandırılır nəticədə yerli idarəetmədə olanlar şairi həbsdən azad etmək məcburiyyətində qalırlar.

1928-ci ildə Türkiyədə müsavatçıların nəşr etdikləri “İstiqlal məcmuəsi”ndə onun şeirləri də işıq üzü gördü. Əhməd Cavadın həbsi üçün səbəb axtaran bəzi həmkarları bundan yararlanaraq yorulmaq bilmədən mətbuatda “İstiqlal məcmuəsi”ndə çap olunan şeirlərinə görə onu ittiham etdilər. Cavad isə öz növbəsində “Kommunist” qəzetinin 1929-cu il 31 oktyabr tarixli sayında “Şiddətli protesto edirəm” məqaləsi ilə yazılanlara belə cavab verdi:

” Aprel inqilabından sonra əlaqədar olmadığım bir təşkilat tərəfindən nəşr edilən bu kitabdan xəbərim olmadığı kimi, hansı parçalarımın da oraya düşdüyündən xəbərim yoxdur. ”
Amma bu etiraz kükrəyən kin-küdurət dalğasının qarşısında bir damlaydı. Qəzetlərdə verilən imzalı-imzasız məqalələrdə, şeirlərdə Cavad təhqir olunurdu. Müxtəlif zamanlarda ona qarşı “Sonadək ifşa etməli” (Abdulla Faruq), “Sıralarımızda düşmənlərə yer yoxdur” (Ağahüseyn Rəsulzadə), “Sıralarımızı təmizləyəlim!” (Cəfər Xəndan), “Təmizliyə başlanmalıdır!” (Məmməd Səid Ordubadi), “Amansız olmalı!” (Mir Cəlal), “Səhvlərimiz haqqında” (Səməd Vurğun), “Sayıqlığın kütləşdiyi yerdə” (Seyfulla Şamilov) adlı məqalələr yazılmışdır[5].

1937-ci ilin mart ayında Şota Rustavelinin “Pələng dərisi geymiş pəhləvan” əsərinin tərcüməsinə görə ilk mükafata layiq görülməsinə baxmayaraq həmin ilin 4 iyununda həbs edildi. 1937-ci ilin iyununda başlanan istintaq işi həmin ilin 25 sentyabrında qurtarmışdı. 1937-ci ilin 12 oktyabrında başlanıb, cəmi 15 dəqiqə davam edən məhkəmənin sədri Matuleviç, üzvləri Zaryanov və Jiqur olub. SSRİ Ali Məhkəməsinin Hərbi Kollegiyası Cavadı Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 69, 70 və 73-cü maddələri ilə ittiham edib. İrəli Mn kl mnvbmöklfbbsürülən ittihamlardan birincisi o idi ki, şair 1922-ci ildən əksinqilabçı Müsavat hərəkatının başçısı olub, 1936-cı ildən isə o, Azərbaycandakı mövcud üsyankar-terrorçu təşkilata qoşularaq, qarşısına Sovet hakimiyyətini yıxmaq, Azərbaycanı SSRİ-dən ayırmaq məqsədini qoyub. Məhkəmədə hərbi hüquqşünas Kostyuşko və prokuror Rovski iştirak ediblər. Müdafiəçilər, yəni vəkillər, şahidlər isə olmayıb. Səhərisi gün isə o güllələndi. Lakin bəzi mənbələrə görə Mir Cəfər Bağırov 1956-cı ildə öz məhkəməsində Əhməd Cavadın güllələnmədiyini həbsxanada işgəncələrə dözməyərək dünyasını dəyişdiyini deyib. Onun həyat yoldaşı Şükriyyə xanım isə”Vətən xaininin ailə üzvü” olduğuna görə Qazaxıstana 8 il müddətində sürgün edilir. Sonradan Şükriyyə xanım Əhməd Cavadın Mir Cəfər Bağırovun birbaşa göstərişi ilə həbs olunduğunu demişdir. 1955-ci ilin 19 avqustunda isə şairə bəraət verilir.

Kitabları
Gəlmə Bismillah: Şerlər // Azərbaycan.- 1994.- 6 der.-s.4.
Haqq bağıran səs / Tərt. və ön söz A.Əliyevanındır. – B.: Nicat, 1991.- 31 s.
Çırpınırdı Qara dəniz: (Şer) // Yeni Azərba
Haqqında olan əsərlər
Salmanlı R. İstiqlal şairi Əhməd Cavad haqqında // Azərbaycan.- 2003.- 28 may.- s.6.
Rzalı R. Altunlar yurdudur bu kasıb ölkə. – Azərbaycan himninin müəlliflərindən biri // Azərbaycan. – 2002.- 28 may.- s.8.
Rzayeva M. Əhməd Cavadın haqqını tanıyan Türkiyə oldu // Şərq.- 2006.- 28 fevr.- s.6.
Mustafayeva G. Müstəqil Azərbaycan respublikasının Əhməd Cavad yaradıcılığında rolu // Ədalət.- 2006.- 10 mart.- s.7.
Qusarda ilk dünyəvi məktəbi Əhməd Cavad təşkil edib: (Qabaqcıl maarif xadimi, müharibə və əmək veteranı Sabir Piroğlanovun Əhməd Cavad haqqında xatirələri) // Azərbaycan. – 2005.- 28 may.- s.16.
Гурбанов Ш. Я певец свободы!: Ахмед Джавад-100//Баку.-1993.-6 марта.-С.2.
Саледдин А. Свет очей моих-Азербайджан!: К 100 летию со дня рождения Ахмеда Джавада//Литературный Азербайджан.-1992.-№4.-С.3-8.
Afina Məmmədli Əflatun qızı.”Əhməd Cavad və Türkiyə” kitabı / 2010. Elm və Təhsil. Bakı. 160 s.

9 noyabr – Azərbaycan Dövlət Bayrağı Günü

Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin rəmzlərindən biri də üçrəngli bayrağımızdır. Himnimiz, gerbimiz kimi bayrağımız da müstəqillik tariximizin varislik ənənəsinin təsdiqidir. Bayraq həm də dövlətimizin, bütövlükdə, xalqımızın gələcək yolunu müəyyənləşdirən bələdçidir. Milliliyi, dini inancımızı və müasirliyi təcəssüm etdirən bayrağımız azərbaycanlılara öz soykökünü xatırladır, üzərində dalğalandığı torpağın qədimliyini göstərir. Bu gün ən yüksək zirvələrdə dalğalanan üçrəngli bayrağımız Azərbaycan dövlətinin gücünü və xalqımızın milli birliyini nümayiş etdirir.
Dövlət bayrağımız 1918-ci il noyabrın 9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin iclasında qəbul edilib və 1920-ci ilin aprel ayınadək dövlət statusuna malik olub. Həmin bayraq 70 ildən sonra 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə keçirilən sessiyada Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı olaraq təsdiq edilib. 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti “Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında” Qanun qəbul edərək onu dövlət bayrağı elan edib.

1991-ci il oktyabrın 18-də “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktı ilə Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi onun dövlət rəmzlərini, o cümlədən dövlət bayrağını bərpa edib. 2004-cü il iyunun 8-də “Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə bu sahədə qanunvericilik bazası təkmilləşdirilib.

2009-cu il noyabrın 17-də Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Gününün təsis edilməsi haqqında” Sərəncam imzalayıb. Həmin il dekabrın 4-də isə Milli Məclis noyabrın 9-nu Dövlət Bayrağı Günü kimi rəsmiləşdirib.

Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycanın dövlət bayrağı milli suverenliyin simvolu kimi ölkəmizin bütün vətəndaşları üçün müqəddəs dövlətçilik rəmzlərindən birinə çevrilib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yadigarı olan bu bayraq xalqımızın azadlıq məfkurəsinə, milli mənəvi dəyərlərə və ümumbəşəri ideallara sadiqliyini nümayiş etdirir.

Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı bərabər enli üç üfiqi zolaqdan ibarətdir. Yuxarı zolaq mavi, orta zolaq qırmızı, aşağı zolaq yaşıl rəngdədir. Mavi rəng – Azərbaycan xalqının türk mənşəli olmasını, qırmızı rəng – müasir cəmiyyət qurmaq, demokratiyanı inkişaf etdirmək istəyini, yaşıl rəng – islam sivilizasiyasına mənsubluğunu ifadə edir. Qırmızı zolağın ortasında bayrağın hər iki üzündə ağ rəngli aypara ilə səkkizguşəli ulduz təsvir edilib.

Mənbə: http://ataturk.az

Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı əməkdaşlarının “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı əməkdaşlarının “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycanda teatr sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilsinlər:

Əliyeva Afət Məmməd qızı
Həşimov Rafael Zeynal oğlu
İbrahimli Qabil Mahmud oğlu
İmamverdiyev Yusif İmamverdi oğlu
Quliyev Aydın Baloğlan oğlu.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 16 oktyabr 2018-ci il.

Mənbə: https://president.az

Ahmet DİVRİKLOĞLU.”YAKARIŞ”

Es bağrıma bâd-ı sabâ
Yanan bu can küle dönsün
Koşuyorum bir seraba
Bahtım çölde Nil’e dönsün.

Arınayım kibirimden
Tüyce hafiflesin beden
Nefsim beni bitirmeden
Yaban olup ele dönsün.

Eğilmesin darda başım
Hicrandadır gönül kuşum
Sineme akan gözyaşım
İstiyorum sele dönsün.

Semaya açık elinden
Duam uçsun zar-ı demden
Teslim olan benliğimden
Giden nefis köle olsun.

Bir lokma bir hırka yeter
Gönül sazım figan eder
Kopmadan sazta perdeler
Hak Hak diyen tele dönsün.

Tufan yeter, Hakk’a yürü
Ol artık bir gönül eri
Taa… kal-u beladan beri
Bülbül gönlün güle dönsün.

İlham MİKAYIL.”Qocalır”

Zaman tələsdirir qovur insanı,
Baxıb bu həyata dövran qocalır.
Duyub düşündükcə ömrün sonunu,
Saçları ağarır, insan qocalır.

Həyat insanların üstünə cumur,
Əl əli yuyanda əlüzü yumur.
Görən bu həyatda insan nə umur,
Baxıb min arzuya güman qocalır?!

Əyrini düz sayır, düzü də əyri,
Allah cüt yaradıb”Şəri və xeyri”.
Bircə bu dünyada yalandan qeyri,
İnsana baş əyən zaman qocalır.

Bəşər yox olubdu qandal qolunda,
İblislər əyləşib sağı-solunda,
Həyatın çıxılmaz çətin yolunda,
İnsanı dərk edib qanan qocalır.

Rafiq ODAY.”Bu əruz adlı dərin nəhridə kim var gəlsin”

Bu əruz adlı dərin nəhridə kim var gəlsin,
Adbaad söyləmirəm, bəhridə kim var gəlsin.

Dünyanın gərdişi bu – hər zaman hökmdə qalar,
Göy ilə yer arası dəhridə kim var gəlsin.

Od salar xanəsinə, könlünü qəhrdə tutar,
Zili qəmdi, bəmi qəm, qəhridə kim var gəlsin.

Nicat Allah işidir – yönünü əzmlə çevir,
İxfa*nı pünhan elə, cəhri*də kim var gəlsin.

Ya gələ meydan aça Odaya hökmlə, ya da
Əl sıxıb təslim ola, fəxr edə – kim var gəlsin!

*Asta səslə edilən qiraətə “ixfa”,
uca səslə edilən qiraətə “cəhr” deyilir.

Xalq şairi Vaqif SƏMƏDOĞLU.Şeirlər

Şeirlər

Son gecədir bu gün yenə…
Nəyin istisindən yananlar…
Bir cüt ayaqqabı…
Qağayı, axtar məni…

Anara

Birlikdən və tənhalıqdan…
Bu payız da başlandı…
Eşidirsənmi?..
Mühit içində…
Ədalarından çaşdığım qadın…
Ev. Özgə otağının kiri. Divarda Stalin…
Dənizdən ayrılmış qupquru qaya…
Əyrin-üyrün, dar küçələrin…
Doğuldum 1939-da…
Uşaqkən ölənlərin…
Bax bu kitabı da oxuyub…

Füzuliyə

Qış gələndə…
Sən mənim doğma anamsan, Azadlıq…
Vicdan kirəsi tək gəlir evimə…
Olan-qalan yayımızı…
Bir gün dəli olacağam…
Əlimi uzatdım…
Uşaqlığımın meşəsində…
Mən ölən gün…
Mənə bir az yağış…
Bir gün səslənəcək bu telefon…
İlahi, hansı dildə yalvarım sənə?..
Kağızın üstünə düşüb…
Ah çəkməyə bir yer…
İçən günlərimi sayır…

Aygünə

Ölüm bir gün də tək qoymur məni…
Allaha, bir də qadına…
Məni sevib ayrılmağa…
Salam, ata…
Bu əllər əvvəl-axır…
Ölüm ayağında yuyulan günah kimi…
Biz yox, Allah inanmır bizə…
Məzara bənzəyir yaxşı insan…
Yaman həzin, yanıqlı bir nəğmə kimi…
Dəlixanada axşamdır…
Bu yorğunluq nəyə bənddir?..
O əyri yol, tək vələs…
Saat neçədir, qumru…
Niyə görəsən adam bilmək istəyir…
Gözəl qızlardan, qadınlardan…
Mənə vətən yolu dar gəlir yenə…
Sabah kiminsə gözündə nifrət…

Yusif Səmədoğluna

İndi gileydən, güzardan…
O bayrağın kölgəsində…
Pis olmazdı yavaş-yavaş…
Günaha batmağım gəlib, ay Allah..
Polyak qızı, mən sənə…
Ömrümdə olmalıymış..

Astan QASIMOV.”Mehriban bacı”

Dolanım başına, mehriban bacı,
Bilirsən, qəribdir burada Asdan.
Başına qoymusan xınalıq tacı,
Bilirsən, qəribdir burada Asdan.

Sorsanız, məktubu yazdığım vaxtı,
Çobanın əzəldən yazılır bəxti.
Vətəndən ayrıram, bil ki, nə vaxtdı,
Bilirsən, qəribdir burada Asdan.

Ey bacı, qəlbinə gəlirmi günlər,
Dolansın başına şeyda bülbüllər.
Məni yada salsın qədir bilənlər,
Bilirsən, qəribdir burada Asdan.

6 may 1963-cü il. Orta məktəb.

Astan QASIMOV.”Övlad salamı”

Dolanım başına, mehriban Ata!
Eşit, mən söyləyim övlad salamı.
Dünyada olmusan Sən mənə pusa,
Eşit, mən söyləyim övlad salamı.

Adını çəkəndə titrəyir dilim,
Sən mənim əzizim, Sən mənim elim.
Sizdə mehman olub şeyda bülbülüm,
Eşit, mən söyləyim övlad salamı.

Vətənim olubdu qocaman Sibir,
Söyləyim qəlbimi Sən eşit bir-bir.
Asdanın salamı Sizə daimidir,
Eşit, mən söyləyim övlad salamı.

7 may 1963-cü il. Orta məktəb.

Şair-filosof Əlişad QARAQASIMLI.Yevgeni Juravlyovdan tərcümə

Doludur bu gecə ayın nuruyla,
Ağarır könlümün bəyaz yelkəni.
Ayazlı, şaxtalı qış günü belə,
Alışr könlümün həvəsi, eşqi.

Dumanlı günləri sovurub yelə,
Unudub dünyanın dərdi-sərini;
Çəkirəm duyğumun kövrək əlilə
Gözü görünməyən cizgilərini.

İtmir zərbələri uğursuz anın,
Bu ağrı-acını unutmaq çətin.
Gül açır sırası nurlu misranın,
Partlayır butası sözün, söhbətin…

Hoca Ahmed Yesevi.Muhteşem şiirler

200px-Əhməd_Yəsəvi

Hikmet – 8

BeğenAntolojimYorumlarPaylaşTweetlePaylaş
Sabah erken pazartesi günü yere girdim
Mustafa ya matem tutup girdim ben işte
Altmışüçte sünnet dedi işitip bildim
Mustafa’ya matem tutup girdim ben işte

Yer üstünde dostlarım matem tuttu
Bütün alem ‘Sultanım’deyip nara çekti
Hakk’ı bulan gerçek sufiler kanlar yuttu
Mustafa’ya matem tutup girdim ben işte

“Elveda” deyip yer altına adım koydum
Aydın dünyayı haram kılıp Hakk’ı sevdim
Zikrini söyleyip yalnız olup yalnız yandım
Mustafa’ya matem tutup girdim ben işte

‘Taha’ okuyup akşam ve geceler kaim oldum
Gece namaz gündüzleri oruçlu oldum
Bu hal ile yer altında daim oldum
Mustafa’ya matem tutup girdim ben işte

Altmış gece altmış gündüz bir kez yemek
Tan atana kadar namaz kılıp bir kez selam
Altmışüçte oldu ömrüm sonunda tamam
Mustafa’ya matem tutup girdim ben işte

Hakk Mustafa ruhu gelip oldu imam
Bütün varlık yer altında oldu köle
Çok ağladım Hakk Mustafa verdi müjde
Mustafa’ya matem tutup girdim ben işte

Mirac gecesi ‘Gözümün nuru evlad… ‘dedi
Elimi tutup ‘Ümmetimsin ümmet’ dedi
‘Sünnetimi sıkı tutasın gönüldaşım’dedi
Mustafa’ya matem tutup girdim ben işte

‘Kıyamette yol kaybedersen yola salayım
‘Muhammed’ deyip susamış olsan elini tutayım
Evladım deyip elini tutup cennete girdireyim…’
Mustafa’ya matem tutup girdim ben işte

Ey dostlar bu sözü işitip şevkim arttı
‘Ümmet’ dedi, iç ve dışım nura battı
Nurunu salıp cemalini Hakk gösterdi
Mustafa’ya matem tutup girdim ben işte

Cemalini görüp ruhum uçup arşa kondu
Musa gibi varlığım tutuştu yandı
Mecnun gibi eş ve dosttan kaçıp saklandı
Mustafa’ya matem tutup girdim ben işte

Yer altında eziyet çektim çok zorluk
Döşek yastık taştan yapıp çektim sıkıntı
Ey dostlar bu dünyada yok dinlenmek
Mustafa’ya matem tutup girdim ben işte

Ta zorluk çekmedikçe vuslatı nerede? ..
Hizmet kılmadan hal derdi olmaz peyda
Can ve gönlünü kılmadıkça Hakk’a tutkulu
Mustafa’ya matem tutup girdim ben işte

Yer altına girdim ise kendimden geçtim
Gözümü açınca Mustafa’yı hazır gördüm
İsyan ve cefa eden ümmetlerin halini sordum
Mustafa’ya matem tutup girdim ben işte

‘Ey evlad benden sorsan hani ümmet,’
‘Ümmet’ dedi göğsüm dolarak hasret yarası
‘Ümmet için çok çekiyorum Hak’dan külfet’
Mustafa’ya matem tutup girdim ben işte

Ümmetlerimin günahlarını her Cum’â affet
Alıp geleyim ya Muhammed sen bunu ayır
Ta ki ağlayıp secde eyleyim Tanrı ya affet
Mustafa’ya matem tutup girdim ben işte

Her Cum’a affet ümmetlerin günahını
Alıp geleyim ya Muhammed gör bunu
Ümmetlerin neler kılar Ahmed senin
Mustafa’ya matem tutup girdim ben işte

Ben melekten utanç duyarım ey ümmetim
Yaratan’dan korkmaz mısın düşük himmetim
Gece yatmadan ibadet etsen hoş devletim
Mustafa’ya matem tutup girdim ben işte

Yer altına girdim dostlar iradesiz
‘Amin’ deyiniz âl, ashab ve çehar-yar
Ümmetlerin suçunu bağışla Allah’ım
Mustafa’ya matem tutup girdim ben işte

Kul Hoca Ahmed ben ikinci defteri söyledim
İki alem eğlencelerini meye sattım
Ölmeden önce can acısının zehrini tattım
Mustafa’ya matem tutup girdim ben işte

Halim Nice Olur
BeğenAntolojimYorumlarPaylaşTweetlePaylaş
Tatlı canımı versem,
Karanlık yere girsem,
Münker, Nekir’i görsem,
Şu halim nice olur?

Gidip kabre konunca,
Hemen geri dönünce,
Zor sual sorulunca,
Şu halim nice olur?

Gelse koca bir yılan,
Beni soktuğu zaman,
Aman Allah’ım aman,
Şu halim nice olur?

Yarın kıyamet günü,
Sorguya çekip beni,
Dense amelin hani?
Şu halim nice olur?

Şəfaqət CAVANŞİRZADƏ.”Hakim əmi, azadlıq” (Hekayə)

Gah birinci mərtəbədə yaşayan qonşusu – təxminən yaşı qırxı keçmiş qarınlı, üzü azca tüklü, qalın dodaqlı, burnu incə, uzunboylu yekəpər kişiyə, gah blokun çıxacağına, gah da bir az cəsarətini toplasa evinə; üçüncü mərtəbəyə aparacaq pilləkənlərə baxırdı. Anası onu çörək almağa göndərmişdi. Daha doğrusu, atası işə gecikdiyi günlər on yaşlı Nilufər onun əvəzinə yaşadığı beşmərtəbəli binanın altındakı marketdən çörək, artıq qalan pulla özünə şokolad, ya da saqqız alardı. Bir həftədən çoxdu çörək almağa könülsüz gedirdi. Hər səhər qorxduğu yekəpər qonşusu onu blokun ağzında qarşılayırdı. “Dayı” dediyi yekəpər o biri qonşular kimi baxmırdı ona…
Qonşu binada cavan gəlin var, qaranlıq düşənəcən tək yaşayır. Gecənin bir vaxtından sonra yenidən tənha qalırdı. Hər gün otağının pəncərəsindən və ya həyətdə rəfiqələriylə oynayanda, o cavan gəlini kimsə bahalı maşınla evinə gətirəndə görürdü Nilufər. Həyətdəki kişilər bu yekəpər kişi kimi baxırdı o gəlinə. Bu baxışlar o baxışlara çox bənzəyirdi. Yaşıdlarından bir az hündür olan Nilufər günlərcə onu gözləyən yekəpərin yanından keçəndə, kobud əliylə onun hələ yetişməmiş sinəsini koftasının üstündən əlləməyə çalışması qızı iyrəndirmişdi. Yekəpərin bir əli şalvarının cibində, bir əli qız uşağının sinəsində, qarnında gəzirdi. Qolsuz köynəyinin yaxasının üç düyməsini əvvəlcədən açıb tüklü sinəsini qıza göstərir, təzə düzəltdirdiyi dişlərini ağardırdı.
-Günorta gəl bizə, dayı sənə qonaqlıq versin. Xalidə xalan da evdə olacaq, qorxma…
Yazıq qız özünü yekəpərin əlindən bacardığı qədər tez xilas edər, çörəyi alandan sonra küçədən kiminsə binaya girməsini gözləyərdi ki, o adamla daxil olub, tez evlərinə qaça bilsin.
Nilufər iki daşın arasında qalmışdı. Anasına “Çörək almaq istəmirəm” desəydi, çox sual verəcəkdi. Atası neçə dəfə deyəndə eşitmişdi “Anası tərsdi”…
Bu gün yenə atası işə gecikmiş, yenə çörəyi Nilufər almalıydı. Anasından pulu aldıqdan sonra evdən çıxdı, qapını astaca örtməyə çalışdı, alınmadı. Unutmuşdu, seyf qapıydı, avtomatik özü bağlanır, açarın yoxdursa, kimsə içəridən açmalıdır.
Aşağı mərtəbədən qapının açılıb-örtüldüyünü eşidən qızcığaz qorxdu, pulu şalvarının cibinə qoyub qapını döydü. Elə bildi, yekəpər kişi gəlib qolundan dartacaq, evinəcən sürüyəcək. Uşaq yaddaşı güclü olur. Yekəpərin indiyəcən etdiklərini gözünün qabağına gətirəndə, qorxu vücudunu titrədirdi. Yasəmən qapını açdı, qızını əliboş gördü.
-Hələ çörək almamısan?
-Yadımdan çıxıb, pul içəridə qalıb.
-Göyərti də alarsan. – Yasəmən mətbəxə keçdi.
Hamamla mətbəx yanbayan olduğundan Nilufər üçün hamamda anasını gizlicə güdmək asanıydı. Anası eyvana paltarları sərməyə çıxanda mətbəx qapısını astaca örtdü, dovşan bəzəyi vurulmuş evdə geyindiyi şəpşəpinin birini götürüb evin qapısını açdı. Şəpşəpini qapıyla bağlanan yerin arasına qoydu. Asta addımlarla ikinci mərtəbəyəcən düşdü. Birinci mərtəbədən yenə açılıb-bağlanan qapı səsini eşitdi. Deyəsən, yekəpər onun aşağı düşməsindən əlini üzmüşdü. Nilufər yekəpəri yaşadıqları binaya yaraşdırmırdı. Bir gün qəfildən yekəpərin yoxa çıxması ən böyük diləyidir. Qızcığaz üç pilləkən də aşağı düşdü. Dili ağzında titrəyə-titrəyə ürəyində Allaha yalvarırdı. Əllərini iki döşünün arasında yumruq formasında birləşdirmişdi. Yekəpərin qapısı qonşu qapısıyla üz-üzəydi. Qapının yanına çatdı, nəfəs almağı saxladı. Dabanını qaldırıb pəncəsinin üstündə qapının yanından keçməyə çalışdı. Neçə il həbsdə yatmış, azadlığı həsrətlə gözləyən məhbus kimi hiss elədi özünü. Niyyəti baxışları qədər qorxulu olan yekəpərin ucbatından uşaq düşüncəsini də itirmişdi. Yaşıdlarıyla oynamaq da istəmirdi.
Qapı açıldı, yekəpər qonşu qapı ağzında göründü.
-Sabahın xeyir, gözəlim. – Kobud səsiylə getmək istəyən uşağın ayaqlarını dayandırmağa məcbur etdi.
Qorxu elə hissdir ki, ya getmək istəyərsən, gedə bilmərsən, ya elə bilərsən ayaqların yerli-dibli yoxdur, ya da ürəyinin dayanmasını arzulayarsan.
Nilufər yekəpərə baxdı. Qız onun gözlərində niyyətini, o, isə qızın gözlərində qorxunu oxudu.
Nilufər ayaqlarını tərpədə bilmirdi. Göz bəbəkləri böyümüşdü. Əclaf yenə dişlərini ağartmış, yenə ağzında dili göbəyiylə birlikdə səssiz hərəkət edirdi. Bu dəfə yekəpər istəyini bir az da qabartdı. Astaca qıza yaxınlaşdı, kobud əlləriylə uşağın çanağını sığalladı.
-Pambıqdır. Bu dəfə səni buraxmayacam. – deyib qəfildən qızın belini qucaqladı, hərəkətsiz ayaqlarını yerdən göyə qaldırdı.
Qorxusu Nilufəri qışqırmağa sövq etdi. Necə qışqırdı, qızcığaz özü də anlamadı, yekəpər də… Hər dəfə qıza toxunanda hədələmək susması üçün birinci silahıydı. Bunu gözləmirdi, cəld qızı yerə atdı, evinə girib qapısını bağladı. Qızın iki qıçının arasından boz şalvarının islandığı açıqca bilinirdi. Hər səhər Nilufər anasının tapşırığıyla iki stəkan su içirdi. Rahatladıqca qız döşəməyə baxır, sidiyi beton pilləkəndən pilləkənə süzülürdü. Ayağa çətinliklə qalxdı, axsayırdı. Axsaya-axsaya pilləkənləri bir-bir yuxarı çıxdı. Evin qapısı bağlanmamışdı. Qapının ağzına gələndə dizləri büküldü, taqəti qalmamışdı, səsli ağladı. Yasəmən qızının səsinə mətbəxdən çıxdı. Şəpşəpini ayağıyla kənara çəkib qapını tam açdı. Qızını yerdə görəndə həyəcandan dili-dodağı əsdi.

-Nili, sən niyə yerdəsən? Nə olub?
Nilufər anasına cavab verəcək halda deyildi. Anası onu ayağa qaldırmaq üçün qolundan tutdu.
-Hamama keç. Sakitləş, ağlama.
Nilufər anasıyla hamama keçdi, qızının axsadığını görən ananın ağlına pis heç nə gəlmədi.
-Harda yıxılmısan?
Nilufər yenə cavab vermirdi. İslatdığı şalvarına baxırdı. Yasəmən hamamdan çıxdı, bir qədər keçdikdən sonra əlində iki dərman, bir stəkan suyla qayıtdı.
-Bunu iç, özünə gəl. Rəngin-urfun da qaçıb.
Nilufər anasının dediklərini edirdi. Onun istəyiylə şalvarını, güllü tumanını çıxartdı. Ana suyla qızını beldən aşağı yuduqdan sonra məhrəbanı belinə doladı. Mətbəxə keçdilər. Qız stulda oturana qədər ağlayırdı, danışa bilmirdi. Yasəmənin narahatçılığı artırdı. Qızı yıxıldığına görə ağlayana oxşamırdı.
-Qızım, nə oldu axı? De görüm kim qorxudub səni?
Qız susduqca ana təmkinini pozmamağa çalışırdı, suallarını təkrarladı.
-Nili, mənə bax. Bax mənə… Nə olub? Kimdən qaçmısan?
Qız anasının gözlərinə, sonra sağa əyilib evin qapısına baxdı. Bağlı olub-olmadığını dəqiqləşdirmək istəyirdi.
-A-na…
-Haycan
Nilufər anasını qucaqlayıb başını qarnının üstünə qoydu, yenidən ağladı. Yasəmənin hövsələsi daralırdı.
-Qızım, nə olub? Qorxma, danış. Atanı çağıracam, qorxma.
Yasəmən qızının gözlərinə baxdı.
-Anan qurban, de görüm nə olub?
Nilufər içini çəkə-çəkə dedi:
-Ana, aşağıdakı dayı məni …
Anası gözlərini bərəltdi:
-Hansı dayı? – Qızının cümləsini bitirməyinə hövsələsi çatmadı…
Yasəmən ərinin axşam gəlməsini gözləyə bilmədi. Aşağı düşüb “Şərəfsiz” dediyi qonşusunun da payını verə bilməzdi. Qızının adına söz gələ bilərdi. Şəhərdə insanlar arasında baş verənlər tez unudulur, bilirdi. Yenə də olmaz. Heç kim qızının başına gələnlərdən xəbər tutmamalıdır. Adamı ikisi istəyəndə, üçü istəmir. Bax, o üçü heç vaxt heç nəyi unutmayacaq. Lap istəməyən üç adam da hər şeyi başa düşdü. Yasəmən qadınıydı, yekəpərə güc gələ bilməzdi.
Ev telefonuyla ərini yığdı. Əvvəlcə sakit, sonra ağlayaraq danışır, üstəlik, yumruğuyla sağ budunu yüngülcə döyəcləyirdi.
Nilufər başqa şalvarı əynində, yatağında əyləşmiş düşünürdü. Daha ağlamırdı. Atasının onu danlayıb-danlamayacağını fikirləşirdi. Anasına deməkdə düz hərəkətmi elədi? Bəs deməsəydi? Qonşudakı gəlini gözünün qabağına gətirdi… Xəyalında ancaq o canlanırdı.
Bir saat keçməmişdi, Nilufərin atası binaya daxil oldu. Birinci mərtəbədə ayağını saxladı. Yekəpərin qapısının ağzındakı döşəməyə baxdı. Döşəmədən qızının sidiyi hələ də qurumamışdı Qan atanın başına vurdu. Pilləkənləri bir-bir qalxdı, evinin qapısını ara vermədən döyürdü. Yasəmən qapını açan kimi yalvarmağa başladı. .
-Qurban olum, Turan…
Turan qoluyla arvadını itələdi.
-Çəkil.
Mətbəxə keçib stolun üstündən bıçağı götürdü. Qapının ağzında Yasəmən qabağını kəsdi.
-Qurban olum, Turan, qoy o bıçağı yerə. Sonra hamı biləcək, qızımızın adına söz gələcək.
-Düzünü de, qıza toxunub eləməyib? Bax ha, Yasəmən, mənə yalan danışma. Düzünü de.
Turan suallarına ürəyinəyatan cavab eşitmək istəyirdi. Qızı otağında ona baxırdı. Turanın gözü qızına sataşdı, susdu. Nilufər ağlayırdı. Atasından utanırdı, yenə də gözlərinə dik baxmaya bilmirdi. Yasəmən ərini sakitləşdirmək, bıçağı əlindən almaq üçün danışırdı.
-Qurban olum, tutaq ki, onu öldürdün. Hə, nə olacaq? Sən türməyə düşəcəksən, hamı biləcək. Sonra bizi barmaqla göstərəcəklər. Mən sabah o vırılmışın arvadıyla danışaram. Ya onlar köçər, ya da biz. Qonşu binada yaşayan gəlini də deyirlər pis yola çəkiblər. Hamımız ona ağzımıza gələni demirikmi? İstəyirsən qızımız da onun kimi olsun?
Turan qızına baxıb susurdu, gələcəkdə onu hansı fəlakətlərin gözləyəcəyini gözünün qabağına gətirdi. Qızını qonşuluqdakı gəzəyən gəlinin yerinə qoydu. Yekəpərin onun qolundan tutub evinə apardığını, qızının gülüşlərini təsəvvür elədi. Təsəvvür elədi və iyrəndi.
-Nə danışırsan, az sən? Çəkil qabağımdan.
-Yalvarıram əlini mundarın qanına bulama.
-Öldürməyəcəm, başa salacam. Ya o, ya biz.
-Onu başa salmaq olar? Ayı boydadır.
Nilufər xəyalında yekəpərlə atasını müqayisə elədi. Atası ortaboy, qoldan elə də güclü kişi deyildi. Yekəpərin dərsini necə verəcəkdi? Atası anasının yalvarışlarına məhəl qoymadı, əlində bıçaq evdən çıxdı. Anası onun arxasınca qaçdı. Seyf qapının örtülməsiylə qızcığazın çömbəlib dizinin üstündə oturması bir oldu. Baş barmağının dırnağını yeyərək qapının o tərəfində baş verənlərin nəticəsini gözləməyə başladı.
Turan qonşusunun qapısını yumruqlayırdı.
-Aç qapını, ay oğraş. Aç… Şərəfsiz…
Yasəmən onu sakitləşdirmək üçün əliylə ağzını yumurdu.
-Ay Turannn…. Sus, camaatdan ayıbdı.
Turan arvadının əlini itələdi
-Səndə çəkil o tərəfə.
Qapı açıldı, yekəpər qonşu evdən çıxdı. Arvadı da qapı ağzında dayandı.
-Nə olub ə? Meşədəsən?
Turan bıçağı yekəpərin qaraciyərinə vurdu. Bir zərbədən nəfəs almağı çətinləşdi. Turan üç-dörd iri addım geri, blokun qapısınacan getdi.
-Nə iş gördün, Turan? – Yasəmən əlləri havada yekəpərə baxırdı, Yekəpərdən əvvəl onun siması meyid rəngi almışdı.
Yekəpər bıçağın sapından yapışdı. Bıçağı çıxarmağa çalışırdı, bacarmadı, sağ böyrü üstə bağıraraq yerə sərildi. Ağzından axan qan qurumamış sidiyin üstünə axdı. Gözləri sidik izinə, axan qanına baxa-baxa qaldı, əbədi bir nöqtəyə zilləndi.
Yekəpərin arvadı barmaqlarıyla çənəsini sıxıb qışqırmağa başladı. Gözlərini Turana zilləyib:
-Qatil… Qatiiil… – qışqırırdı.
İndiyəcən ona xoş gün göstərmədiyi ərinin yoxluğuna görə fəryadı onu eşidənləri yavaş-yavaş meyidin ətrafına yığdı. Turan qaçmamışdı. Hamı kimi polisin gəlməyini gözləyirdi…
Nilufər otağında ədyalını başına çəkib üzünü gizlətməyi özünə çıxış yolu bilirdi. Yorulmuşdu, evlərinə gələn qonşular onu soruşur, qohum-əqrabalar üzünə yazıq-yazıq baxırdılar. Təsəlli etmək üçün deyilən xoş sözlərin, yekəpərin arxasınca oxunan lənətlərin heç birini səmimi qəbul eləmirdi. Axı birinci mərtəbədən onun qapısı ağzından keçən yeganə uşaq o olmamışdı. Bəlkə onların da qızları əlləşdirilib, oğlanlarına toxunulub?
Kişilərin atasını “namus qəhrəmanı” adlandırması Nilufəri iyrəndirmişdi. Xəbərlərə baxa bilmirdi, kanallardakı aparıcılar atasından danışırdılar. Sosial şəbəkədə atasının şəkilləri paylaşılırdı. Qadınlar anasına atasının şəkillərini göstərirdi, elə bil hamısı anasının qatil əriylə fəxr etməsini bərk-bərk tapşırırdı. Ana-bala yaxşı bilirdi, söhbətlər hakimin atasına verdiyi cəzaya qədər davam edəcək, sonra başqa yerlərdə başqa hadisələr olacaq, atası o hadisələrin içində unudulacaqdı…
Məhkəməyəcən Nilufər uşaq ola bilmədi, çünki uşaq kimi düşünə bilmirdi. Niyyəti həyata keçmişdi, yekəpər dünən torpağa tapşırılmışdı, qorxusu da qalmamışdı. Saçları dümağ olmuş yaşlı hakim onu səslədikdən sonra üzünə baxa bilmişdi. Hakim üzünə gülümsəyirdi.
-Qızım, baş vermiş hadisəni bizə danışa biləcəksən?
Hakim qarşısındakı qızcığaza qarşı həssasıydı. Qızın gələcəyi üçün jurnalistlərin məhkəmədə iştirak etməyinə qadağa qoymuşdu. Jurnalistlər yenə də məhkəmə binasının qarşısında gözləyirdilər.
Nilufər susurdu. Hakim sualını təkrarladı.
-Qızım, özünü yaxşı hiss edirsən?
Nilufər kövrəldi.
-Yaxşıyam, hakim əmi.
“Hakim əmi” deməyi hakimin də xoşuna gəldi.
Nilufər sağ tərəfdə əli qandallanmış atasına, sonra anasına baxdı. İkisinin də gözləri ağlamaqdan qızarmışdı. Neçə gündür anası yemək yeməyi yadından çıxartmışdı. Onsuz da incə xanımıydı, beli ərə getməyən qızın belindən seçilmirdi. İndi bir dəri, bir sümük qalmışdı.
Nilufər hakimə baxdı.
-Sizdən bir xahişim olacaq, hakim əmi.
-Buyur, qızım.
-Hakim əmi, icazə verin, jurnalistlər də burda olsunlar.
Hər kəs təəccübləndi.
-Mən jurnalistlərə sənə görə icazə vermədim.
-Xahiş edirəm, hakim əmi.
Hakim yanındakı köməkçilərə baxdı, sonra qapının ağzında dayanan nəzarətçiyə göstəriş verdi
-Juranlistləri çağırın.
-Çox sağ olun. – Nilufər neçə gündür az sonra danışacaqlarını əzbərləmişdi
Jurnalistlər gəldi, televiziyadan gəlmiş iki operator kameranı qoşdu. Hər kəs balaca qızın nə danışacağını səbirsizliklə gözləyirdi. Nilufər hakimə baxdı.
-Peşmanam, hakim əmi.
Hakim maraqla qıza baxdı. Nilufər davam elədi.
-Anama o adamın elədiklərini deməyə peşmanam. Hakim əmi, siz mənim atamı türməyə salsaz, anamla tək qalacam. Heç kim bizi axtarmayacaq, maraqlanmayacaq. Kaş, anama heç nə deməyəydim.
-Sonra necə oldu dedin?
-O adam hər gün qabağımı kəsirdi. O adamın baxışlarından qorxurdum. Məni hədələyirdi. O gün məni məcbur evinə aparmaq istəyirdi. Qışqırdım, Hakim əmi. Qorxdu, evinə girdi. Yenə də anama danışmaq istəmirdim. Qorxumdan danışdım. Anama danışmasaydım, nə olacaqdı, bilirsinizmi?
-Nə olacaqdı? – hakim soruşdu.
-Neçə gündür bizə gələnlərin hamısı atamı tərifləyir. Atam təriflənirsə, deməli, yaxşı adamdır, hə hakim əmi?
-Atan səni çox istəyir, qızım.
Nilufər sualını təkrarladı.
-Atam yaxşı insandı, hakim əmi?
-Atan səni çox istəyirsə, deməli, yaxşı insandı.
Nilufər hakimin cavabını təsdiqlədi.
-Mənim atam doğrudan yaxşı insandır, hakim əmi. Sinif yoldaşımın atası kimi oğlu olmadığına görə anamla dalaşmır.
Nilufər bir qədər susduqdan sonra davam elədi.
-Hakim əmi, bizim həyətdə bir qadın yaşayır. Anam deyir, o qadın uşaq olanda yoldan çıxardıblar. Qonşuların hamısı ona pozğun deyir.
Zalda adamlar arasında pıçhapıç başladı. Hakim zaldakılara səsləndi.
-Sakit… Davam elə, qızım.
-Hakim əmi, anama deməsəydim, böyüyəndə mənə də pozğun deyəcəkdilər. Qonşular, bu gün atama qəhrəman deyənlər, sussaydım, gələcəkdə ona pozğunun atası deyəcəkdilər. Mən indi uşağam. Anam işləmir. Bizim evdə təkcə atam işləyirdi. Siz atamı türməyə salsaz, anamla mənim halım necə olacaq, hakim əmi?
Hakim də kövrəlmişdi.
-Belə danışmağı sənə kim öyrədib, qızım?
-Bizə gələnlər pozğun qonşudan danışırlar, hakim əmi. Yalvarıram, hakim əmi, atamı azad eləyin.
Nilufərin ayaqları əsirdi. Hiss edirdi danışa bilməyəcək. Onun titrəməsi hakimin nəzərindən qaçmadı.
-Əyləşə bilərsən, qızım.
-Mənə söz verin, hakim əmi, atamı tutmayacaqsız. Atam yaxşı insandır. Hamı atama “yaxşı insan” deyir.
Zalda əyləşmiş mərhum yekəpərin arvadı da ağlayırdı. Uşağın dedikləri qəlbinə toxunmuşdu. Birdən kimisi təlaşla ayağa qalxdı, kimisi oturduğu yerdə boğazını uzadaraq “baaa” … “boooy” … “ədə qoymayın” … səs-səsə verdilər.
Turanla arvadı “qızım” qışqırdılar. Yasəmən qızının yanına qaçdı. Hakimlə köməkçiləri də ürəyi getmiş Nilufərin yanına gəlmək üçün ayağa qalxdılar.
Nilufər gözlərini açanda məhkəmə zalında deyildi. Hakimin otağındaydı, yanında ata-anası…
Atasına sarılmaq üçün qollarını ona tərəf uzatdı. Turan qızını bağrına basdı, qızı boynuna qollarını sarıdı…
İlk dəfə bu ölkədə möcüzə baş vermişdi… Rüşvətdən işıq surətiylə uzaq, ölünün günahkar, öldürənin günahsız olduğu sübut olunmuşdu.
Nilufərlə yaşıd bir-neçə qonşu qızları da Yekəpərin baxışlarından valideyinlərinə, valideyinləri də növbəti məhkəmədə hakimə söyləmişdilər.
Hakim əmi Turanın azadlığa çıxmasına qərar vermişdi. Mərhumun arvadı şikayətini geri götürmüş, əksinə, o kişidən yaxşı gün görmədiyini, əlinə çox pul keçəndə gecə evə özündən çox kiçik qadınları gətirdiyini etiraf eləmişdi.
Gələn qadınların arasında xatırladığı təkcə on dörd yaşında qadın həyatı yaşamağa məhkum edilmiş uşağıydı.

Rahilə DÖVRAN.Yeni şeirlər

rahileanam

Şairə-jurnalist-publisist
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,
“Qızıl qələm” media mükafatı laureatı,

SEVGİ VARSA

“Könül dəftərim” – silsiləsindən

Yar – yarından alammasa sorağı,
Zülmət çökər, sönər qəlbin çırağı.
Onda olmaz sevgi, könül marağı,
Sevgi varsa , könül ülfət bağlayır.

Yar tapanda yarısını tam olur,
Dəli könül daha ürkmür, ram olur.
Sevən ürək eşq didərir, kam alır,
Sevgi varsa, ürək eşqdən çağlayır.

Dünya fani, hey boşalır, hey dolur.
Tər güllər də tez açılır, tez solur.
Hər sevdada boran olur, qar olur,
Sevgi varsa, gözlər niyə aglayır?

“Leyli – Məcnun” xalqın sevgi dastanı,
“Fərhad- Şirin”-timsalında eşq hanı?
“Əsli- Kərəm”- ahı yaxar çahanı,
Sevgi varsa, sevənləri dağlayır.

Əgər fələk çərxi dönsə tərsinə,
Hazır olaq həyat, sevgi dərsinə.
Dövran, sən də dur önündə, gər sinə,
Sevgi varsa, ilham dastan bağlayır…

ÜRƏYİM BİR OVUC KƏRƏM KÜLÜDÜR

“Könül dəftərim” – silsiləsindən

Əzəldən mən səni görməyəydim kaş,
Ələmdə, fəryadda gecə-gündüzüm.
Qəm könül evimdə qurubdur bardaş,
Sönən kül altında gizlənib közüm.

Məcnuntək səhrada gəzir izlərim,
Hicran başım üstə qəm bulududur.
Qarışıb zamana kəlmə, sözlərim,
Oxuyub, sızlayan yanıq bir uddur.

Fərhadın çaldığı külüng sinəmdə.
Ürəyim bir ovuc Kərəm külüdür.
Gözlərim qübarda, gözlərim nəmdə,
Hissim, duyğularım qəm bükülüdür.

Əlişad QARAQASIMLI.”Puşkin meydanında”

Göyərçin qanadı toxundu mənə,
İtirdim çəkimi bir an içində.
Düşüncəm, xəyalım güman içində.
Küləklər,
Buludlar sığındı mənə.
Küçəylə ötüşən şümal maşınlar,
Budqda oturan qarğalar, quşlar,
Bu torpaq, bu səma, bu külək, yağış,
İsti bir təbəssüm, ani bir baxış
Nə qədər yaxındı mənə.
Göyərçin qanadı toxundu mənə-
Puşkin ilhamının qanadı idi…

Saqif QARATORPAQ.Yeni şeirlər

s

* * *

Bu gecə də duz basdım köhnə yaramın üstə,
Keçmişin qapısına bir qara lent bağladım.
Bir ümidi saxladım ötən gündən xatirə,
Nə var yığıb bir küncə, üstünü torpaqladım.

Yaddaşın dəftərindən pozdum son ünvanı da,
Kimsə tapmasın deyə buraxmadım bircə iz…
Sevgiləri aldadıb verdim şirin yuxuya,
Ürəyimi götürüb çıxdım səssiz,xəbərsiz.

Baş götürüb gedirəm,bir yoldu,bir də mənəm,
Bir də yerində sayan urvatsız ayaqlarım.
Gedirəm,kimsə görmür,göz yaşımda itmişəm,
Bir dua pıçıldayır min ildi dodaqlarım…

Dincimi almaq üçün dayanıram arada,
Hərdən bir az söykənib alnımın yazısına.
Bir xəyal çəkir məni,bəlkə elə sərabdı,
Eh…qoşulub gedirəm könlümün arzusuna.

Çox ağladım,bilmirəm…duzsuzlaşdı ömür-gün,
Bilə-bilə durmuşam bəlkə də öz qəsdimə…
O qədər dolaşaram,bir gün xəbərim olmaz
Qəfil gəlib çıxaram öz yasımın üstünə.

* * *

Bəzən elə susuram…
Deməyə sözüm olmur.
“Hər şey yaxşı olacaq!”
Heyif ki,yaxşı olmur…

Birdən yollar tükənir,
Bağlanır hər bənd-bərə.
Gedib çıxa bilmirəm
Ürəyim gedən yerə.

Əriyirəm şam kimi
Xatirə ilğımında.
Həsrət şəkillər çəkir
Gözlərimin ağında.

Yoxda üzə çıxıram,
İtirəm varda,neynim?!
Məni axtarma daha,
Mən yoxam burda…neynim?!

Kamran MURQUZOV.”Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin zəngin yaradıcılıq fəaliyyəti haqqında bir neçə söz”

10730926_708473925888118_1815156677351752954_n

Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin zəngin yaradıcılıq fəaliyyəti haqqında bir neçə söz
Azərbaycan ədəbiyyatının ikinci mərhələsində yaşayıb, bədii yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olan söz sənətkarlarımız ədəbiyyatımızın ədəbi-bədii, ideya-məzmun, forma-sənətkarlıq baxımından inkişafı üçün yorulmaq bilmədən çalışmış və əsərləri ilə ədəbiyyatımızın zənginləşməsində misilsiz xidmətlər göstərmişlər. Əksər hallarda isə zəngin yaradıcılıq yolu keçmiş və özlərindən sonra oxucular və ədəbiyyatsevərlər, poeziya həvəskarları üçün ədəbi irs qoyub getmişlər. Eyni zamanda, hər bir yazarın-söz sənətkarının özünəmxsus dəsti-xətti və imzası olmuşdur. Xüsusilə də, ədəbiyyatımıza yeni gələn gənc nəslin nümayəndələri olan və tükənmək bilməyən enerji ilə yazıb-yaradan qələm sahibləri keçən əsrin 50-ci illərindən etibarən, dövri mətbuatda yazıları ilə müntəzəm olaraq çıxış etmiş və ədəbi ictimaiyyətin diqqətini cəlb etməyə müəssər olmuşlar. Sovet hakimiyyəti dönəmində Azərbaycan Yazıçılar İttifaqına (indiki Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə) üzv qəbul olunmuşlar. Hətta, bəzilərinin yaradıcılıq fəaliyyəti dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, dövlət mükafatlarına layiq də görülmüşlər, bəziləri isə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının İdarə heyətinə üzv də seçilmişlər, kitabları kütləvi tirajla çap olunmuş, əsərləri dünyanın müxtəlif dillərinə tərcümə olunmuş, yaradıcılıqları barədə dövri mətbuatda məqalələr çap olunmuş, əsərləri dissertasiyalar üçün mövzu olmuşdur. Sadalanan bu xüsusiyyətlərin hər biri çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı üçün lazım olan əsas meyarlardan biridir. Bu baxımdan, çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan Respublikasının Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd fondunun fərdi təqaüdçüsü, şair-dramaturq Nəriman Həsənzadənin zəngin yaradıcılıq yolu diqqəti cəlb edir.
Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasının “Humanitar fənlər” kafedrasının müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor Nəriman Həsənzadənin müxtəlif illərdə nəfis tərtibatla, kütləvi tirajla çap olunmuş kitabları öz spesifik xüsusiyyətlərinə görə digər kitablardan köklü surətdə fərqlənir. Ən sadəsi onar görə ki, hər bir kitabda müəllifin könül duyğuları dilə gəlib, öz oxucusu ilə könül dilində-səmimi hislər ilə danışır.
Hələ sovet hakimiyyəti dönəmində, xüsusilə də 70-80-ci illərdə bir-birinin ardınca “Bir az möhlət istəyirəm ömürdən” (Bakı, 1981), “Fikir eləmə” ( Bakı, “Gənclik”, 1982), “Kimin sualı var?” (Bakı 1984), “Nabat xalanın çörəyi” (1986), “Seçilmiş əsərləri” (Bakı, 1987), “Mənim nigahımı pozdu təbiət” (Bakı, 1989) kitabları ilə oxucuları qarşısında çıxış edən və hər dəfə yeni əsərləri ilə görüşə gələn Nəriman Həsənzadənin Azərbaycanın öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra (1991-ci il oktyabr ayının 18-də “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı”nın qəbul edilməsi ilə) “Bütün millətlərə” (Bakı, “Yazıçı”, 1991), “Taleyin töhfəsi” (Bakı, “Gənclik”, 1993), “Gəlimli-gedimli dünya” (Bakı, “Şərq-Qərb”, 1995), “Pompeyin yürüşü” (Bakı,”Azərbaycan ensiklopediyası”, 1995) kitabları işıq üzü gördü.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamına uyğun olaraq, 2004-cü ildə “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi tərəfindən “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı” seriyasından “Seçilmiş əsərləri” 336 səhifə həcmində, 25000 tirajla (kütləvi tiraj) çap olunaraq, ölkə kitabxanalarına hədiyyə olundu. Kitabın ön sözünü müəllifi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycanda ATATÜRK Mərkəzinin sədri, respublikanın Əməkdar elm xadimi, “Ədəbiyyat qəzeti”nin redaksiya heyətinin üzvü Nizami Cəfərovdur.
2010-2014-cü illərdə “Prometeyin kitabxanası” seriyasından “Prometey” nəşriyyatı tərəfindən “Seçilmiş əsərləri”nin 7 cildliyi işıq üzü gördü. “Seçilmiş əsərləri”nin I cildinə şeirləri, II cildinə poemaları, III cildinə pyesləri, IV nəsr əsərləri, V cildinə elmi əsərləri, VI cildinə publisist əsərləri,
VII cildinə müsahibələr, tərcümələr, aforizmlər, axtarışlar, məktublar daxil edilib. “Seçilmiş əsərləri”nin 7 cildliyinin hər birinin tətribatçısı Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin oğlu filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nazim Həsənzadə, redaktoru isə filologia üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Güldanə Əmrullahqızıdır.
2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə “Şərəf” ordeni ilə təltif olunub.
2015-ci ildə “Kitab Klubu” nəşriyyatı tərəfindən Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin “Seçmə şeirləri”
400 səhifə həcmində, 100 tirajla işıq üzü gördü.
2016-cı ildə Azərbaycan poeziyasının inkişafındakı xidmətlərinə görə Cəfər Cabbarlı mükafatına layiq görülüb.
10 may 2017-ci il tarixində Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu və memarı, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, ulu öndər, görkəmli ictimai-siyasi xadim, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümündə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “N.Ə.Həsənzadəyə Heydər Əliyev Mükafatının verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı”na uyğun olaraq, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə Xalq şairi Nəriman Həsənzadə “Heydər Əliyev Mükafatına” layiq görüldü.
Xalq yazıçısı Mir Cəlal Paşayev, filologiya elmləri doktoru, professor Nizami Cəfərov, Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə, Xalq şairi Xəlil Rza ULUTÜRK, Xalq şairi Məmməd Araz, Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimov, Əməkdar elm xadimi, professor İsa Həbibəyli lirik şeirlər müəllifi Nəriman Həsənzadənin zəngin yaradıcılıq fəaliyyəti ilə bağlı öz fikirlərini bölüşmüşlər.

Dərin hörmət və ehtiramla,

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.
Bakı şəhəri. 9 noyabr 2017-ci il.

Hikmət MƏLİKZADƏ.Yeni şeirlər

Azərbaycan Respublikasının Prezident Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü,
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

***

Gözümün ağını yuxu çatladır,
Sənin od sıçradır şüşə gözlərin.
Kölgəmin kətili mismar götürmür,
Qoyma yad qucağa düşə gözlərin.

Vida yaylığıtək yellə əlini,
Görüm boğazında kəndir yeri var.
Canını nəm elə yaş kağız kimi,
Qorxma, içimizdə təndir yeri var.

Sən Həvva deyilsən bir alma üçün,
Tamaha bükəsən özünü, ayıl!
Yaman acıqlıdı zavallı ürək, –
Tez-tez qəmə batır gözünü, ayıl!

***

Sən elə bildin ki, eşq səltənətdir,
Hər axşam üzümə qapı bağladın.
Qonşu elçi gəldi, baş barmağına,
Mənim rənglədiyin sapı bağladın…

Dünən düşüb itib nişan üzüyün,
Bilirəm, dünəndən əlin üşüyür.
…Mənim də gözümdə məndən nigaran
Bir ruhu havalı gəlin üşüyür…

Könül vəsf eləmir sən deyən sözü,
Götür nəyin varsa, canımdan gen dur.
…Tanrı, insaf elə, köç vədəsidi,
Bu gün bu xınalı xanımdan gen dur.

Görkəmli Azərbaycan şairi Əliağa Kürçaylının şeiri “Usare” dərgisində çap olunub

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Sumqayıt şəhər təşkilatının təşəbbüsü və dəstəyi ilə həyata keçirilən “Çağdaş Azərbaycan poeziyasının inkişafına dəstək” layihəsi çərçivəsində Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatı laureatı, Azərbaycan SSR əməkdar incəsənət xadimi, şair, dramaturq, tərcüməçi Əliağa Kürçaylının Çağdaş Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu və memarı Osman Gazi Mustafa Kamal ATATÜRKə həsr etdiyi “İstanbullu Kamal” şeiri Anadolu türkcəsində Qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin Kahramanmaraş şəhərində fəaliyyət göstərən “Usare” iki aylık kültür, sanat ve edebiyat dergisinin 14. sayında dərc olunub.
“Çağdaş Azərbaycan poeziyasının inkişafına dəstək” layihəsinin rəhbəri və müəllifi Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin Sumqayıt şəhər təşkilatının sədri, respublikanın Əməkdar jurnalisti, AJB Sumqayıt şəhər təşkilatının sədri, Gündəlik Analitik İnformasiya Agentliyinin və Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının təsisçisi və direktoru, “Kümbet” eğitim, kültür, sanat ve edebiyat dergisinin Azərbaycan təmsilciliyinin rəhbəri Rafiq Odaydır.
Qeyd edək ki, bundan öncə şair, dramaturq Əliağa Kürçaylının bədii yaradıcılıq nümunələri, poeziya örnəkləri Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Sumqayıt şəhər təşkilatının təşəbbüsü və dəstəyi ilə həyata keçirilən “Çağdaş Azərbaycan poeziyasının inkişafına dəstək” layihəsi çərçivəsində Qardaş Türkiyə Cümhuriyyətində fəaliyyət göstərən “Kümbet” (Tokat şəhəri), “Kardelen” (Bilcek şəhəri), “Hece Taşları” (Kahramanmaşar şəhəri) mədəniyyət və ədəbiyyat dərgilərində dərc olunaraq, ictimaiyyət nümayəndələrinin nəzərinə çatdırılmışdı.

Azərbaycanın Mədəniyyət və Portalının Mətbuat xidməti

28 avqust-Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Sumqayıt şəhər təşkilatının Gündəlik Analitik İnformasiya Agentliyinin 4 yaşı tamam olur

Təsisçisi və direktor: Rafiq ODAY

cenabrafiqoday

Rafiq ODAY ( Bayramov Rafiq Hüseyn oğlu) 23 iyul 1960-cı ildə Naxçıvan MR Şərur rayonunun Şəhriyar kəndində anadan olub. 1983-1988-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində təhsil almışdır. Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvüdür.Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin Sumqayıt şəhər təşkilatının sədridir.”Möhtəşəm Azərbaycan” müstəqil ictimai-siyasi, ədəbi-bədii qəzetinin təsisçisi və baş redaktorudur.Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar jurnalisti”dir.Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Sumqayıt şəhər təşkilatının Gündəlik Analitik İnformasiya Agentliyinin və Azərbaycanın Mədəniyyət və Portalının təsisçisi və direktorudur.Qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin Tokat şəhərində fəaliyyət göstərən TOSAYAD (Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği) rüblük orqanı “Kümbet” eğitim, kültür, sanat ve edebiyat dergisinin Azərbaycan təmsilcisinin Başkanıdır.”Qızıl qələm”, “Həsən bəy Zərdabi”, “Qafqaz-Media” mükafatları laureatıdır.”Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına dəstək”, “Çağdaş Türkiyə ədəbiyyatının inkişafına dəstək”, “Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dəstək” layihələrini həyata keçirən ilk AZƏRBAYCANLI ŞAİRDİR.

Baş redaktor: Kamran MURQUZOV

10730926_708473925888118_1815156677351752954_n

Kamran AYDIN (Murquzov Kamran Aydın oğlu) 1989-cu il oktyabr ayının 25-də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. 2008-2013-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqitisad Universitetinin Mühasibat Uçotu və Audit fakültəsində bakalavr dərəcəsi üzrə ali təhsil alıb. 2013-cü ilin avqust ayının 28-də etibarən, Gündəlik Analitik İnformasiya Agentliyinin Baş redaktorudur. 2012- ci il fevral ayının 14-dən etibarən, Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Mətbuat xidmətinin rəhbəridir. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür.
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Sumqayıt şəhər təşkilatının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “Yeni nəsil Azərbaycan gəncliyinin inkişafına dəstək” layihəsi çərçivəsində “Azerbaycan toprağına düşüp güzarın, Yunusum!”” şeiri Osmanlı türkcəsində Qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin Tokat şəhərində fəaliyyət göstərən TOSAYAD (Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği) rüblük orqanı “Kümbet” eğitim, kültür, sanat ve edebiyat dergisinin yeni 44-cü sayında dərc olunub.
“Kümbet” eğitim, kültür, sanat ve edebiyat dergisinin və “Usare” iki aylık kültür sanat edebiyat dərgisinin Azərbaycan təmsilcisinin Baş məsləhətçisidir.

Baş məsləhətçi: Şəfa VƏLİYEVA

sxv

Şəfa VƏLİYEVA (Şəfa Elxan qızı Vəliyeva) 1988-ci il iyulun 22-də Göyçə mahalının Dərə kəndində dünyaya göz açıb.2005-2009-cu illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Gəncə filialının “İbtidai təhsilin metodikası və pedaqogikası” fakültəsində bakalavr dərəcəsu üzrə ali təhsil alıb. İlk kitabı kiçik həcmli hekayələrdən ibarət olan “Ümiddən olan qurbanlar” 2010-cu ildə işıq üzü görüb. “BUTA” -2012 Qadın yazarlar seminarının iştirakçısıdır.
2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Gənclər-İdman Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirlilən və Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi tərəfindən həyata keçirilən ”Bölgə yazarlarına dəstək” layihəsi çərçivəsində “Bölgələrdən səslər” kitabında hekayəsi dərc olunaraq ilk dəfə olaraq Respublika səviyyəsində ictiamiyyətin nəzərinə çatdırıldı.
2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən maliyyələşdirilən və həyata keçirilən “Vətən sevgisi sərhəddən başlamır, sərhəddə bitmir” layihəsi çərçivəsində işıq üzü görən “Bitməz könlümüzün Vətən sevgisi” antologiyasında şeiri dərc olunaraq ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılıb.Həmin layihədə fəal iştirakına görə Sertifikata layiq görülüb.
2015-ci ildə “Zərrələr” layihəsi çərçivəsində işıq üzü görən “Zərrələr” antologiyasında şeirləri dərc olunaraq ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılıb.
“Qafqaz Media” İctimai Birliyi tərəfindən “Cəsarətli qələm” və “Peşəkar jurnalist” media mükafatlarına layiq görülüb.
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Sumqayıt şəhər təşkilatının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “Yeni nəsil Azərbaycan gəncliyinin inkişafına dəstək” layihəsi çərçivəsində “Ən sadə şəkil” hekayəsi Türkiyə türkcəsində Qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin Tokat şəhərində fəaliyyət göstərən TOSAYAD (Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği) rüblük orqanı “Kümbet” eğitim, kültür, sanat ve edebiyat dergisinin yeni 40 sayında dərc olunub.
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Sumqayıt şəhər təşkilatının Gündəlik İnformasiya Agentliyinin və Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş məsləhətçisi və “Nəsr” bölməsinin redaktorudur.Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin, Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin üzvüdür.Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birgə layihəsi olan 3-cü “Gənc Ədiblər Məktəbi”nin müdavimidir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsüdür.Gənclər mükafatçısıdır.

Məsul katibi: Şəfa EYVAZ

Şəfa EYVAZQIZI (Kazımova Şəfa Eyvaz qızı) 1987-ci ildə Gədəbəy rayonunun Qoşabulaq kəndində dünyaya gəlmişdir. İlk təhsilini doğma kəndində almışdır. 2003-cü ildə Bakı Qızlar Universitetinə daxil olmuş, həmin universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2007-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinə magistraturaya qəbul olmuş və 2009-cu ildə həmin universiteti də fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2012-ci ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dissertantıdır. Təhsil Problemləri İnstitutunun Kurikulum Mərkəzinin böyük elmi işçisidir.
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Sumqayıt şəhər təşkilatının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “Yeni nəsil Azərbaycan gəncliyinin inkişafına dəstək” layihəsi çərçivəsində “Məhəbbət” şeiri Azərbaycan türkcəsində Qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin Tokat şəhərində fəaliyyət göstərən TOSAYAD (Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği) rüblük orqanı “Kümbet” eğitim, kültür, sanat ve edebiyat dergisinin yeni 41 sayında dərc olunub.

Mətbuat xidmətinin rəhbəri: Kənan AYDINOĞLU

1902788_614529541965133_896121757_n

Kənan AYDINOĞLU (Murquzov Kənan Aydın oğlu) 1989-cu il oktyabr ayının 25-də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub.2008-2012-ci illərdə Sumqayıt Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində bakalavr dərəcəsi üzrə ali təhsil alıb.”Ömürdən bir səhifə” (Bakı, “Adiloğlu”, 2007) və “Ömrün yarı yolunda” (Bakı, “MK”, 2010) şeirlər kitabının müəllifidir.Gündəlik Analitik İnformasiya Agentliyinin Mətbuat xidmətinin rəhbəridir.Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının baş redaktorudur.Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür.

2013-cü ilin avqust ayının 28-də Bakı şəhərində “Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dəstək” layihəsi çərçivəsində istifadəyə verilən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Sumqayıt şəhər təşkilatının Gündəlik Analitik İnformasiya Agentliyi çağdaş dönəmdə Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu və memarı, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, ictimai-siyasi xadim Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 7 dekabr 1999-cu il tarixli “Azərbaycan Respublikası Kütləvi İnformasiya Vasitələri haqqında” qanunun tələblərinə uyğun olaraq, öz fəaliyyətini uğurla davam etdirməkdədir.
Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının tərkib hissəsi olan yeni nəsil Azərbaycan gəncliyinin nümayəndələrinin, istedadlı qələm sahiblərinin müasir ədəbi prosesə cəlb edilməsi, əsərlərinin təbliği,
Ədəbi birliklərə üzv qəbul edilməsi yönündə məqsədyönlü tədbirlər planı hazırlayıb, həyata keçirir.Avropanın bir çox ölkələri ilə, xüsusilə də Qardaş Türkiyə Cümhuriyyətində fəaliyyət göstərən bir neçə ünlü mətbu orqan ilə əməkdaşlıq əlaqələrini uğurla davam etdirərək, yeni və orta nəslin nümayəndələrinin əsərlərinin təbliğinə xüsusi diqqət yetirir.
Çağdaş Azərbaycan ədəbi elektron məkanında fəaliyyət göstərən mədəniyyət və ədəbiyyat yönümlü elektron orqanlardan fərqli olaraq, “Ədəbi birliklər” bölməsini özündə əks etdirir.Müvafiq bölmədə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birgə layihəsi olan “Gənc Ədiblər Məktəbi”, Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu haqqında məlumat yer alıb.
Yeni nəsil Azərbaycan gəncliyinin nümayəndələrinin təbliği yönündə həyata keçirdiyi tədbirlər Azərbaycan dövlətinin diqqət mərkəzindədir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən layihələrə dəstək olduğu üçün sertifikatlara layiq görülmüş, mükafatlandırılmışdır.
Respublika səviyyəsində gerçəkləşdirilən bir neçə layihəyə öz töhfəsini verib.
Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən daim nəzarətdə saxlanılan Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Sumqayıt şəhər təşkilatının Gündəlik Analitik İnformasiya Agentliyinin səhifəsində Azərbaycan dövlətçiliyinin əleyhinə yönəlmiş yazıların heç biri dərc olunmur.

E-mail: gundelik.info@mail.ru
Bizimlə əlaqə saxlamaq üçün
055 260 98 89; 070 815 12 96
Ünvan: Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt şəhəri, 2-ci mikrorayon

Bəxtiyar VAHABZADƏ.Qəzəllər

240px-Bəxtiyar_Vahabzadə

Azərbaycanın Xalq şairi

* * *

Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam.
Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam.

Nə güman eyləmisən ondakı tilsimləri sən,
“Kürü ahıyla qurutdu”, “salı yandırdı” muğam.

Onun hər guşəsi bir xatirə, bir canlı kitab,
Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam.

Su çilər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına,
Neçə qəsdin önünü kəsdi, dayandırdı muğam.

O – ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud,
Oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam.

Dəfn edin siz məni Zabul segahın mayəsinə,
Deyirəm, bəlkə, məni bir gün oyandırdı muğam.

Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram,
Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.

1974

***

Bu qədər saldı məni həsrət, amandan-amana
Könlüm axırda mənim düşdü gümandan-gümana.

Neçə alim yazıb öz dərdini izhar elədi,
Aşiqin dərdi fəqət keçdi zamandan-zamana

Dərdü-qəmdən usanıb düşdü könül hicr oduna,
Eləyək indi şikayətmi yamandan-yamana?!

Səni gördükdə mən ancaq belə dil-dil ötürəm,
Boşalır göydə buludlar da dolandan-dolana…

Demərəm görməmişəm mən səni çoxdandı,
gülüm, Görürəm surətini yalqız olandan-olana…

Könlümün üstə düşən kölgələr əlan silinir,
Başımın üstünə sən kölgə salandan-salana.

Neçə yol vədə verib əhdə vəfa qılmadı yar,
Bəxtiyar! Qəlbin axır düşdü talandan-talana.

Sentyabr, 1963

Xəlil Rza ULUTÜRK.Şeirlər

İlham üstündə

Kameram – qızıl saray, barmaqlığım – bağça, lək,
Əyləşdim şah taxtımda şerin hökmdarı tək.
Ərzin hökmdarı tək!
Qarşımda ağ vərəqlər… büllur bahar səhəri,
Qələmimdə sıyrılmış Misri qılınc kəsəri.
Mürəkkəbim – Göygölüm bir cüt mavi damlası,
İlhamım – əzəmətli bir Xəzər qasırğası.
Köksüm – alov kürəsi, üzüm-gözüm dan yeri,
Barmaqlarım – günəşin şüa-şüa telləri.
Addımlarım – toprakdan bir azca hündür, uca
Hazıram varıb keçim xəttüstüva boyunca.
Gülüm qaima nigaran obadayam, eldəyəm,
Rövşənəm, zindanda yox, doğma Çənlibeldəyəm.

Dədə Heydər – ATATÜRK

Azadlıq allahı tək əyləşib öz yerində,
Yerin-göyün nuru var peyğəmbər gözlərində.
Sadəliyi nur saçır, əzəməti dərində.
Gedir, polad çiynində Kəpəz, Qoşqar boyda yük.
Dədə Heydər – Atatürk.

Dərin mavi gözləri sakit yanan od-ocaq,
Alovunda satqınlar yanacaq, kül olacaq.
Qaranlıqda işıqdır – o işığa yol açaq.
Məsləki varlığından böyükdür, min qat böyük.
Böyüklük heykəlidir Dədə Heydər – Atatürk!

Dörd tərəf qar-qiyamət, sərt qış… o, güllü yazdır,
Dinc, mülayim səsi də qaynar bir ehtirasdır.
Ərzurumdan Xəzərə şığıyan Xan Arazdır.
Dalğasında dönüklər ağ köpükdür, boz köpük,
Dalğalanır nəhr tək Dədə Heydər – Atatürk.

Azərbaycan, Türkiyə… Daş qala – qoşa səngər,
Bütün qasırğalara birləşməklə sinə gər.
Bu birlik qarşısında düşmən tük salacaq, tük…
Qucur iki sahili Dədə Heydər – Atatürk.

Mustafa ZENGİN.”BİR DÖNEM MİNDERLERİN EFSANE MİLİ GÜREŞÇİSİ TOKATLI İBRAHİM ZENGİN”

12 Haziran 1931 yılında Amasya’nın Bağlıca köyünde dünyaya geldi. (12 Haziran Amasya’nın kurtuluş günüdür.)
İbrahim Zengin aslen Aydın Yörüklerinden olan Aydın’dan sürüsü ile çıkıp çeşitli yerlerde konaklayarak gelen Amasya’nın Bağlıca köyüne yerleşmiş olan olan Nuri Ağa’nın yedi çocuğunun en büyüğüdür. Okula gidememiş, okuma yazmayı askerlikte öğrenmiştir. Köyde yaşadığı dönemlerde çobanlık yapmıştır.
Çocukluk yılları ve gençlik yıllarında köy düğünlerine babasından habersiz katılmış, düğünlerde yaptığı güreşlerdeki başarılarıyla dikkat çekmiştir. Nuri ağadan habersiz devam eden güreş sevgisi bir gün düğün güreşinde kazandığı koçu eve getirmesi üzerine, babasının “Sen davarı bırakıp güreşmeye mi gittin?” çıkışı Bağlıca köyünden ayrılmasına sebep olmuştur. Köyden çıktığı o tarihlerde geleneksel olarak her yıl yapılan Turhal’daki panayır güreşlerine katılmış, yaptığı güreşlerde Turhal Şeker Fabrikası’nın takımını çalıştıran antrenörlerin dikkatini çeken İbrahim Zengin Turhal Şeker’in güreş takımının kadrosuna alınmıştır.1976 yılında da buradan emekli olmuştur.
1949 yılında Tokat’ta Yüksek Kahve ve Otelini işleten Uzun Sabri adıyla bilinen Sabri Aydın’ın kızı Safiye Hanım ile evlenmiştir. Güreş yaptığı yıllarda Yüksek Otelde kalan ve bu sırada vakit namazlarını Behzat Camiinde kılan İbrahim, cami İmamı Hafız Akgül’ün dikkatini çekmiş, Sabri Aydın’a yaptığı öneri ile Safiye’yi İbrahim’le evlendirmişlerdir. 1949-1950 yıllarında askerlik vazifesini Ankara Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nda yapmıştır. Bu mutlu evlilikten Zehra, Mustafa, Perihan, Abdullah ve Ekrem doğmuştur.
İbrahim Pehlivanın hocaları, zamanın ünlü pehlivanlarından Nuri Boytorun (1908-1988), Yaşar Doğu (1913-1961) ve Celal Atik’tir (1918-1979). 1951 yılında Dünya Güreş Şampiyonası için Helsinki’ye giden güreş takımında Yaşar Doğu, Nurettin Zafer, Haydar Zafer, Nasuh Akar, Celal Atik, Ali Yücel, Adil Candemir gibi ünlü güreşçilerin yanında İbrahim Zengin de vardır. Hepsi de şampiyon unvanıyla yurda dönmüştür. İbrahim Zengin bu şampiyonada hafif sıklet 67 kiloda bronz madalya kazanmıştır.
İbrahim Zengin’in başarıları onu “Devlet Sporcusu” unvanına kadar götürmüş, kendisine şeref aylığı bağlanmıştır.
DERECELERİ:
1951 Helsinki Finlandiya dünya üçüncüsü
1956 Melbourne Avustralya olimpiyat ikincisi
1956 İstanbul Dünya Kupası birincisi
1957 Saraybosna Yugoslavya Akdeniz Olimpiyatları birincisi
1965 Kırkpınar Başaltı ikincisi
1951-1953-1955-1956-1957 Türkiye şampiyonlukları
İran-Yunanistan-Almanya-Bulgaristan-Rusya-İsviçre ve Avusturya’da yapılan güreş turnuvalarında birincilikleri vardır. Bu müsabakalarda aldığı ödüller benim evimin en güzel yerinde özenle muhafaza edilmektedir.
Efsane Güreşçiden Uyarı ve tavsiyeler:
Amasya‘da ismini taşıyan güreş eğitim merkezine yaptığı ziyarette genç güreşçilerle sohbet eden 80 yaşındaki eski milli güreşçi İbrahim Zengin, “Türkiye‘de futbola verilen önemin onda biri güreşe verilse her dönem onlarca şampiyon çıkarırdık. Dışarıdan sporcu ithaline gerek yok, Türkiye büyük nüfusuyla bir sporcu fabrikası durumunda. Önemli olan altyapıyı desteklemek ve spora saygı duymak”
Kariyerinde dünya şampiyonluğu, Adriyatik olimpiyatları şampiyonluğu, olimpiyat ikinciliği, dünya üçüncülüğü gibi uluslar arası başarılar ve 5 Türkiye şampiyonluğu bulunan İbrahim ZENGİN, genç sporculara alkol ile sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını ve çok antrenman yapmalarını önerirdi.
Güreşi bıraktıktan sonra Turhal’da yaşamaya devam eden İbrahim ZENGİN Alzheimer hastalığı ve kalp yetmezliği nedeniyle Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak 09.07.2013 tarihinde Tokat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Amasya doğumlu olmasına rağmen Tokat bölge sporcusu olarak güreş hayatına devam eden İbrahim Zengin, gösterişten uzak mütevazı bir hayat sürmüştür. Dünya minderlerinde milli mayoyu manevi hazdan başka hiçbir beklentisi olmadan gururla giymiştir. Hastalığı sırasında ve vefatından sonra Türkiye Güreş Federasyonu ve diğer yetkililerin ilgisizliği ailesi olarak bizleri derinden yaralamıştır.

TEŞEKKÜRLER!!!

24 Şubat 2017 Cuma Akşamı Şavşat Çoraklı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince İstanbul’da Düzenlenen Geceye İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif ERSOY’un Torunu Selma Argon Hanımefendi,İstanbul Niksarlılar Derneği Başkanı Sayın Şafak Gümen,TRT İstanbul Radyosu Program Yapımcısı Dursun Taşdelen Bey ve şahsımı davet ederek onurlandıran Başta Dernek Başkanımız Sayın Rahmi Topal Bey Olmak Üzere Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Duman,Ayfettin Geçkin,,Samim Avcı,İbrahim Büyük,Süleyman Büyük,Bahattin Altun ve Turan Aral’a;
Mükemmel Bir Sunum Geçekleştiren İsmet Acı Bey ve Gül Coşkun Topçu Hanıma,Artvin Misafirperverliğinin En Güzelini Sağlayan Konak Evim Şenol ve Güner Boz’a,
Etkinlikte buluştuğumuz,hasretlerimizi dindirdiğimiz her biri birbirinden değerli öğrencilerime.Bütün katılımcılara ,Emeği Geçen Sessiz Kahramanlara en Kalb-i Duygularımla Teşekkür Ediyor,saygılar sunuyorum..

Rahilə Dövranı doğum günü münasibətilə təbrik edirik! (12 fevral)

Gündəlik Analitik İnformasiya Agentliyinin Rəhbərliyi Sizi, Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsini, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvünü, “Qızıl qələm” media mükafatı laureatını, Gündəlik İnformasiya Agentliyinin və Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Naxçıvan Muxtar Respublikası Bürosunun Rəhbərini və əmədaşını doğum gününüz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, Sizə uzun ömür, möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, ailə səadəti, ədəbi-bədii yaradıcılığında bol-bol uğurlar diləyir! Sevib, sevdiyiniz insanların əhatə dairəsində olun!

Mətbuat xidməti

HƏSRƏT KÖRPÜSÜ

Həsrətin bağrı yarıldı,
Ümüddən körpü quruldu,
Zülmün zənciri qırıldı,
Salam türklər, salam türklər.

Ömür uca pilləkəndi,
Könlümüzə nur ələndi,
Göz yaşlarım gilələndi,
Salam türklər, salam türklər.

Boğduq düşmənin selini,
Qurduq dostluq heykəlini,
Kəsdik fələyin əlini,
Salam türklər, salam türklər.

Müqəddəsdir iki rəhbər,
Süleyman bəy, Ulu Heydər,
Qanlı döyüşdə müzəffər,
Salam türklər, salam türklər.

Alqışlayaq biz İlhami,
Türk elinin ehtişamı,
Qalxın söyləyin-Siz hamı:
Salam türklər, salam türklər.

AĞRI DAĞ

Ey türk torpağının qüdrət simvolu,
Varlığın düşməni əzir, ağrıdır.
Zirvəndən başlanır kəhkəşan yolu,
Yurdun qeyrətisən adın Ağrıdır.

Sıldırım qayalar nəhəngdən nəhəng,
İgid babaların başda börküdür.
Mərd oğlun, mərd qızın qəzəbli pələng,
Qartal avazları mahnı, türküdür.

Köksündə neçə min düyünlü sirr var,
Laçınlar, şahinlər qıyya çəkərlər.
Parlayan ulduzlar qəndil, çıraqlar,
Buludlar çiçəyi şehə bükərlər.

Haçadağ bir ömür qəmini çəkdi,
Külək gətirərdi sənə xəbəri.
Qardaşsız qəlbinə qaranlıq çökdü,
Səndən böyük idi onun kədəri.

Sənə qovuşalı bilmirəm nədən,
Türkün zəfərinə ellər əl çalır.
Sevincdən yatmıram gecə sübhəcən,
Zirvən ucaldıqca düşmən alçalır.

Ağrı, Haçadağa sarılıb deyə,
Dövranam, zamanı alqışlayıram.
Həsrət buxovları qırılıb deyə
Tarixin səhvini bağışlayıram.

TÜRKÜM DEYƏNƏ

Daşın, torpağın ulu,
Tarixin zəfər dolu.
Yolun Oğuz, Hun yolu,
Türk adlı millətin var.

Təkbir, duan dilində,
Doğuldun at belində.
Akınların selində,
Danılmaz qüvvətin var.

Oxudun “Mehtər marşı”,
Silkələdin dağ, daşı.
Qazandın hər savaşı,
Yenilməz qüdrətin var.

Inancın Quran, azan,
Həm qəhrəman, həm ozan.
Qılıncla tarix yazan,
Müqəddəs Hicrətin var.

Yaraşır hər təntənə,
“…Mutlü türküm deyəmə!”
Dövran valehdir sənə-
Dünyaca şöhrətin var.

Əziz MUSA.Yeni şeirlər

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

BU QIZIN

Elə bil ki, bir lalədi yanağı,
Qızılgüldü yaraşıqlı dodağı,
Çiçək açır hara dəysə ayağı,
Hər kipriyi sanki oxdu, bu qızın.

Boy-buxunu tamaşadı, tamaşa,
Tanrı özü sürmə çəkib göz, qaşa,
Yanağında yaraşıqlı xal qoşa,
Naz, qəmzəsi yaman çoxdu, bu qızın.

Ürəyimdə məhəbbəti dənizdi,
Gülərüzdü, mehribandı, əzizdi,
Baxışları Aydan, Gündən təmizdi,
Alnı açıq, gözü toxdu, bu qızın.

Yerə, göyə yaraşıqdı əzəldən,
Çəkmək olmur gözü belə gözəldən,
Şipşirindi min şeirdən, qəzəldən,
Çiçək kimi açıb baxtı, bu qızın,

Arzusudu, istəyidi hər kəsin,
Dünya hələ görməyibdi beləsin,
Söylə axı, Əziz Musa neyləsin,
Bir insafı vallah yoxdu, bu qızın.

GÖZƏL

Baxışın nurludu,gözün gözəldi,
Dodağın qönçədi,üzün gözəldi,
CamalIn aləmdi,sözün gözəldi,
Sən mənim canımsan, gözümsən, gözəl.

Sevginlə bəzənib könül sarayım,
Sən mənim qismətim, sən mənim payım,
Ömrümü bəzəyən Günəşim, Ayım,
Sən mənim canımsan, gözümsən, gözəl.

Ətirli bir gülsən, incə çiçəksən,
Cənnət hürüsüsən, nazlı mələksən,
Ən gözəl, ən şirin arzu, diləksən,
Sən mənim canımsan, gözümsən, gözəl.

Min nəğmə qoşaram sənin adına,
Alışıb, yanaram eşqin oduna,
Bal, şəkər qataram xoş həyatına,
Sən mənim canımsan, gözümsən, gözəl.

Günəşsən, başına Ay tək dolannam,
Sən varsan göyləri , yerləri dannam,
Mən Əziz Musayam, eşqinlə yannam,
Sən mənim canımsan, gözümsən gözəl.

Zeynəb DƏRBƏNDLİ.Yeni şeirlər

11665411_1690704784490598_9087155491968421030_n

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin Sumqayıt şəhər təşkilatının Gündəlik Analitik İnformasiya Agentliyi və Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının “Cənubi Qafqaz Xalqları üzrə xüsusi müxbir”i,
İraq Türkmən Yazarlar Birliyinin, Dərbənd Ədəbiyyatçılar Birliyinin, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü

ÜŞÜDÜR

Hər əlimə aldığım,
Gülüm məni üşüdür.
İçimi köz eyləyən,
Külüm məni üşüdür.

Heç kəsi qınamayan,
Dost düşmən sınamayan.
Yalanı tanımayan,
Dilim məni üşüdür.

Dərddən qəmdən göynəyən,
Hicrana baş əyməyən.
Yar əlinə dəyməyən,
Əlim məni üşüdür.

Həsrət məni dondurur,
Dərdlərimi dandırır.
İçim məni yandırır,
Çölüm məni üşüdür.

Qəmdir həyatı sökən,
Gözümüzdən yaş tökən.
Üzümə pərdə çəkən,
Telim məni üşüdür.

Zeynəb, dayanıb zaman,
Dərd içindəsən hər an,
Qaş gözümdə dolanan,
Ölüm məni üşüdür.

QƏRİB DÜNYA

Bu qərib dünyanın, iki üzü var,
Biri ağa baxır, biri qaraya.
Bəzən şirin şirin oxşayır bizi,
Bəzən də duz səpir, qanlı yaraya.

Bu qərib dünyanın, iki üzü var,
Biri sevin süzür, biri qəm süzür.
Arabir bizləri güldürür, gülür,
Arabir ağladır, öldürür, üzür.

Bu qərib dünyanın, iki üzü var,
Biri ağı oxşayır, biri qaranı.
Gah sevinc bəxş edi, şənlik düzəldir,
Gahda hiylə ilə vurur aranı.

Bu qərib dünyanın, iki üzü var,
Biri toy için, biri yas qurur.
Zeynəb Dərbəndlinin, içi sızlayır,
Ya zümzümə edir, gah qəmgin durur.

Nail DAĞLAROĞLU.Yeni şeirlər

n

* * *

Bir nadanın düşüncəsiz sözündən,
Cat verib özünün öldürmə, ürək!
Məni istəməyən var bu dünyada,
Düşməni gəl mənə güldürmə, ürək!

Bütün maniyəni qət elə, haxla,
sahibini tez-tez düşündə yoxla.
Ağrı acıları sonraya saxla,
Dərdini düşmənə bildirmə, ürək!

Ətdən yaranmısan daşha deyilsən,
Demirəm kimsəyə nə sın əyil sən!
Acıya ağrıya salma meyil sən,
Naili həyatdan sildirmə, ürək!

Bəs nədi
(divani)

Bu dünyada sevincindən çoşa gələn az olar,
Bizi yaman gənə salan dərd deyilsə bəs nədi?.
Bir ox kimi ürəyindən elə sancar insanı,
Bu qüssələr qananlara sərt deyilsə bəs nədi?.

Hər bir dərdin arxasında gərək dərdibənd*1 ola,
Zalım fələk bəndəsiylə nola gedə düz yola.
De kim dözər böylə dərdə, bülbül ölə gül sola,
Böylə qəmlər qananlara pərt deyilsə bəs nədi?.

Nail dərdə sinə gərdi yaman yordu bu yollar,
Bircə xərci ödəmədi min bir fikri-xəyallar.
Çoxunun gözündə qaldı arzu, istək, amallar,
Bu dünyada dərdə dözən mərd deyilsə bəs nədi?.

1. Dərdə dözən*

Qalib ŞAMXALOĞLU.Yeni şeirlər

qsm

* * *

Könlüm yenə dövranın əlindən fəğan eylər
Dövran isə öz zülmünü hər bir zaman eylər

Bülbül kimi gül eşqinə min nəğmə dedim mən
Hər kəlməsi qəmginləri çox şadiman eylər

Haqq aşiqitək əhli qələm içrə yerim var
Bilməm ki , kimə yazdığım əşar ziyan eylər

Gördüm bu fəqir məmləkəti ahü zar ilə
«Xoşbəxt gələcək tez gələcək» bir güman eylər

Aciz və zəlil millətitək binəva Qalib
Düşmən komasın zillət ilə xaniman eylər

* * *

Ayrılıqda çəkirik «ah» sən bir cürə, mən bir cürə
Yuxusuz acırıq sabah sən bir cürə, mən bir cürə

Nədən oldu bu ayrılıq, nədən düşdü aralığa
Usanmadan etdik günah sən bir cürə, mən bir cürə

Razi dilim əyan oldu, xəbər tutdu bütün cahan
Әbəs pünhan tutduq vallah, sən bir cürə, mən bir cürə

Yara vurub qəlbimizə zalım, amansız ayrılıq
Әriyərik in şə Allah sən bir cürə, mən bir cürə

Alıbdır eşq əqlimizi, ikimiz də divanəyik
Şükür, olduq eşqə ürcah sən bir cürə, mən bir cürə

İnciyərək yar yarından öz həyatın puç eyləyər
Qəhr ilə olluq Mehrü Mah sən bir cürə, mən bir cürə

Әziyyət çək, Qalib deyir, baş hərflərə sal nəzər
Məhəbbətlə olaq gümrah sən bir cürə, mən bir cürə

Rahilə DÖVRAN.Yeni şeirlər

rahileanam

Şairə-jurnalist-publisist
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,
“Qızıl qələm” media mükafatı laureatı,

YAVAŞ- YAVAŞ

“Könül dəftərim silsiləsindən”

Axdı qəlbdən dilə, bir neçə kəlmə,
Söyləyim, qulaq as, sən yavaş- yavaş.
Toxunur könlümə qəm ilmə- ilmə,
Dərddə qərq oluram, mən yavaş- yavaş.

Diləklər,duyğular, hisslər dum- duru,
Zaman alazlayır əqli, şüuru.
Qürub Günəş kimi gözümün nuru,
Ələnir saçıma, dən yavaş- yavaş.

Artıq söz dinləmir vücud, qamət də,
Əllərim, ayağım donub heyrətdə.
Dadıma çatmayır hünər, qeyrət də,
Bitir dəyirmanda ,dən yavaş- yavaş.

Yaxamdan əl çəkmir dərd, bəla, qada,
Gərəksiz olmuşam qohuma, yada.
Xəyal da, güman da, çatmayır dada,
Itir zehin, yaddaş, zənn yavaş- yavaş.

Ümidim, pənahım,tək Ulu Rəbbim,
Ey Dövran,Onunçün döyünür qəlbim.
Allahın lütfüdür ilhamım, təbim,
Çəkilsin başımdan, çən yavaş- yavaş…

YAZIQ ŞEYTAN

Rəbb bəxş edən ömürü,
Insafsızca taladıq.
Şeytanmı verdi əmri?
Suçu- suça caladıq.

Çox vaxt səbəb tapıldı,
Dedik ,-nadan olmuşuq.
Şeytana şər atıldı,
Dedik,,- ona uymuşuq.

Hər günaha baş vurub,
Etdik,- ”lənət şeytana”.
Şər əməldən tor qurub,
Onu gətirdik çana.

Dolayaraq barmağa,
Biz şeytanın zəncirin.
Saldıq tora, qarmağa,
Öyrəndik şərin sirrin.

Düşübdür ixtisara,
Yazıq şeytanın işi.
Qalıb ağlar, biçara,
Kimsəyə batmır dişi…

Polad SABİRLİ.Yeni şeirlər

Polad Sabirli

Özünə çıxmırsan yiyə, ürəyim

Hər vaxt duaçıyam uca Allaha,
Ayaq qazıyanlar uzaq olaydı.
Mənim təmiz adım hər şeydən baha,
Təkcə özü mənə dayaq olaydı.

Çəkdiyim acını qüdrətimlə mən,
Gizli saxlamışam gülüşlərimdə.
Hər kəsə qayğımla, diqqətimlə mən,
Nümunə olmuşam hər işlərimdə.

Düşmən hiyləsindən qorxmuram qəti,
Dost kimi üzümə güləndən aman.
Malımı tən yarı böldüm xəlvəti,
Ürəyi yarıya böləndən aman.

Kiminin başını dili saxlayır,
Kimininsə dili başından yekə.
Səhv meydan sulayır, doğru laxlayır,
Qalmışam haqq yola göz dikə-dikə.

Sözün yollarında azmamaq üçün,
Həyəcan içində azan da mənəm.
Gözüm yuxu şeirin yazmamaq üçün,
Şerini gecələr yazan da mənəm.

Könül dincliyimə etibarsızam,
Mənə etibarlı olsunlar deyə.
Gözüm, könlüm toxdur ixtiyarsızam,
Sanki,imarətdir qurduğum dəyə.

Çox da narahatam, dolmuşam yaman,
Elə savaşdayam özüm-özümlə.
Qəzəbdən gözümü tutubdu duman,
Amma gələn də var mənim izimlə.

Dərim boğazımdan çıxmayaydı kaş,
Canım boğazımdan çıxınca mənim.
Heç kim bu halıma etməsin təlaş,
Bu günə örnəkdi sabah – dünənim.

Mənə yaşamağa mane olursan,
Belə incidirsən niyə,ürəyim?!
Hamının halına çox acıyırsan,
Özünə çıxmırsan yiyə, ürəyim.

Çiçək bitirdi daşım

Naxış vuran vaxtı dəmbədəm – sözə,
Çəkmək istəmirəm nəfəsimi mən.
Dursa da mənimlə çoxu göz-gözə,
Öz içimdə boğdum həvəsimi mən.

Təkbətək qalanda özüm-özümlə,
Təkcə şeirlərim oldu həmdəmim.
Çoxları var yığır düzüm-düzümlə,
Mənimsə şeirdi, sözdü məlhəmim.

Kinayə atmadım, eyham etmədim,
Qovruldum qorğatək sac üstə yandım.
Özgə qapılarda gedib bitmədim,
Həqiqət yolunda haqqla dayandım.

Macalım olmadı qaldım sərgərdan,
Kim mənə nə verdi, nədə ki,ala.
Vəfadan savayı nə umdum yardan?!
Mən ki,önəm verdim əqlə,kamala.

Ailə kişinin namus, qeyrəti,
Kişini ucaldan, yıxan da qadın.
Mən eşqin yolundan dönmərəm qəti,
Ömrə günəş kimi çıxan da qadın.

Eşq üçün əridim mən gilə-gilə,
Başıma tac oldu ömür yoldaşım.
Poladdan betərin görmədim hələ,
Yarı sevdim, çiçək bitirdi daşım!

15.07.2016.

Abdulla MƏMMƏD.”Babadağ”

abdullamuellim

Qarlı cığırları qoynuna salıb,
Dərin fikirlərə dalıb Babadağ,
Çay ilə sürünüb gələn dumandan,
Çiyninə yapıncı salıb Babadağ.

Gündüzlər əlləri Günəşə çatır,
Gecələr köksündə Ay ocaq çatır.
Qoynuna sığınan murada çatır,
İnsana ümidgah olub Babadağ.

Papağı buluddan, saçları qardan,
Görmədim heç belə dağ, saç ağardan!
Ayırır buludu-ağı qaradan,
Göyləri çiyninə alıb Babadağ.

Ulular ulusu, dağlar dağıdır,
Dərdi də udanda dağım dağ udur.
Bilirəm-köksünü həsrət dağıdır,
Gözün Savalanda qalıb, Babadağ.

Ucalıq görmədim Babadağ kimi,
Durur gözlərimdə babam dağ kimi.
Gəl öpüm üzündən, babam, dağ kimi,
Dağ kimi qüssəni alıb Babadağ.

Mən də bir övladın, mən də bir dağın,
Mənə də yer eylə qoynunda, dağım.
Dağıdıb dumanı hey dağım-dağım,
Qolumu boynuna salım, Babadağ!

Azərbaycan.Quba.
Qarxun kəndi 1990.

Mais TƏMKİN.”Sən tanımasan da, olar!”

mt

Deyirsən: ,, Yox, tanımıram,”
Sən tanımasan da, olar.
Səni heç də qınamıram,
Sən tanımasan da , olar.

Qartal gəzən dağda varam,
Bülbül uçan bağda varam,
Budaqda, yarpaqda varam,
Sən tanımasan da , olar…

Həm bəmdənəm, həm zildənəm,
Dörd hikmətdən.. fəsildənəm.
Halal əsil-nəsildənəm,
Sən tanımasan da, olar.

Sufi, dərviş, abid mənəm,
Görünməzə şahid mənəm.
Vətən bilir, şəhid mənəm,
Sən tanımasan da , olar!

Xoş arzuda, diləkdəyəm,
Həzin əsən küləkdəyəm,
Min-min güldə, çiçəkdəyəm,
Sən tanımasan da, olar!

Billur bulaq, dəli çayam,
Gündüz günəş, gecə ayam.
Tanrı verən bəxşiş, payam,
Sən tanımasan da, olar!

İsrafilin surundayam,
Həzrət Musa Turundayam.
Məhəmmədin nurundayam,
Sən tanımasan da, olar.

Sevinc dolu gözdə yaşam,
Fərəhimdən gərək coşam.
Yaz müjdəli qaranquşam,
Sən tanımasan da, olar.

Həm xeyirəm, həm də ,, şər”əm,
Haldan-hala tez düşərəm.
Mən qəribə bir bəşərəm,
Sən tanımasan da, olar!

Neçə oğrun baxışdayam,
Yüz ilməli naxışdayam,
Enişdəyəm, yoxuşdayam,
Sən tanımasan da, olar!

Xoş amalam, saf niyyətəm,
Şölələnən ülviyyətəm.
Ecazkar bir təbiətəm,
Sən tanımasan da, olar.

Yaşıl meşə, göy çəmənəm,
İşıq saçan-göycə, mənəm.
Zəngəzuram, Göyçə mənəm,
Sən tanımasan da, olar!

Ələsgərəm, mən Alıyam,
Sözümün şəkər-balıyam.
İrəvanam, Borçalıyam,
Sən tanımasan da, olar!

Yurdun şəhəri, kəndiyəm,
Dağı, bərəsi-bəndiyəm.
Qoşa-qala Dərbəndiyəm,
Sən tanımasan da, olar!

Təbriz, Zəncan, Xoy da mənəm,
Bir kökdə min soy da mənəm.
Bütün VƏTƏN boyda mənəm,
Sən tanımasan da, olar!

Çəkdiyim ağrı, ahdayam,
Dünən, bu gün, sabahdayam.
Allah məndə, Allahdayam,
Sən tanımasan da, olar!
Sən tanımasan da…Olar!!

Nəcibə İLKİN.Yeni şeirlər

ni

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“Azad qələm” ədəbi-bədii, ictimai-publisistik qəzetinin və
“Ali Ziya” ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnalının təsisçisi və baş redaktoru

Bəxtim ağlayır

Dönüb xəyallarım sısqa yağışa,
İlqarım ağlayır, əhdim ağlayır.
Dönüb yollarımda qarlı yağışa,
Yenicə dil açan bəxtim ağlayır.

Sən demə aldanıb yaz vədəsinə,
İndi də baxıram qışa dönmüşəm.
Uymuşam eşqimin bülbül səsinə,
Yuvası dağılmış quşa dönmüşəm.

Yazdığım məktublar düşür yadıma,
Danlayır üzümü yazdığım sözlər.
Nələr yazmamışdın mənim adıma,
Göynədir qəlbimi qoyduğun izlər.

Eh…həyat yalanmış, sevgi yalanmış,
Olmuşam ömrümün bahar yorğunu.
Gələn səadət də üzdə olanmış,
Çəkməyir sinəmdən sevda oxunu.

İlin daha bir son şeiri…..

Ayaz Arabaçı qardaşıma kiçik məktub…

Yazdığı statusla bağlı..
Haqqımı asıblar dar ağacından,
Həqiqət mülkümü yoxa çəkiblər.
Qeyrətim, vucdanım ölür acından,

Hünərimi kəfən kimi büküblər.
Bilmirəm namərdəm, bilmirəm mərdəm,
Haqq dəyirmanında üyünən dərdəm.
De hansı dərdimin üstünü örtəm?!

Dərdimin üstünə min dərd əkiblər.
Haqsızlıq içində boğulduq, axı….
Görəsən biz niyə doğulduq, axı…
Cəngavər libasda haqq meydanında,
Vaxt vardı qızıydlq, oğulduq, axl?!!!

Tutub ətəyindən inildəyirik,
Haqq deyən dilimiz soyulur, qardaş.
Haqsız yol gedənə haqlı deyirik,
Haqq görən gözümüz oyulur qardaş..

Haqqın bostanına daş atan kəsin,
Kürsüsü böyüyür, sözü böyümür.
Haqsızı gücüylə boğan haqq səsin,
Kəlməsi böyüyür, özü böyümür!

Dilimiz öyrəşib böhtana, şərə,
Yalanlar içində üzürük, Allah.
Namusu, qeyrəti cibdə gəzdirib,
Çirkin əməllərdə azırıq, Allah!

Paxıllıq, xəyanət əfi ilan tək,
Hər kəsin qoynunda qıvrılıb yatır.
Doğru libasını geyən yalanlar,
Haqqın meydanında olubdur qatır.

İçib ürəyimin qanınl bəzən,
Haqsıza baş əyib əlin tutanlar.
Mələk libasında ürəklər gəzən,
Şeytan kölgəsində rahat yatanlar..

Bu qədər…(” Haqqa uzanan əllər” poemamdan)

“Azərbaycan onun bizə əmanətidir”

İnsan mənafeyi etibar, cəsarət, qürur, iftixar və digər bu kimi ülvi hisslər ilə formalaşır. Xoşbəxt o xalqdır, o cəmiyyətdir ki, öz içərisindən həmin hissləri yaşaya biləcəyi şəxsiyyətləri yetişdirmiş olsun. Bu baxımdan zamanın bütün sınaqlarından çıxmış və həyatın hər üzünü görmüş Azərbaycan xalqı sözün həqiqi mənasında xoşbəxt xalqdır. Çünki əgər biz bu gün iftixar hissi ilə danışa biləcəyimiz şəxsiyyət varsa bu da Azərbaycan xalqının tarixi qələbəsi, xoşbəxtliyidir. Öz ölkəsinin dar günündə ona sahib çıxa bilən, xalqını, millətini, dövlətini çətin durumdan xilas etmək üçün heç bir təhlükədən çəkinməyən insanlara qəhrəman, tarixi lider deyilər. Xalqımız zaman-zaman öz tarixi şəxsiyyətləri ilə fəxr etmişdir. Onların yaratdığı irsə böyük ehtiramla yanaşır. Müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, dövlətin müstəqilliyi, inkişafı naminə böyük və əvəzedilməz işlər görmüş, Heydər Əliyev hər zaman fəxr edəcəyimiz, qürur duyacağımız dahi şəxsiyyətdir. Heydər Əliyev xalqına, millətinə yüksək səviyyədə xidmət etmiş, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda fədakarlıqla çalışmış, dövlətimizin inkişafı, demokratiyasının genişləndirilməsi xalqın rifah halının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində bütün lazımı tədbirləri həyata keçirmişdir. Çətin, keçməkeçli və bir o qədər də şərəfli tarixi yollar keçmiş Azərbaycan xalqı öz tarixi xilaskarını, fədakar liderini məhz ən çətin günlərində tapdı. Elə həmin məqamlardan da xalq-prezident birliyi, sədaqəti, intizamı formalaşdı. Azərbaycançılıq ideyaları, Milli mental dəyərlərin möhkəmləndirilməsi istiqamətində ciddi irəliləyişlər əldə edildi. Xalqın istəyi ilə 1993-cü ilin 9 iyununda siyasi hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev qətiyyət və bacarıqla vətəndaş müharibəsinin qarşısını aldı. Bu ondan irəli gəlirdi ki, artıq xalq inam bəsləyəcəyi, etibar edəcəyi bir lider tapmışdı. İnam və etibar sayəsində sabitlik əldə edildi. İyulun 15-də isə Ulu öndər Azərbaycan Respublikasının ali Sovetinin sədri seçildi. Bu tarixi hadisə Respublikamızın müstəqillik həyatında yeni bir başlanğıc oldu. Ulu öndərin 1993-cü ilin oktyabrında dövlət başçısı seçilməsi ilə Müstəqil Azərbaycan dövlətinin hüquqi və siyasi-iqtisadi suverenliyinin təmin olunması prosesi daha da sürətləndi. 1993-2003-cü illər müasir Azərbaycanın tarixində Sosial-iqtisadi yüksəliş dövrü kimi yazıldı. Genişmiqyaslı islahatların aparılması, iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi, tez bir zamanda bazar iqtisadiyyatına keçid ölkəmizin inkişafını sürətləndirdi. Dövlət idarəçiliyi mexanizmi yenidən yaradıldı, nizami ordu quruldu, tədricən ölkəmiz dünya birliyində öz layiqli yerini tutdu. Azərbaycan regionun ən nüfuzlu dövlətinə çevrilərək böyük beynəlxalq nüfuz qazandı. Mətbuat və söz azadlığı, azad vətəndaş cəmiyyəti formalaşdı. Ulu öndər Heydər Əliyev bu gün cismən aramızda olmasa da, onun ideyaları cəmiyyətin daim yeniləşməsində, Müstəqil Azərbaycanın daha da müasirləşməsində və qüdrətlənməsində aparıcı qüvvədir. Biz cəmiyyət olaraq onun ideyaları əsasında öz milli şüurumuzu bərpa etmişik. Ümummilli Liderin müdrik siyasəti bu gün də mükəmməl şəkildə davam etdirilir. Məhz bu siyasi kurs Azərbaycana yeni-yeni nəaliyyətlər, uğurlar gətirir. Bunun nəticəsi olaraq ötən 23 ildə Azərbaycan yalnız region deyil, həmçinin Avropanın da siyasi cəhətdən ən sabit ölkəsinə çevrilmişdir. Beynəlxalq aləmdə yüksək nüfuz qazanmışdır. İqtisadi inkişaf tempinə görə dünyada lider ölkələr sırasına daxil olmuşdur. Respublikamızın ümumbəşəri dəyərlərə istinad edən mütərəqqi inkişafı, demokratikləşmə, insan hüquq və azadlıqlarının təminatı sahəsində ciddi uğurları göz önündədir.
Azərbaycan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etməsi, kosmos ölkəsinə çevrilməsi siyasi, mədəni, iqtisadi sahələrdə dünya ölkələri arasında uğurlar qazanması, 2015-ci ildə İlk Avropa oyunlarına, sonra İslam həmrəylik oyunlarına, Şahmat olimpiadasına və gələcəkdə futbol yarışlarına ev sahibliyi etmək kimi yüksək səviyyəli beynəlxalq layihələrə imza atması sübut edir ki, dövlətimiz davamlı və dinamik inkişafa nail olmuşdur. Bu gün hər bir vətəndaşın qəlbində milli iftixar hissi və ölkəmizin işıqlı gələcəyinə dərin inam hissi kimi ülvi duyğular dərin kök atmışdır. Mövcud vəziyyət bunu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan xalqı isə özünün firavan gələcəyinin təminatçısı olan bu siyasətə daim sadiq qalacaqdır. Biz də cəmiyyət olaraq öz üzərimizə düşən işləri, öz vətəndaşlıq borcumuzu layiqincə yerinə yetirməliyik. Dövlətimizin inkişafı naminə gərəkən hər bir zəhmətə qatlaşmalıyıq. Vətəndaş olaraq hər birimiz Möhtərəm cənab prezidentimiz ilham Əliyev cənablarının ətrafında sıx birləşməli, səylə çalışmalıyıq ki, dövlətimiz günü-gündən inkişaf etsin, bütün dünyaya nümunə göstərilsin. Bu bizim həm vətəndaşlıq borcumuzdur, həmçinin də ulu öndər Heydər Əliyevin müqəddəs ruhu qarşısında olan vacib borcumuzdur. Çünki müasir Azərbaycan Heydər Əliyevin xalqımıza miras qoyduğu ən dəyərli əmanətdir.

Ziba Məmmədova,
Ağsu rayon Kəndoba kənd tam orta məktəbinin Biologiya müəllimi

Deyişmə: Çingiz KÜRDƏMİRLİ və Nail DAĞLAROĞLU

n

Bu qıfılbənd Çingiz Kürdəmirlidən gəldi, açması Nail Dağlaroğludan

Çingiz Kürdəmirli:

Sual verim fikirləş cavabını,
Göstərginən dözümünü, tabını.
Çəkməginən cəhənnəm əzabını,
Söylə görüm sən kimə baş əyirsən?

Nail Dağlaroğlu:

Sual verdin, mən də verim cavabı,
Göstərəcəm məndə canımda tabı.
Çəkməməkçün cəhənnəmdə əzabı,
Namaz üsdə Allaha baş əyirsən!

Çingiz Kürdəmirli:

Dörd ünsürü nə cəmləyir özündə?
Nə kitabdır min hikmət var sözündə?
O nədir ki, qulaqları dizində?
Hansı dərdi heç kimlə bölməyirsən?

Nail Dağlaroğlu:

Hava, torpaq, od, su dünya üzündə!
O qurandır min hikmət var sözündə!
Çəyirtgədir qulaqları dizində!,
O dünyanın dərdini bölməyirsən!

Çingiz Kürdəmirli:

Əməlini kimlər yazır dəftərə?
Kimi görə biləcəksən bir kərə?
De hansı məkana, hansı bir yerə,
Bəyənib öz xoşunla gəlməyirsən?

Nail Dağlaroğlu:

Əməlləri mələk yazır dəftərə!
Əzrayıldır görəcəksən bir kərə!
Anadan olanda işıqlı yerə,
Dünyaya öz xoşunla gəməyirsən!

Çingiz Kürdəmirli:

O nədir ki, yaddan çıxmaz heç zaman?
Nəyindən olmayıb narazı qalan?
Nə zaman müqəddəs sayılır yalan?
Bəs nəyi sən bilirsən… bilməyirsən?

Nail Dağlaroğlu:

O adındır yaddan çıxmaz heç zaman!
Namazından yoxdur narazı qalan!
Ömür xilas etsən danış bir yalan!
Ölməyinin vaxtını bilməyirsən!

Çingiz Kürdəmirli:

Baldan şirin, zəhər kimi nədir, -nə?
Açılmayan səhər kimi nədir, -nə?
Belimizdə yəhər kimi nədir, -nə?
Nəyi qınayırsan, nəyi öyürsən?

Nail Dağlaroğlu:

Dəli eşqdir bal kimidir zəhəri!
O ölümdür açılmayır səhəri!
Belimizdə gəzir dərdin yəhəri!
Kədəri yox, sevlncini öyürsən!

Çingiz Kürdəmirli:

Yaxındakı nədir əllərin çatmaz?
Səninlədir, -sən yatırsan o yatmaz?
O nədir ki, gedir birdə qayıtmaz?
O nədir ki, bircə dəfə geyirsən?

Nail Dağıaroğlu:

Fikir yaxındadı əllərin çatmaz!
O ürəkdir, sən yatarsan, o yatmaz!
Cavanlıqdır gedər geri qayıtmaz!
O kəfəndir bircə dəfə geyirsən!

Çingiz Kürdəmirli:

Nəyin cisminilə eyni yaşdadır?
O nədir ki, əzəl gündən qoşadır?
Çingiz üçün söylə hansı guşədir?
Ömür sürə təmənnasız deyirsən?

Nail Dağlaroğlu:
Canın cisminilə eyni yaşdadır!
Xeyirlə şər əzəl gündən qoşadır!
Nail ücün dünya cənmınət guşədlr,
Ömür sürə təmənnasız deyirsən!

25.12.2016.

Polad SABİRLİ.Yeni şeirlər

Polad Sabirli

Polad

Sözdən çıxır sözüm daha,
Yanıb döndüm külə, Polad.
Yaş saxlamır gözüm daha,
Axır gilə-gilə, Polad.

Tazıya tut, qaç dovşana,
Deyən gördüm yana-yana.
Yığılıb çox canlar, cana,
Ağır gəlir şələ, Polad.

Nə qeyzim var, nə qərəzim,
Əyməyib heç vaxt tərəzim,
Şeir yazmaq həyat tərzim,
Ömrü sözə bələ, Polad.

Yalan güldü, utandı düz,
Bunu gördü qızardı üz.
Haqq dilənir gecə-gündüz,
Bu yaşında hələ Polad.

Öz yağımda qovrulmuşam,
Maya olub yoğrulmuşam,
Saman kimi sovrulmuşam,
Olmamışam kölə, Polad.

Nə dərd çək, nə fikir elə,
Dua oxu, zikr elə,
Allahına şükür elə,
Ay agsaqqal, lələ Polad.

Yoxdur

Yanırsan alovun, odun İçində,
Tüstün də görünmür, külün də yoxdur.
Amanın içində, dadın içində,
Dinib danışmağa, dilin də yoxdur.

İtirdin kələfin ucunu yaman,
Bürüyüb qəlbini çiskin, çən, duman,
Bu taledən aman, qismətdən aman,
Uzadıb pozmağa əlin də yoxdur.

Nə fayda sonrakı peşmanlığından,
Büküldü belin də cavanlığından,
Bu necə sevgidir, yamanlığından,
Xoş keçən ayın da, ilin də yoxdur.

Öz əlinlə vurdun qəlbinə yara,
İndi də düşmüsən çətinə, dara.
Sevgi bağçasından verməyə yara,
Çiçəyin də yoxdur, gülün də yoxdur.

Xoşbəxtlik dilədim sənə Allahdan,
Hifs etsin qorusun səhvdən, günahdan.
Qüssədən, kədərdən, amandan, ahdan,
Ağardı, bir qara telin də yoxdur.

Kim bilir kim tapan, kimdi itirən,
Allahdı qisməti bizə yetirən,
Sənə dəyər verən, şərəf gətirən,
Polad kimi sevən, dəlin də yoxdur

27.04.2013.

Nəcibə İLKİN.Yeni şeirlər

ni

BİLİNMİR

Aman Allah bir od düşüb canıma,
Zəli kimi dərd daraşıb qanıma,
Bu zamanın sərt üzünü tanıma,
Nə köhləni, nə yorğası bilinmir.

Oda düşdüm yanar oldum, yanmadım,
Həqiqəti düz söylədim danmadım,
Şair gördüm sözlərini qanmadım,
Nə çobanı, nə qağası bilinmir.

Alovlanır ürəyimdə sözlərim,
Çox haqsızlıq görüb bu kor gözlərim,
Qında gördüm yalan, yaltaq üzləri,
Nə tülküsü, nə bağası bilinmir..

Nəcibə, elə bil düşmüsən tora.
Bu dərd səni nə öldürə, nə yora.
Bir çox oxuyandan üzümüz qara,
Nə bülbülü, nə qarğası bilinmir.

Alışaydın, yanaydın

Məndən uzaqlara çıxıb getmisən,
Könlümə qəm odun yaxıb getmisən,
Bir özgə gözlərə baxıb getmisən,
Nə deyim, bu eşqi kaş ki, anaydın,

Bu eşqimin boy atmadı gülşəni,
Bircə baxışınla yandırdın məni,
Mən yorğun bir yolçu, sən yol gedəni,
Getdiyin yollarda kaş ki, donayadın,

Mənim kimi alışaydın, yanaydın.
Aran oldum, yollarımda kol-tikan,
Dağa döndüm, başım üstə çən-duman,
Ömrümü eylədim ömrünə qurban,

Qalan günlərimi gəlib sanaydın,
Mənim kimi alışaydın, yanaydın.
Bu eşqimin odu düşüm canıma,
İşliyibdi iliyimiə, qanıma,

Bircə dəfə qayıdaydın yanıma,
Həsrətini ürəyimdən yonaydın,
Mənim kimi alışaydın, yanaydın.
Nəcibəyəm, eşq havası içimdə,

Kim olar ki, məntək eşqi seçimdə,
Bu sevgimi qoydun yarı biçimdə,
Eşqinin gölündə üzən sonaydım,
Ay vəfasız, kaş ki, bunu qanaydın,
Mənim kimi alışaydın, yanaydın.

Mais TƏMKİN.”Müəllim”

mt

Ruhlandım sənətə məhəbbətindən,
Ürəyim kam aldı saf niyyətindən.
Dinləyən həzz alır xoş söhbətindən,
İncidir hər kəlmən,sözün,müəllim.

Həyatda mərdanə ağartmaqla baş,
Qazandın yüzlərlə dost-tanış.sirdaş.
Müqəddəssən,hamı sənə əyir baş,
Ağdı el içində üzün ,müəllim.

Nur parlayır ərkanında,həyanda,
Bir zirvəsən,qartal ollam qayanda.
Haram görünməyib heç vaxt mayanda.
Var halal çörəyin,duzun, müəllim.

Layiqsən bu gözəl,müqəddəs ada,
Ki baxdın bir gözlə qohuma, yada.
Nuh ömrü dilərəm sənə dünyada,
Ömrün uzun olsun, uzun, müəllim!

Hökmdar-şair Şah İsmayıl Xətainin “Hacet Taşları” dərgisində çap olunan şeiri

BENLİK YOKTUR ÖZÜMDE

Ben de bildim benlik yoktur özümde
Benliğim mürvete saldım ezelden
Tuttuğumuz îman ikrâr kapusu
Bir pîrin eteğin tuttum ezelden

Şerîat öğrendim bin bir ad içün
Hakîkat öğrendim ayn-ı zât içün
Ma’rifet öğrendim bu sıfât içün
Tarîkate hizmet ettim ezelden

Şerîatın ince yolları vardır
Hakîkatin derin gölleri vardır
Ma’rifetin gonca gülleri vardır
Bülbülüm gülşende öttüm ezelden

Rahmân kılıcıdır Seyf-i Ahmedî
Çaldı çâr pâreden Tîğ-ı Hayderî
Fâtıma hem Zülfikâr-ı Kanberî
O demde kırklara yettim ezelden

Nûh ile ben bir gemiye binmişem
Yûsuf’u tufanla sele vermişem
Sanma bu cihâna henüz gelmişem
Bunca geldim bunca gittim ezelden

Hüseynî’yem bugün meydân içinde
Okudum dinledim irfân içinde
Yetmiş bin yıl evvel Fürkân içinde
Cebrâil’e kelâm ettim ezelden

Hatâyî ümîdim kesmezem Hakk’tan
Bizi vâr eyledi o demde yoktan
Balçığımız yoğurmuştur topraktan
Türâbîyem yerde bittim ezelden

Nəriman HƏSƏNZADƏ.”Ürəyim ananı istəyir, qızım”

Ürəyim ananı istəyir, qızım,
sən yaşa dünyada qəmsiz, kədərsiz.
Bir səs qulağıma döz deyir, qızım,
Mən dözdüm,
yaş ötdü məndən xəbərsiz.

Qaşlarım qaradı, saçlarım ağdı,
təbiət şəklimi çəkir yenidən.
Hamı bu dünyada qocalacaqdı
amma tək qocalmaq dərd verir hərdən.

“Dağlar” deyə-deyə mən dağ şamışam,
Hanı tale dostum,
ürəkdən gülən?!
Dünyada yaşayıb dünyalaşmışam,
dünyayla düz gəlmir daha mən deyən.

Daddım acısını şirin həyatın,
Hələ bu acıdan doyan olmayıb.
Qızım, qardaşınla sən olmasayadın,-
deyərdim, dünyada ana olmayıb.

Mən işdən çıxanda eybi yox,-dedim,-
dəyirman dünyadı, çarxa düşmüşəm.
Özümünkü bilib fəxr elədiyim,
arxadan vuranda arxa düşmüşm.

Mən qisas almadım yaşadı düşmən,
ilhamda, sənətdə axırdaydılar.
Qisası aldım mən yalnız özümdən,-
böyüklər də gördüm, çox xırdaydılar,
ilhamda, sənətdə axırdaydılar.

Daha yaş artdıqca, səbrim azalır,
yaş yaşdı…
neyləsən yaş əyir, qızım.
Qadınsız-ata da anasız qalır,
ürəyim ananı istəyir, qızım,

Bulud Qаrаçоrlu Səhənd.”Şərqin axşamı”

Axşamın süpürgǝsi
Ağacların kölgǝsin
Yollardan süpürürdü.

Mǝğribin lül gözlǝri,
Əzǝl dǝniz rǝngli idi.
Vǝrǝmlǝmiş mǝşriqin
Qanlı tüpürcǝyinden,
Dǝnizin rǝngi döndü.

Şǝrqǝ doğru yürüyǝn,
Gǝminin yǝlkǝninǝ
Bir kǝllǝ rǝsimlenmiş,
Mǝqqarǝ gözlǝrinin
Hǝr biri min adamcıl
Əjdǝhanin yuvası.

Günǝş
Bu gǝzǝyǝnti,
Bu min üzlü sǝlitǝ
Sallanır, cumur gedir.
Uzaq dağlar dalına
Qaş elǝyir,
Göz vurur
Yeni oynaşına.

Mǝğribin sǝhǝri idi,
Şǝrqin axşamı idi.

Rauf İsayeni doğum günü münasibətilə təbrik edirik!

13614937_1324222104271968_2828880952328635607_n

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Sumqayıt şəhər təşkilatının Gündəlik Analitik İnformasiya Agentliyinin və Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Rəhbərliyi Sizi, oğum gününüz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, Sizə uzun ömür, möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə, ədəbi-bədii yaradıcılığınızda bol-bol uğurlar diləyir! Sevib, sevdiyiniz insanların əhatə dairəsində olun!

Mətbuat xidməti

“Əlvida bağça” – Sumqayıt şəhər 63 №-li “Venera” körpələr evi-uşaq bağçasında keçirilən tədbir belə adlanırdı

Sumqayıt şəhər 63 №-li “Venera” körpələr evi-uşaq bağçasında məktəbə hazırlıq A və B qrupunun «Əlvida bağça» adlı tədbiri keçirildi. Tədbir Azərbaycan Respublikası Himninin sədaları altında başlandı. Tədbiri giriş sözü ilə məktəbə hazırlıq qrupunun uşaqları açaraq, bağçanın rəhbəri Mehparə xanım Məmmədovanın ürək sözlərini eşitmək istədiklərini bildirdilər. Mehparə xanım uşaqları, eyni zamanda valideynləri bu əlamətdar gün münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik etdi. O, bağçanın məzunlarına elmin, təhsilin və həyatın enişli-yoxuşlu yollarında uğurlar arzuladı. “Bir vaxtlar bizim bağçanın məzunları olan uşaqların səsi-sorağı indi respublikamızın və xarici dövlətlərin ali məktəblərinin auditoriyalarından gəlir. Xoşbəxtik ki, onlar bu gün də bizi böyük hörmətlə, məhəbbətlə yad edirlər, hətta davamlı olaraq bağçaya öz müəllimlərini görüşməyə gəlirlər. Bizim ən böyük səadətimiz də budur» – deyən Mehparə müəllimə bir daha uşağlara ən xoş arzularını bildirdi.
Süvindirici haldır ki, bağçada ilboyu bütün əlamətdar günlər qeyd edilir. Uğurları, səliqə-səhmanı ilə seçilən bu bağça validenlər və uşaqlar tərəfindən hər zaman sevilib. Bu gün eyni zamanda bağçanın A və B qrupunun tərbiyəçi müəllimləri Günel Abbaslı, İradə Qarayeva, Nailə Qulamova, Səidə Əliyeva üçün də əlamətdar idi. Onlar qruplarındakı bütün uşaqlara savadlı, məntiqli, bacarıqlı, vətən üçün gərəkli şəxsiyyət kimi formaşmağı arzuladılar.
Daha sonra hazırlıq qruplarının uşaqları hazırladıqları mahnıları, şeirləri, rəqsləri, maraqlı oyunları təqdim etdilər. Onların hər birinin gözündə günəş işığı vardı və bu işıq aydın sabahlara doğan ümid və məhəbbətin vəhdətindən yaranmışdı.
Sonda uşaqlar öz ürək sözlərini dedilər: «Bizim ən böyük arzumuz aydın və günəşli səma altında yaşamaqdır. Söz verirk ki, vətənimizi, torpağımızı, bayrağımızı, dilimizi, dinimizi, validenlərimizi, müəllimlərimizi hər zaman sevəcək, onlara layiq olmağa, etimadlarını və ümidlərini doğrultmağa çalışacağıq.»
Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhər 63 №-li “Venera” körpələr evi-uşaq bağçası 1988-ci ildən fəaliyyət göstərir. 205 yerlik, 12 qrupdan ibarət olan bağçada üşaqların təlim-tərbiyəsi ilə 24-ü pedaqoji təhsilli olmaqla 54 nəfər məşğul olur. 28 ildir ki, bağçaya Mehparə xanım Məmmədova rəhbərlik edir.
Biz də öz növbəmizdə Sumqayıt şəhər 63 №-li “Venera” körpələr evi-uşaq bağçasının körpələri də daxil olmaqla dünyanın bütün uşaqlarına sülh, əmin-amanlıq, sağlamlıq və xoşbəxt gələcək arzulayırıq.

Nisə QƏDİROVA,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının xüsusi müxbiri,
Sumqayıt şəhəri

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində “Dövlət, biznes, təşkilatlar və fərdlərin formalaşan elektron informasiya resurslarının qorunması; Kibertəhdilər, risqlər və problemlər” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində “Dövlət, biznes, təşkilatlar və fərdlərin formalaşan elektron informasiya resurslarının qorunması; Kibertəhdilər, risqlər və problemlər” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib.
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mətbut xidmətindən [url=http://gundelik.info/]Gundelik.info[/url]-ya bildiriblər ki, Gəncə Avro-Atlantik Məlumat Mərkəzi idarə heyətinin sədri Mehman Xəlilov və ADAU-nun tədris işləri üzrə prorektoru Anar Hətəmov müasir informasiya dövründə kibertəhlükəsizlik məsələlərinin aktuallığından və respublikamızda informasiya cəmiyyətinin inkişafı mərhələsində kibertəhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı dövlət tərəfindən həyata keçirilən islahatlara ictimai dəstəyin gücləndirilməsinin əhəmiyyətindən danışıblar.
“Neuron Technologies” şirkətinin kibertəhlükəsizlik departamentinin əməkdaşlarından Əlihüseyn Əliyev və Elşad Şiriyev təqdimatla çıxış edərək özəl qurumların və təhsil müəssisələrinin, təşkilatların və fərdlərin formalaşan elektron informasiya resurslarının qorunması üsulları və müdafiə vasitələri haqqında, eyni zamanda mövcud kibertəhdilər, risqlər və problemlər barəsində, o cümlədən təhsilin elektron idarə edilməsi sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi barədə iştirakçıları məlumatlandırıb.
50 nəfərdən çox universitet əməkdaşının, tələbələrin və ictimaiyyətin digər nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən tədbirin sonunda kibertəhlükəsizlik məsələlərinin bir sıra aspektləri ətrafında müzakirələr və fikir mübadilələri aparılıb, tədbir iştirakçıları mövzuya dair ətraflı məlumatlar əldə edib.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru, professor İbrahim Cəfərova Qazaxstan Milli Aqrar Universitetinin “Fəxri professoru” adı verilib

Qazaxıstan Milli Aqrar Universitetində MDB ölkələri aparıcı ali aqrar təhsil müəssisələri Rektorları Şurasının növbəti iclası keçirilir. Bir neçə gün davam edəcək şuranın işində 10 ölkədən 30 ali məktəbin rektoru, Qazaxıstan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, Milli Aqrar Elm-Təhsil Mərkəzinin nümayəndələri, Qazaxıstanın aparıcı ali aqrar təhsil müəssisələrinin rektorları, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tabeliyindəki Elmi-Tədqiqat İnstitutlarının direktorları, təcrübə-sınaq təsərrüfatlarının, biliyin yayılması mərkəzlərinin rəhbərləri və kəndli sahibkarları iştirak edirlər.
ADAU-nun mətbuat xidmətinin xəbərinə görə Qazaxıstan Milli Aqrar Universitetinin Elmi Şurasının 2016-cı il 29 mart tarixli (8 nömrəli protokol) qərarı ilə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin (ADAU) rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor İbrahim Həsən oğlu Cəfərov Fəxri Professor adına layiq görülüb və ona iyunun 22-də Rektorlar Şurasının geniş iclasında diplom tədqim olunub.
Əlamətdar hadisə kimi qeyd edilməlidir ki, MDB ölkələri aparıcı ali aqrar təhsil müəssisələri Rektorları Şurasının yaradılmasının 10 illiyinə həsr olunan iclası Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində 2013-cü il aprelin 17-20 tarixlərində keçirilib.
Son illərdə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin beynəlxalq əlaqələri inkişaf edib, dünyanın müxtəlif ali təhsil müəssisələri ilə tədris və elm sahəsində əməkdaşlıq müqavilələri bağlanıb, həmin ali məktəblərlə tələbə-müəllim mübadiləsi genişlənib. Universitetin reytinqinin daha da yüksəldilməsi, ikili diplomların verilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirilib.
Qətiyyətlə demək olar ki, bu gün Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti respublikanın ali təhsil müəssisələri sırasında öncül yerlərdən birini tutur.

Sumqayıt mədəniyyət işçiləri Ankarada VII Ramazan festivalına qatılıblar

http://s009.radikal.ru/i308/1606/1a/f37e9b0e817c.jpg

http://s018.radikal.ru/i507/1606/01/2cab27649cae.jpg

http://s017.radikal.ru/i401/1606/f8/8cb82607c26d.jpg

Ankaranın Keçiörən bələdiyyəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 7-ci Beynəlxalq Ramazan Festivalı çərçivəsində Azərbaycan gecəsi təşkil olunub. Bu münasibətlə bələdiyyənin təşkilatçılığı və Türkiyədəki səfirliyimizin dəstəyi ilə festivalın keçirildiyi sahədə qurulan “Azərbaycan evi”nin açılışı olub.
Açılış mərasimində səfirliyimizin əməkdaşları, Ankaradakı diplomatik nümayəndəliklərin rəhbərləri, QHT, KİV, ölkə ictimaiyyətinin təmsilçiləri, eyni zamanda Sumqayıt Bələdiyyəsinin sədri Sultan Əsədov iştirak ediblər.
Festivalda ölkəmizi Sumqayıt şəhər N.Nərimonov adına mədəniyyət mərkəzinin muğam üçlüyü təmsil edib. Bir-birindən maraqlı musiqi nömrələri ilə çıxış edən musiqiçilərimiz gecədə əsl bayram coşqusu yaşadıb. Əllərində iki qardaş ölkənin dövlət bayraqlarını dalğalandıran iştirakçılar Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığına olan tükənməz sevgi və məhəbbətlərini müxtəlif şüarlarla ifadə ediblər. Muğam qrupunun ifası türkiyəli qardaşlarımız tərəfindən yüksək qiymətləndirilib.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində xarici dillər üzrə təlimlər keçirilib

Azərbaycan Dillər Universitetinin koordinatorluğu ilə TEMPUS proqramı çərçivəsində həyata keçirilən və Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin (ADAU) tərəşfdaş olduğu “Peşəkar Sahələrdə Xarici Dillərin Tədrisi” (Foreign Languages for Professional Purposes-FLEPP) layihəsi çərçivəsində təlimlər keçirilib.
ADAU-nun mətbuat xidmətindən [url=http://gundelik.info/]Gundelik.info[/url]-ya bildiriblər ki, 5 gün davam edən təlim ADAU-da alman dili müəllimləri üçün əhəmiyyətli olub. Təlimlərdə layihənin tərəfdaşı olan Azərbaycanın ali təhsil müəssisələri ilə yanaşı, Qırğızıstandan 4 nəfər, Tacikistandan 3 nəfər, Almaniyadan 1 nəfər müəllim iştirak edib.
Təlim müddətində qonaqlar universitetin maddi-texniki bazası, tədris prosesi, habelə Gəncə şəhəri ilə yaxından tanış olublar.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində arı xəstəliklərinin təlim kursu başa çatıb

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin dəstəyi ilə Gəncə şəhərində Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin (GİZ) Azərbaycanda həyata keçirdiyi “Seçilmiş məcburi köçkün icmalarında məşğulluq imkanlarının yaxşılaşdırılması” layihəsi çərçivəsində mayın 25-dən başlayan bal arısı xəstəliklərinin nəzarətdə saxlanılması üzrə intensiv təlim kursları başa çatıb. Seminar zamanı Göygöl, Samux və Goranboy rayonlarında olan arıxanalarabaxılıb, Respublika Baytarlıq Laboratoriyasının işçilərinin dəstəyi lə arıxanalardan nümunələr toplanıb və bu nümunələr ADAU-nun laboratoriyasında və seminar zamanı müxtəlif xəstliklərə qarşı lobarator müayinədən keçirilib. Müayinə əsnasında Varroa gənəsi, Nosema Cerenae və Nosema Apis, Akarapidoz kimi parazit və digər infeksion xəstəliklər aşkarlanıb, bunlara qarşı mübarizə üsulları və profilaktik tədbilər müzakirə edilib.
ADAU-nun mətbuat xidmətindən [url=http://gundelik.info/]Gundelik.info[/url]-ya bildiriblər ki, təlim kurslarına təqdimatçı kimi Türkiyənin Muğla Sıtkı Koçman Universitetinin Milas Veterinar fakültəsinin dekanı, İstanbul Universiteti Veterinar Fakültəsinin professoru, doktor Hayrettin Akkaya dəvət edilib.
ADAU və respunlika Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin dəstəyi ilə keçirilən yekun konfransında 8 gün davam edən intensiv təlim kursunun davamı olaraq Azərbaycanda arı xəstəliklərinin nəzarətdə saxlanılması istiqamətində mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarını artırmaq və arı xəstəliklərinin yayılmasının qarşısını almağa töhfə vermək məqsədi ilə bir sıra dəyərli fikirlər səsləndirilib, məruzələr dinlənilib. Arı xəstəlikləri barədə son məlumatlar, onların nəzarətdə saxlanılması üçün tədbiq olunan ən yeni üsullar, profilaktik addımlar, bu istiqamətdə aparılan araşdırmaların nəticələri barədə iştirakçılara ətraflı məlumatlar verilib, müzakirlər aparılıb. Eyni zamanda Türkiyədə arı xəstəliklərinin nəzarətdə saxlanılması ilə əlaqədar təcrübələr bölüşdürülüb. Məqsəd həm də arıçıları, baytar-həkimləri və yuxarı kurs tələbələrini toplayaraq onlar arasında məlumat mübadiləsini gücləndirmək və arı xəstəliklərinin nəzarətdə saxlanılmasını təkmilləşdirməkdən ibarətdir.
İştirakçı kimi gənc baytar-həkimlər, baytarlıq laboratoriyalarının işçiləri, təcrübəli arıçılar və Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin arıçılıq sahəsi üzrə mütəxəssisləri və yuxarı kurs tələbələri fəal olub.
Geniş auditoriya üçün nəzərdə tutulan professor, doktor Hayrettin Akkayanın çıxışı konfransdan əvvəl keçirilən təlim kursunda əhatə olunan mövzuların ümumiləşdirilən təqdimatına həsr olunub.

“Radikalizmə qarşı tolerantlıq” mövzusunda tədbir keçirilib

[url=http:// edebiyyat-az.com/]Ədəbiyyat-Az.Com[/url] xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə “Könüllü Gənclər” İctimai Birliyinin həyata keçirdiyi “Radikallıqla Mübarizədə Mənəvi Dəyərlərimizin Rolu” layihəsi çərçivəsində Bakı şəhərində ikinci marifləndirmə seminarları həyata keçirdi. Seminarlara ali məktəblərdə təhsil alan gənclər, orta məktəb şagirdləri və QHT-lərin nümayəndələri iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, təşkil olunan tədbirdə ölkədə tolerantlıq mühitinin qorunub saxlanması, gənclərimizin milli-mənəvi ruhda tərbiyə olunması, radikal dini cərəyanların və qeyri-ənənəvi təriqətlərin zərərli təbliğatlarının qarşısının alınması məqsədiylə gənclərimizə milli kimliyimiz, milli-mənəvi dəyərlərimizə hörmət, Azərbaycan tarixidə multikulturalizm mədəniyyəti, mənəvi saflıq və əxlaqi dəyərlərimiz, vətənimizə qarşı məsuliyətlərimiz, fədakarlıq və yardımlaşma mövzularında ətraflı məlumat verildi və mülahizələr aparıldı.
Seminarlarda çıxış edən İlahiyyatçı Fizuli Hüsiyev qeyd edib ki, təəssüflər olsun ki, bu gün ölkəmizdə bəzi gənclər radikal dini cərəyanların təsiri altına düşərək milli və mənəvi şüurdan kənarlaşır. Halbuki milli-mənəvi, o cümlədən dini dəyərlərdən düzgün faydalanmaq gəncləri bir çox zərərli vərdişlərdən, alkoqollu içkilərdən, narkotik maddələrdən, eləcə də cəmiyyətdə tez-tez rast gəlinən bir sıra sosial bəlalardan çəkindirir, onlara birlik, vətənpərvərlik hissləri aşılayır. Əslində düzgün dini anlayış bu sahədə böyük potensiala malikdir.
Tədbirin sonunda gəncləri maraqlandıran suallar cavablandırıldı və treyninq iştirakçılarına yazılı təsvirli köynək və papaqlar, bukletlər, bloknotlar və qələmlər təqdim olundu.

Gənclərimiz radikallıqla mübarizə mövzusunda maarifləndirilib

[url=http:// edebiyyat-az.com/]Ədəbiyyat-Az.Com[/url] xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə “Könüllü Gənclər” İctimai Birliyi “Radikallıqla Mübarizədə Mənəvi Dəyərlərimizin Rolu” adlı layihənin icrasına start verib. Layihə çərçivəsində ilk olaraq Şəki şəhərində maarifləndirmə seminarları həyata keçirilib. Seminarlara orta məktəb şagirdləri, ali məktəblərdə təhsil alan gənclər və QHT-lərin nümayəndələri iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, “Könüllü Gənclər” İctimai Birliyi ölkədə radikal dini qrupların və qeyri-ənənəvi təriqətlərin zərərli təbliğatlarının qarşısını almaq, milli-mənəvi dəyərlərin, eləcə də ölkədəki tolerantlıq mühitinin qorunub-saxlanılması məqsədiylə bu layihəni həyata keçirir.
Seminarlarda ilahiyyatçı və araşdırmaçı Fizuli Hüsiyev çıxış edərək İslam mədəniyyət tarixi, Milli-mənəvi dəyərlərimiz, Mənəvi saflıq , Ailə dəyərlərimiz və valideynlərə ehtiram, İslamda əxlaqın yeri, Doğruluq və səbr, İslama görə vətən sevgisi, İslamın digər dinlərə baxışı, Radikalizm və ekstremizimin zərərləri haqqında yeniyetmə və gənclərə ətraflı məlumat verib.
Tədbirin sonunda gəncləri maraqlandıran suallar cavablandırıldı və treyninq iştirakçılarına yazılı təsvirli köynək və papaqlar, bukletlər, bloknotlar və qələmlər təqdim olundu.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, professor İbrahim Cəfərov “2015/2016-cı tədris ilinin ən yaxşı rektoru” adına layiq görülüb

İllərin zəhməti öz bəhrəsini verib. Qafqaz regionu üzrə ən böyük təhsil facebook səhifəsi olan “Azərbaycan Universitetləri” səhifəsi “2015/2016-cı tədris ilinin ən yaxşı rektoru” nominasiyası üzrə sosial yarışmasının qalibini elan edib.
ADAU-nun mətbuat xidmətinin xəbərində deyilir ki, 1 həftə davam edən və 81.000 nəfərin iştirak etdiyi səsvermənin nəticələrinə əsasən, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin (ADAU) rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, professor İbrahim Cəfərov 60,8 faiz səs toplayaraq “2015/2016-cı tədris ilinin ən yaxşı rektoru” adına layiq görülüb. Səhifədə verilən məlumata görə, səsvermənin nəticələrinin hesablanmasında universitetdə təhsil alan tələbələrin sayı ilə səsvermədə iştirak edənlərin nisbəti və tədris ili ərzində universitet üçün gördüyü işlər əsas götürülüb.
Xatırladaq ki, 2014/2015-ci tədris ili üçün keçirlən “ən yaxşı universitet” sorğusunun nəticələrinə əsasən “ən yaxşı universitet” müsabiqəsi üzrə ADAU birinci yeri, “ən yaxşı rektor” müsabiqəsində İbrahim Cəfərov ikinci yerin sahibi olub. 54 ali məktəb arasında 37. 000 iştirakçı tərəfindən aparılan seçim prosesində universitetin əldə etdiyi nailiyyətlər, o cümlədən maddi-texniki bazanın möhkəmləndirilməsi, tədris prosesində obyektivlik və şəffaflığın təmin olunması, informasiya texnologiyalarının tətbiqi, tələbələrin təhsilə olan marağının artırılması kimi meyarlar əsas götürülüb.
Bu yüksək nəticələr ondan xəbər verir ki, ADAU zamanın tələb etdiyi inkişaf ömrü yaşayır, rektor İbrahim Cəfərov isə daim yeniliklər axtarışında olan, tələbənin ən yaxın dostuna çevrilən alimdir, ziyalıdır. Əslində səsvermənin nəticəsi həm də haqqın və ədalətin təntənəsidir.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində “Respublika Günü” qeyd edilb

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində 28 may “Respublika günü”nə həsr olunan “Müstəqilliyimiz əbədidir, daimidir, dönməzdir” adlı tədbir keçirilib.
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mətbuat xidmətindən Ədəbiyyat-Az.Com bildirilib ki, tədbiri giriş sözü ilə Universitetin rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor İbrahim Cəfərov açıb. Deyib ki, Şərqdə ilk dəfə demokratik dövlət quruluşunu yaradan AXC İstiqlaliyyətimizi elan edib və xalqımızın müstəqillik əzmini bütün dünyaya çatdırıb. Lakin buna baxmayaraq bu müstəqillik cəmi 23 ay davam edib. XX əsrin sonunda Azərbaycan xalqının yenidən müstəqillik əldə etməsi xalqımızın təkidli tələbi ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsindən sonra reallığa çevrildi. Bu gün Ulu öndər Heydər Əliyevin ideyalarını layiqincə davam etdirən ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü siyasətin nəticəsində Azərbaycan dövləti dünyanın lider dövlətləri cərgəsinə qoşulub, ölkəmiz sabitlik və inkişaf edən ölkəyə çevrilib.
Universitetin prorektoru A. Qasımova , “İctimai elmlər və Multikulturalizm ” kafedrasının müdiri, dosent A. Bayramov, həmin kafedranın müəllimləri-dosent N.Əlizadə, baş müəllim S.Qasımova, müəllim. S.Abdullayeva, Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsinin III kurs tələbəsi G. İbrahimova 1918- 1920- ci illər AXC- nin dövründə iqtisadi , siyasi və mədəni sahədə qəbul edilən qanunlar haqqında məruzə ilə çıxış ediblər və AXC- nin qurucuları Fətəli xan Xoyski, Ə.Topçubaşov, N.Yusifbəyli, H.Ağayevin əvəzsiz tarixi xidmətlərini, qədim və zəngin, keçməkeşli tariximizdə 28 may Respublika gününün özünəməxsus yerinin olmasını xüsusilə qeyd ediblər. 1918- ci il mayın 28- də iclasa rəhbərlik edən mütəfəkkir Həsən bəy Ağayevin gəncəli olmas, 1918-ci ilin sentyabr ayının ortalarınadək Gəncənin AXC-nin paytaxtı olması və Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq tarixində gəncəlilərin böyük rolu xüsusilə vurğulandı.

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinə böhtan atanlar…

adau

Dəfələrlə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetin rektoru, mətbuat xidməti, eləcə də digər qurumlar bildirib ki, universitetin qapıları bütün mətbuat nümayəndələrinin üzünə açıqdır və onlar istənilən mövzu ilə əlaqədar səlahiyyətləri çərçivəsində təhsil müəssisəsində araşdırma apara bilərlər. Bu hərtərəfli əməkdaşlıqla yanaşı KİV haqqında prezident İlham Əliyevin imzaladığı qanuna hörmət və obyektiv fikirə zəmin deməkdir.
Çox təəssüf, bu cür imkan və şərait yaradılmasına baxmayaraq bəzi multi-media və kağız mətbuat yenə də birtərəfli qaydada, qarşı tərəfi dinləmədən ağızlarına gələni yazır, çirkli niyyətləri ilə Azərbaycan təhsil məkanında layiqli yer tutan ADAU-ya böhtanlarını davam etdirirlər. Onlar nə mətbuat haqqında qanuna hörmət edir, nə də şərəf və ləyaqətin təhqirinə görə məhkəmə məsuliyyətindən çəkinirlər. Sanki, bilərəkdən böhtan yolu tutublar və yalnız qara rəngli eynəklə həyata, inkişafa baxırlar. Bu isə ən azından xüdbinlik və nankorluqdur.
“Politika.az” saytı isə gündəmdə ADAU-nun rektorunun siyasi məsələlərə yanaşması ilə qalmaq istəyir. “Gah nala, gah mıxa döyən” sayt guya diplom işinə 500 manat pul yığılmasından, rüşvətin baş alıb getməsindən yazır. Qəfil isə fikirdən uzaqlaşıb rektorun facebook səhifəsində olan insanların sosial və siyasi tərkibi ilə maraqlanır. Korluq və naşılıq o həddə çatıb ki, ən azından böhtan atdıqları 3 min insanın onları haqq divanına çəkməyini belə nəzərə almırlar. Bu dəhşətdir. Savadsızlıq və bu üzdən yaranan şantajdır.
Bir daha mətbuat xidmətinin rəhbəri olaraq bildirirəm ki, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində həm qiyabi, həm də əyani təhsil formasında bütün imtahanlar test üsulu ilə götürülür və bura müdaxilə mükün deyil.
Adamın yaxasından tutub soruşarlar ki, sübut elə bu təhsil müəssisəsində diplom işinə və imtahanlara 500 manatdan pul yığılır və “FB”-də rektorun 4 min dostundan 3mini muxalifətdir. Əsası olmayan fikirlər sahibini həmişə fəlakətə aparar. “Politika.az” saytı da fəlakət qarşısındadır və atdığı böhtanlara görə cavab verməli olacaq.
“Politika.Az” yazır ki, “ Maraqlı məqamlardan biri odur ki, İbrahim Cəfərov bu barədə məlumat yayıldıqdan sonra mətbuata məhkəməyə verəcəyi ilə hədələsə də, sonradan bu istiqamətdə heç bir addım atmadı. Səbəbi bu günə qədər bəlli olmayan bu yanaşmanın nəyə bağlı olduğu da bilinmir. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, ADAU rektoru Facebookda aktivdir və onun 4000 dostu arasında 3000-ə yaxını elə müxalifət düşərgəsinin nümayəndələridir.”
Sitatı olduğu kimi götürdüm. Dəhşət budur ki, bu sayta yazanların nə üslub, nə də orfoqrafik savadı var. Amma di gəl böyük bir universitetin professor və müəllimlərinə “dərs” keçmək, böhtan atmaq iddiasına düşüb.
“Politika.Az” sonda belə bir ümumiləşdirmə aparır: “Ümumilikdə götürdükdə virtual aləmdə müxalifətçi ilə hakimiyyət tərəfdarlarının dost olub, olmaması müzakirə predmeti ola bilməz. Üstəlik, Azərbaycanda belə bir tendensiya da yoxdur. Məsələn, mərhum liderimiz, Ulu Öndər Heydər Əliyev nəinki sabiq prezident Əbülfəz Elçibəylə görüşüb, öpüşüb, hətta o dünyasını dəyişəndə dəfnində iştirak edib. Məgər, YAP-çı deputat Aydın Mirzəzadə müxalifətçi deputat İkram İsrafilin oğlunun toyunda iştirak etməyibmi? Və ya müxalifət partiyalarının başında duran Sabir Rüstəmxanlının oğlu nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovla qohum olmayıbmı?”
Gətirdiyim sitatlar bir daha sübut edir ki, bu yazı xəstə və sərsəm təfəkkürün məhsuludur və sayt heç özü də bilmir ki, ADAU-nun rektorunu ləkələmək üçün hansı variantdan yapışsın.

[b]Qalib Rəhimli,
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri[/b]

10 may Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, ictimai-siyasi xadim Heydər Əlirza oğlu Əliyevin doğum günüdü

600@0

Heydər Əlirza oğlu Əliyev (d. 10 may 1923, Naxçıvan, ZSFSR,[5] SSRİ — ö. 12 dekabr 2003, Klivlend, Ohayo, ABŞ) — Azərbaycanın görkəmli siyasi və dövlət xadimi,[6] Azərbaycan Respublikasının üçüncü Prezidenti (1993-2003), “Ulu öndər”[7] və “Azərbaycan xalqının ümummilli lideri”[8] titullarının rəsmi daşıyıcısı.

Həyatı[redaktə | əsas redaktə]
Ümumilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində dəmiryolçu ailəsində dünyaya gəlmişdir.[9] 1939-cu ildə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun memarlıq fakültəsində təhsil almışdır. Başlanan müharibə ona təhsilini başa çatdırmağa imkan verməmişdir.[10]

Heydər Əliyev 1941-1944-cü illərdə Naxçıvan MSSR Xalq Daxili İşlər Komissarlığında və Naxçıvan MSSR Xalq Komissarları Sovetində müxtəlif məsul vəzifələrdə xidmət etmiş,[11]1944-cü ilin mayında isə Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsi tərəfindən dövlət təhlükəsizliyi orqanlarına işə göndərilmişdir.[12] O, Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) və Moskva şəhərlərində xüsusi ali təhsil almış, 1957-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişdir. Dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında iyirmi beş il (1944-1969) çalışan Heydər Əliyev 1965-ci ildə Azərbaycan SSRİ Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin müavini, 1967-ci ildə isə sədri vəzifəsinə irəli çəkilmişdir.[13][14] H.Əliyevə 1967-ci ildə SSRİ Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi tərəfindən general-mayor rütbəsi verilmişdir.[15]

Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu il 14 iyul tarixli plenumunda 46 yaşlı Heydər Əliyev Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilərək 1982-ci ilə qədər Azərbaycan SSR-ə rəhbərlik etmişdir.[16] Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə (1969-1982) idarəçiliyin möhkəmlənməsi, kadrlara qarşı tələbkarlığın artırılması nəticəsində iqtisadi-sosial sahədə böyük nailiyyətlər əldə edildi.[17] 1982-ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü seçilən Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilmiş və SSRİ-nin rəhbərlərindən biri olmuşdur.[18]

Heydər Əliyev SSRİ Ali Sovetinin (8, 9, 10 və 11-ci çağırışlar) deputatı,[19] 9-cu çağırış SSRİ Ali Soveti İttifaq Sovetinin sədr müavini (1974-1979), RSFSR Ali Sovetinin deputatı (XI çağırış, 1985),[20] Azərbaycan SSR Ali Sovetinin (7, 8, 9, 10 və 12-ci çağırışlar) deputatı və Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin üzvü (8, 9 və 10-cu çağırışlar) olmuşdur.[21][22]

Sov.İKP MK-nın 1987-ci il oktyabr plenumunda Heydər Əliyev Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvlüyündən və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsindən öz ərizəsi ilə istefa verdi.[23]

Heydər Əliyev 1990-cı ilin 20 yanvarında sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar ertəsi gün (21 yanvar, 1990-cı il) Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyində bəyanatla çıxış edərək, Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb etmişdir. O, Dağlıq Qarabağda yaranmış kəskin münaqişəli vəziyyətlə bağlı SSRİ rəhbərliyinin ikiüzlü siyasətinə etiraz əlaməti olaraq, 1991-ci ilin iyulunda Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarını tərk etmişdir.[24]

1990-cı ilin iyulunda Azərbaycana qayıdan Heydər Əliyev ilk əvvəl Bakıda, sonra isə Naxçıvanda yaşamış, həmin ildə də Azərbaycan Ali Sovetinə deputat seçilmişdir. O, 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədr müavini olmuş, Ali Sovetin sessiyalarında fəal iştirak etmişdir.[25] Heydər Əliyev 1992-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis qurultayında partiyanın sədri seçilmişdir.[26]

Azərbaycan xalqı 1993-cü ilin may-iyununda Gəncə şəhərində Sürət Hüseynovun başçılığı ilə prezident Əbülfəz Elçibəyə qarşı Gəncə qiyamı qaldırılması ilə ölkədə vətəndaş müharibəsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi yarandıqda Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi ilə ayağa qalxdı, bu, əsl mənada, milli hərəkata çevrildi, Azərbaycanın o zamankı dövlət başçıları onu rəsmən Bakıya dəvət etməyə məcbur oldular. Heydər Əliyev iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçildi, iyunun 24-də isə Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başladı.[27]

1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi. Onun Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə ölkənin ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi, elmi-mədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrində dönüş yarandı, elmi əsaslara, beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğun müstəqil dövlət quruculuğu prosesi başlandı. Azərbaycan dövlətçiliyinin mövcudluğuna böyük təhlükə olan 1994-cü il oktyabr[28] və 1995-ci il mart dövlət çevrilişi cəhdlərinin[29] qarşısı alındı, dövlət müstəqilliyi qorunub saxlandı, silahlı yolla hakimiyyətə gəlmək cəhdlərinə son qoyuldu.[30]

1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda “Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasil olunan neftin pay şəklində bölüşdürülməsi” haqqında dünyanın 11 ən iri neft şirkəti ilə Əsrin Müqaviləsi imzalandı.

Heydər Əliyevin prezidentliyi zamanında milli ordu quruculuğunda ciddi dəyişikliklər başladı. Təcavüzkar silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindəki azğınlıqlarının qarşısı alındı, qəddar düşmənə əks-zərbələr endirildi və 1994-cü ilin mayında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ilk mərhələ kimi cəbhə xəttində atəşkəs elan edilməsinə nail olundu.[31]

1995-ci ilin noyabrında referendum yolu ilə Azərbaycan Respublikasının ümumbəşəri demokratik dəyərləri özündə əks etdirən Konstitusiyasının qəbul edilməsi, 1995 və 2000-ci illərdə çoxpartiyalılıq əsasında demokratik parlament seçkilərinin keçirilməsi, Konstitusiya məhkəməsinin fəaliyyətə başlaması, Azərbaycanda ölüm cəzasının ləğv olunması, “Bələdiyyə seçkiləri haqqında qanun”un və bir sıra digər qanunların qəbulu və əməli surətdə həyata keçirilməsi məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.[32]

Heydər Əliyev 1998-ci il oktyabrın 11-də xalqın yüksək siyasi fəallığı şəraitində keçirilən seçkilərdə səslərin 76,1 faizini toplayaraq yenidən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmişdir.[33]

Heydər Əliyev 15 may 2001-ci il tarixli fərmanı ilə EA-ya Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası statusu vermiş, beləliklə bu nəhəng elm təşkilatının Azərbaycan xalqı qarşısındakı xidmətlərini və akademik elmin ölkənin inkişafının əsas təminatçılarından olduğu faktını bir daha yüksək səviyyədə təsdiqləmişdir.[34] Heydər Əlyevin təşəbbüsü, bilavasitə rəhbərliyi ilə 2001-ci il noyabrın 9-10-da dünya azərbaycanlılarının Bakıda keçirilən I qurultayı Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması və gücləndirilməsi sahəsində çox dəyərli tarixi qərarlar qəbul etmişdir.

2003-cü ilin prezident seçkilərində namizədliyinin irəli sürülməsinə razılıq vermiş Heydər Əliyev səhhətində yaranmış problemlərlə əlaqədar seçkilərdə iştirak etməkdən imtina etmiş və öz namizədliyini İlham Əliyevin xeyrinə geri götürmüşdü.[35][36]

Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev 2003-cü il dekabrın 12-də müalicə olunduğu Klivlend Klinikasında (ABŞ) vəfat etmiş, dekabrın 15-də Bakıda I Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuşdur.[37]

Mükafatları, təltifləri və fəxri adları
SSRİ dövrü

“1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Almaniya üzərində qələbəyə görə” medalı – 1945
“1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində rəşadətli əməyə görə” medalı – 1945
“Sovet Ordusunun və Donanmasının 30 illiyi” yubiley medalı – 1948[38]
“Əmək rəşadətinə görə” medalı – 1949[39][40]
“Döyüş xidmətlərinə görə” medalı – 1954[41]
“SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 40 illiyi” yubiley medalı – 1957
II dərəcə “Nümunəvi xidmətə görə” medalı – 1959
“DTK-nın fəxri əməkdaşı” nişanı – 1960
“Qırmızı Ulduz” ordeni – 1962[42][43][44]
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı – 1964
I dərəcə “Nümunəvi xidmətə görə” medalı – 1964
“1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 20 illiyi” yubiley medalı – 1965
“Sovet milisinin 50 illiyi” yubiley medalı – 1967
“ÜFK-DTK-nın 50 illiyi” nişanı – 1967
“SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 50 illiyi” yubiley medalı – 1967
“SSRİ Sərhəd Qoşunlarının 50 illiyi” yubiley nişanı – 1968
“V.İ.Leninin anadan olmasının 100 illiyi şərəfinə rəşadətli əməyə görə” yubiley medalı – 1970
5 dəfə Lenin ordeni (1971, 1973, 1976, 1979, 1983)[45]
“1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 30 illiyi” yubiley medalı – 1975
“SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 60 illiyi” yubiley medalı – 1978
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı (1979, 1983)
“Oktyabr İnqilabı” ordeni – 1982
Sov.İKP MK-nın “Политическое самообразование” jurnalı redaksiya heyətinin Fəxri Fərmanı – 1982
“Kiyevin 1500 illik yubileyinin xatirə” medalı – 1982
“Georgi Dimitrovun anadan olmasının 100 illiyi” yubiley medalı – 1982[46]
Georgi Dimitrov ordeni – 1983[47]
“Komsomolsk-Amurun 50 illiyi” yubiley nişanı – 1984
ÜİLKGİ MK-nın “60 il V.İ.Leninin adı ilə” fəxri nişanı – 1984
“Qırğızıstan SSR- in və Qırğızıstan Kommunist Partiyasının 60 illiyi” xatirə medalı – 1984
“25 il Patris Lumumba adına Xalqlar Dostluğu Universiteti” medalı – 1985
“1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 40 illiyi” yubiley medalı – 1985
I dərəcəli Vətən Müharibəsi Ordeni – 1985[48][49]
“SSRİ Silahlı Qüvvələrinin 70 illiyi” yubiley medalı – 1988
Müstəqillik dövrü[redaktə | əsas redaktə]
Tbilisi Dövlət Universitetinin fəxri doktoru – 1996[50]
Kiyev şəhərinin fəxri qonağı – 1997[51]
Türkiyə-Azərbaycan Dostluğu Vəqfinin fəxri sədri – 1997
Hyüston-Bakı Assosiasiyasının fəxri üzvü – 1997
Amerika-Avrasiya Sənaye-Ticarət Palatasının “1997-ci ilin adamı” mükafatı – 1997
Milli Olimpiya Komitələri Assosiasiyasının “Ləyaqət” mükafatı – 1997
“Ankara iş qadınları” cəmiyyətinin “1997-ci ilin görkəmli dövlət adamı” mükafatı – 1997
“Ankara iş qadınları” cəmiyyətinin “1998-ci ilin dövlət adamı” mükafatı – 1998[52]
“Ankara iş qadınları” cəmiyyətinin “2001-ci ilin müdrik dövlət adamı” mükafatı – 2001
“Ankara iş qadınları” cəmiyyətinin “2002-ci ilin dövlət adamı” mükafatı – 2002[53]
Kırkpınar yağlı güləş yarışlarının “Baş Ağası” – 1998[54]
Qars şəhər bələdiyyəsinin “1997-ci ilin insan haqları” mükafatı – 1998[55]
Türk Sənayeçiləri və İş adamları vəqfinin “İlin dövlət adamı” mükafatı – 1998[56]
Türk Sənayeçiləri və İş adamları vəqfinin “İlin dövlət adamı” mükafatı – 1999
Türk Sənayeçiləri və İş adamları vəqfinin “Üstün xidmət və başarı mükafatı” – 2002[57]
Türk Sənayeçiləri və İş adamları vəqfinin fəxri sədri – 2002
Türk Dünyası Yazıçılar və Sənətçilər Vəqfinin[58] “Türk dünyasına xidmət” mükafatı[59] – 1998[60]
Türk Dünyası Yazıçılar və Sənətçilər Vəqfinin “Türk dünyasının 2001-ci il xüsusi mükafatı” – 2002[61]
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin fəxri üzvü – 1998
Rusiyanın Saratov vilayətindəki “Yurd” Cəmiyyətinin fəxri üzvü – 1998[62]
Türkiyə Qəzetəçilər və Yazarlar Vəqfinin “Beynəlxalq türk dünyası qohum millətlərin yaxınlaşması mükafatı” – 1998
Türkiyə Qəzetəçilər və Yazarlar Vəqfinin “Türk dünyası qardaşlıq və dostluq mükafatı” – 2000
Türkiyənin Bayburt diyarının “Dədə Qorqud” mükafatı – 1998[63]
Türkiyənin İzmir şəhərinin Qarşıyaka bələdiyyəsinin “İnsan haqları” beynəlxalq mükafatı – 1998[64][65]
Türkiyənin İpək Yolu Vaqfının fəxri üzvü və mükafatı – 1998[66]
Türkiyənin İpək Yolu Vaqfının 1998-ci il “Böyük lider” mükafatı və vəqfin fəxri sədri – 1999
Türkiyənin İpək Yolu Vaqfının ” 1999-cu ilin dövlət adamı” mükafatı – 2000
Türkiyənin İpək Yolu Vaqfının “2001-ci ilin dövlət adamı” mükafatı – 2001
Türkiyənin İpək Yolu Vaqfının “2002-ci ilin siyasət adamı” mükafatı – 2003
Türkiyənin “Siyasət” jurnalının “İlin şərəf mükafatı” – 1998
Türkiyənin “Siyasət” jurnalının “İlin dövlət adamı mükafatı” – 2003[67]
Türkiyənin Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin fəxri sədri – 1998
Türkiyənin Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin “Günümüzün ən dözümlü adamı” mükafatı – 1999
Türkiyənin Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin 2002-ci ilin “Baş müəllim Atatürk” mükafatı – 2002
Beynəlxalq Bioqrafiya Mərkəzinin (İngiltərə, Kembric) “Dünyanın XX əsrdə görkəmli xadimi” mükafatı – 1999[68]
Azərbaycan Respublikası Əsilzadələr Məclisinin 1 nömrəli şəhadətnaməsi – 1999
İ.Y.Yakovlev adına Ümumçuvaşiya Milli Mükafatı – 2000
Rusiya Kinematoqrafiya Sənəti Akademiyasının “Nika” mükafatı – 2000
Beynəlxalq Həvəskar Boks Assosiasiyasının fəxri mükafatı – 2001
“Ruh” Azərbaycan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin “Jurnalistlərin dostu” mükafatı – 2002[69]
“Rusiyanın Milli Şöhrəti Mərkəzi”nin “Sivilizasiyaların dialoqu” beynəlxalq Andrey Pervozvannı mükafatı – 2002[70]
Avrasiya teleforumunun mükafatı və diplomu – 2002
Türkiyənin “Samanyolu” televiziya kanalının “Medianın dostu” mükafatı – 2002[71]
Məmməd Araz mükafatı – 2003
Türkiyənin “Zaman” qəzetinin “Avrasiyada sülh və dialoq” beynəlxalq mükafatı – 2003
Moskva Hüquq Akademiyasının fəxri doktoru – 1997[72]
İzmir şəhərindəki “Doqquz Eylül” Universitetinin fəxri doktoru – 1997[73]
İstanbul şəhərindəki “Fatih” Universitetinin fəxri doktoru – 1997[74]
Əl-Fərabi adına Qazax Milli Dövlət Universitetinin fəxri doktoru – 1997[75]
Daşkənd Dövlət Universitetinin fəxri doktoru – 1997[76]
Türkiyə Respublikasının ən yüksək mükafatı – “Dövlət nişanı” – 1997[77][78]
Ukraynanın ali mükafatı “Yaroslav Mudrı” ordeni – 1997[79]
İzmir şəhərindəki Egey Universitetinin fəxri doktoru – 1998
Atatürk adına Ərzurum Universitetinin fəxri doktoru – 1998[80]
İsgəndərin şəhərindəki Universitetin fəxri doktoru – 1999
İsparta Universitetinin fəxri doktoru – 1999[81]
Beynəlxalq Kadr Akademiyasının “Elm və təhsilin inkişafına görə” beynəlxalq ordeni – 1998[82]
Türkiyənin ən nüfuzlu mükafatı “Atatürk Beynəlxalq Sülh Mükafatı” – 1999
Osmanqazi Universitetinin fəxri doktoru – 2000
Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının “Ləyaqət” qızıl medalı – 2000
Ankara Universitetinin fəxri doktoru – 2001[83]
Beynəlxalq Mühəndislik Akademiyasının “Böyük qızıl medalı” – 2001
Ukraynanın “Qızıl tale” Beynəlxalq Açıq Məşhurluq Reytinqinin “Qloriya Populi” qızıl ulduzu – 2001[84]
Rus Pravoslav Kilsəsinin (RPK) I dərəcəli “Müqəddəs mömin Moskva knyazı Daniil” ordeni – 2001[85]
Gürcüstanın ali mükafatı – “Qızıl runo” ordeni – 2001[86]
Bursa şəhərindəki Uludağ Universitetinin fəxri doktoru – 2002
Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının fəxri akademiki – 2002
Qars şəhərindəki Qafqaz Universitetinin fəxri doktoru – 2002
Beynəlxalq Üzümçülük və Şərabçılıq Akademiyasının fəxri üzvü – 2002
Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun fəxri doktoru – 2002
Kırıkqala Universitetinin fəxri doktoru – 2003
Rusiya Federasiyasının Təhlükəsizlik, Müdafiə və Hüquq Qaydası Problemləri Akademiyasının professoru və həqiqi üzvü, Y.V.Andropov adına mükafat – 2003[87]
ABŞ-ın Linkoln Universitetinin fəxri doktoru – 2003[88]
Ukrayna Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının fəxri doktoru – 2003[89]
Avropa Güləş Federasiyasının “Qızıl boyunbağı” fərqlənmə nişanı – 2002[90]
Beynəlxalq İhsan Doğramacı Fondunun qızıl medalı – 2002[91]
Fransa Respublikasının “Fəxri Legion” ordeninin Böyük Xaçı – 2003[92]
Rusiyanın ən yüksək mükafatı – “Müqəddəs Apostol Andrey Pervozvannı” ordeni – 2003[93]
Uşaq Fondları Beynəlxalq Assosiasiyasının Lev Tolstoy adına beynəlxalq qızıl medalı – 2003[94]
Ukraynanın mədəniyyət ictimaiyyətinin “Şərəf”‘ ordeni – 2003[95]
Ankara şəhərindəki Hacəttəpə Universitetinin fəxri doktoru – 1994[96]
Bakı Dövlət Universitetinin fəxri doktoru – 2000
Moskva Dövlət Universitetinin fəxri professoru – 2002[97]
Texas ştatının fəxri vətəndaşı – 1997
Türkiyənin “Nərgiz TV” kanalının 1997-ci il üçün “Dünyada ilin adamı” mükafatı – 1998[98]
Azərbaycanda ilin adamı mükafatı (2002, 2003)[99]
Şeyxülislam Ordeni – 2005 (vəfatından sonra)[100]

Meksikanın Azərbaycandakı səfiri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində olub

Mekasikanın Azərbaycandakı fövqaladə və səlahiyyətli səfiri Rodrigo Labardini Gəncəyə səfəri çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində də olub, təhsil müəssisəsinin tarixi, fəaliyyəti və aqrar sahəyə mütəxəssis hazırlığı ilə maraqlanıb.
ADAU-nun mətbuat xidmətinin xəbərinə görə, diplomata universitetin tədris işləri üzrə prorektoru Anar Hətəmov ölkənin kənd təsərrüfatı haqqında qonağa ətraflı məlumat verib. Bildirib ki, Meksikada da aqrar universitetlər var və kifayət qədər texniki resurslara malikdir. Bu gün hər iki universitet arasında əməkdaşlığın yaranması qarşılıqlı fəaliyyətlə yanaşı, həm də təcrübələrin öyrənilməsi demək olardı. Daha sonra A.Hətəmov ADAU-nun ixtisasları, tələbə kontingenti, müasir laboratoriyalar, yataqxana və digər maddi-texniki baza haqqında məlumat verib.
Səfir Rodrigo Labardini səmimi qarşılanma üçün minnətdarlığını ifadə edib və Meksikada olan universitetlərlə ADAU arasında əməkdaşlığa nail olunmasına çalışacağını, beynəlxalq konfranslara nümayəndələrin gəlməsini təmin edəcəyini, müəllimlərin qısa müddətli tədris səfərlərinin reallaşmasını, bigər tədqiqatların aparılmasını sürətləndirəcəyini bildirib. Səfir Meksikanın aparıcı universitetlərindən biri olan Çapinqo Muxtar Universitetində ADAU tələbələrinin bakalavr, magistr və doktorantura pillərində təhsil almalarının mümkünlüyündən də söz açıb.

Qalib Rəhimli,
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri